Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 2012


image of Withholding TaxΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos στα πλαίσια της έγκυρης πληροφόρησης  σας ενημερώνει για την Πολ. 1246/7-12-2011 που δίνει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα παρακρατηθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών για το έτος 2012.

Πολ. 1246/7-12-2011

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Νόμο 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 2012

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήμα­τος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)

5.000

0 0 5.000 0

7.000

10 700 12.000 700

4.000

18 720 16.000 1.420

10.000

25 2.500 26.000 3.920

14.000

35 4.900 40.000 8.820

20.000

38 7.600 60.000 16.420

40.000

40 16.000 100.000 32.420

Υπερβάλλον

45

 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 ορίζεται, ότι οι νέες διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

3. Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2012, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 και την ανωτέρω φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες που υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 (παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς, κλπ). Συνεπώς, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2012 το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:

α) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών (που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 και μετά) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ,

β) για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών (που έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1946) στα εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ,

γ) για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 9 στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ,

δ) για τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),

ε) για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες),

στ) για τα άτομα άνω των τριάντα ετών και μέχρι και εξήντα πέντε ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες στα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ (εφόσον τον βαρύνει τουλάχιστον ένα παιδί με ειδικές ανάγκες). Εφόσον οι φορολογούμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων έχουν τέκνα που τους βαρύνουν τότε το ανωτέρω αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που τους αντιστοιχεί προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου, αυξάνεται ως εξής:

Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

Το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

6. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου κλιμακίου απαιτείται.

7. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Για την εξεύρεση του εισοδήματος των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατά περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΚΦΕ (εξωϊδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κλπ.).

8. Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν. Περαιτέρω, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ καθώς και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες για να έχουν τις ελαφρύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων των προσώπων των περιπτώσεων α΄-στ΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, εγγραφή στο γενικό μητρώο τυφλών, κλπ).

9. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από Φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης. Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.

Στους μισθωτούς – συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, όπως έχει αναφερθεί και στην 1124764/2303/ΠΟΛ. 1163/Α0012/12.12.2008 εγκύκλιο, το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατηθεί και από το ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισμός του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αντιστοιχεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων – Πάσχα) ή επίδομα αδείας.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως,

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτηση του.

2. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους νομούς που περιγράφονται στην παρ.5 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

3. Η παρακράτηση η οποία διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ εφαρμόζεται μόνο για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία.

4. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

5. Ακόμα, με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

6. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

7. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985. Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

8. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

II. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 29 του Ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

2. Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011. Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011) και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 (αποζημιώσεις απολυομένων) και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή από τα ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).

3. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

4. Ενόψει των ανωτέρω, από 1ης Ιανουαρίου 2012 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 η οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.

5. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Στους μισθωτούς  – συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς. Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ως άνω δώρα, θα προσδιορισθεί με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων, Πάσχα ή επίδομα αδείας) σε ετήσιο καθαρό εισόδημα επί 14.

Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στα ως άνω δώρα, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων, Πάσχα ή επίδομα αδείας) επί 12, θα προστίθεται και το δώρο αυτό.

Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, όταν σε μισθωτό καταβάλλεται κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό, προκειμένου να υπολογισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που θα εφαρμοσθεί στο ποσό αυτό, στο ετήσιο καθαρό εισόδημα που προσδιορίζεται με αναγωγή των αποδοχών του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το έκτακτο εφάπαξ ποσό επί 12 ή επί 14 (ανάλογα με το σε ποια από τις ως άνω κατηγορίες εμπίπτει), θα προστίθεται και το ποσό αυτό.

