Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Αλλαγές στην έκδοση κοινοχρήστων 2013.


image of hallΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις αλλαγές που επήλθαν το 2013 τόσο στην διαδικασία έκδοσης των κοινοχρήστων όσο και στην διαδικασία ανάρτησης των κοινοχρήστων στο πίνακα των πολυκατοικιών. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών και οι Επιχειρήσεις Έκδοσης Κοινοχρήστων καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τις αλλαγές, αλλιώς είναι αντιμέτωπες με βαρύτατα πρόστιμα.

ΦΕΚ 874/11-4-2013

Αριθμ. Α4 −333 Αγορανομική Διάταξη 02/2013 Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298), και ιδίως το άρθρο 1.

2. Το Ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008) και ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)».

3. Την υπ’ αριθμ. 7/2009 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

5. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α΄ 213/2009).

7. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20−6−2012).

9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).

10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).

11. Την με αρ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).

12. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων αναφορικά με την ανάρτηση των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά την έκδοση κοινοχρήστων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

«Άρθρο 1

Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2

Κυρώσεις

2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3

Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΦΕΚ 2044/22-8-2013

Άρθρο 88

Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων εκτός από τον πίνακα κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών και δαπανών.

3. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!