6. Περαιτέρω, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες:

i. Το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

ii. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 έχουν εφαρμογή και στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 καθώς και οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

iii. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές που καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόμενο και από άλλους εργοδότες.

iv . Στις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Συντάγματος διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ν. Δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).
 • Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Στα εισοδήματα της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).
 • Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.
 • Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ.
 • Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.
 • Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

7. Τέλος διευκρινίζεται, ότι στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως μισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης του 2012, θα αναγραφούν σε ξεχωριστή στήλη, πέραν του παρακρατηθέντος και αναλογούντος ΦΜΥ, και τα ποσά που παρακρατήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011. Βάσει των βεβαιώσεων αυτών, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 θα δηλωθούν επίσης στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι στο οικονομικό έτος 2013 (διαχειριστική χρήση έτους 2012), προκειμένου να συμψηφιστούν με τα συνολικά οφειλόμενα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατομικά τους εισοδήματα του ίδιου έτους.

III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου ( για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ. Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.370 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.370*1,5%=35,55 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.370-35,55=2.334,45/12=194,54 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 194,54*(450/1.650)=53,06 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ

Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%) Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ

Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+450=20.250 (2%) Συνεπώς, 450*2%=9 ευρώ

Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ

Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ

β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ. Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.195 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.195*1,5%=47,92 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.195-47,92=3.147,08/14=224,79 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.147,08/14=224,79 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.147,08/28=112,39 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.147,08/28=112,39 ευρώ

Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%) Συνεπώς:

Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1.650*2% = 33 ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1.650*2% = 33 ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2% = 16,50 ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50ευρώ

γ) Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (β) λαμβάνει κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2012 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ. Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.955 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.955*1,5%=59,32ευρώ Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 3.955-59,32=3.895,68-(224,79*14)=748,62ευρώ

Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%) Συνεπώς, 3.000*2%=60ευρώ

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N .3986/2011 να γίνεται κανονικά από αυτούς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Διευκρινίσεις για το θέμα διαβάστε: Διευκρινίσεις για την Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 2012

Παλαιότερες δημοσιεύσεις: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε ιδιαιτέρως σε έναν από τους λογιστές μας, εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες τους και μια προσωπική φόρμα επικοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Κιν.: +30 6947563005

 

85 Σχόλια στο “Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 2012”

 1. παρακαλω θελω να μαθω αν οι πριν το 1993 ασφαλισμενοι εχουν την ιδια φορολογιση μισθωτων υπηρεσιων και φορο αλληλεγγυης με τους μετεπειτα ασφαλισμενους στο ΙΚΑ

 2. Κυρία Φαλιέρη,

  Η φορολογική αντιμετώπιση για το 2012 των μισθωτών είναι η ίδια άσχετα αν είναι ασφαλισμένοι πριν ή μετά το 1993. Το μόνο κριτήριο είναι η ηλικία. Δηλαδή αν ένας μισθωτός είναι άνω των 30 ετών τότε έχει αφορολόγητο 5.000,00 Ευρώ ένω αν είναι κάτω των 30 ετών τότε έχει αφορολόγητο 9.000,00 Ευρώ εφόσον δεν ξεπεράσει το εισόδημα του τις 9.000,00 Ευρώ ετησίως.

 3. κε Αγγελόπουλε
  διάβασα και ξαναδιάβασα τα παραπάνω και ομολογω ότι δεν μπόρεσα να καταλάβω πως θα φορολογηθεί ένα εισόδημα π.χ 12.500 € (φορολογητεο) σε έναν νέο ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ. Απο τον πινακα καταλαβαίνω ότι:
  5000……….0 €
  7000….10%…….700 €
  500…..18%……..90 €

  δηλαδή σύνολο φόρου 790 €

  Εάν όμως υπάρχει απαλλαγή για τίς 9000, πώς θα φορολογηθεί το υπόλοιπο 3.500???? ποιός θα είναι τελικά ο φόρος???

  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια απάντηση σας

 4. Κύριε Κώτση,

  Ο νέος κάτω των 30 Ετών πηγαίνει με την ακόλουθη κλίμακα

  μέχρι 9.000,00 Ευρώ συντελεστής 0%

  από 9.000,00 μέχρι 12.000,00 Ευρώ συντελεστής 10%

  Οι λοιπές κλίμακες φορολογίας δεν αλλάζουν. Είναι όπως έχουν αναρτηθεί στο άρθρο. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι τι γίνεται στην περίπτωση που ο νέος κάτω των 30 ετών ξεπεράσει στο έτος το συνολικό εισόδημα των 9.000,00 Ευρώ.

  Στην περίπτωση αυτή αναφέρεται το εξής:

  Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου (νέους κάτω των 30), όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

  Σύμφωνα με την δικιά μας ερμηνεία στην περίπτωση που ο φορολογούμενος κάτω των 30 ετών υπερβεί το ετήσιο εισόδημα των 9.000,00 Ευρώ τότε ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα των 5.000,00 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα μείον τον φόρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 9.000,00 Ευρώ

 5. κε Αγγελόπουλε
  σας ευχαριστώ θερμά για την απάντηση σας . Κάπως έτσι την έχω καταλάβει κι εγώ και είχα κατα νου την ίδια ερμηνεία. Μερικοί υπολογισμοί όμως δείχνουν ότι από το ευεργέτημα των 9000 αφορολόγητου ευνοούνται (οι κατω των 30 ετών) ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 9.445 € διότι τότε:

  για τις 5000 έχουμε 0 € φόρο και για τίς υπόλοιπες 4.445 έχουμε φόρο (10%) 444,50 € και επομένως καθαρό το 9.445-444,50=9.000,50

  Για οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσόν( π.χ 9500,10000,11000 κλπ), ΔΕΝ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΠΟΤΕ συνολικό καθαρό( μετά την φορολόγηση) που να είναι μικρότερο των 9.000 € καί επομένως δεν υπάρχει κανένα ευεργέτημα.

  Π.χ,,, για φορολογητέο 10.000 έχουμε αφορολόγητες τίς 5000 και φόρο 500 € για τίς υπόλοιπες 5000, οπότε ,το συνολικό καθαρό είναι 10000-500=9.500.

  Δεν είναι περίεργο να ‘εγινε όλη αυτή η ιστορία με το αφορολόγητο των 9.000 μόνο και μόνο για όσους τυχαίνει να έχουν συνολικό φορολογητέο στην πολύ μικρή κλίμακα από 9.001 έως 9.445 ???

  Μπορώ εγώ ως πολίτης να απευθυνθώ σε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου???Μήπως εσείς ως επαγγελματίες και ειδικοί έχετε ευκολότερη πρόσβαση και μεγαλύτερη πιθανότητα για μια απάντηση????
  Σας ευχαριστώ και πάλι

 6. Κύριε Κώτση,

  Μπορεί για εσάς να φαντάζει περίεργο, άλλα όπως βλέπετε οι υπολογισμοί δεν δέχονται καμία παρερμηνεία. Σύμφωνα πάντα με τον Νόμο δεν πρόκειται να φορολογηθεί εκείνος που είναι κάτω των 30 ετών και έχει καθαρό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 9.000,00 Ευρώ εισόδημα. Πρέπει να ισχύουν και οι δύο προυποθέσεις αλλιώς το αφορολόγητο γίνεται 5.000,00 Ευρώ και φορολογείται όπως οι υπόλοιποι. Όπου και να πάτε να μιλήσετε τα ίδια θα σας πουν.

  Ο τρόπος σύνταξης του Νόμου δείχνει καθαρά την προσπάθεια άντλησης φορολογικών εσόδων με οποιοδήποτε κόστος. Οπότε μην σας κάνει εντύπωση.

 7. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΝΕΟΣ ΤΩΝ 9000
  ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΑ 5000 ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ η ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΤΟΥ ΒΓΑΛΩ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΑ 9000?

 8. Κυρία Εύη,

  Αν ο υπάλληλος ξεπεράσει τα 9.000,00 Ευρώ καθαρό φορολογητέο εισόδημα, τότε είσαστε υποχρεωμένη να παρακρατήσετε φόρο από τα 5.000,00 Ευρώ. Η υποχρέωση είναι του εργοδότη. Η μόνη περίπτωση που δόθηκε εντολή να γίνεται μικρότερη παρακράτηση ήταν για το έτος 2011. Αυτό όμως δεν συμβαίνει για το 2012 εκτός και αν δοθεί νέα οδηγία.

 9. Παρακαλώ πολύ όπως αναφέρετε ένα αναλυτικό παράδειγμα έγγαμου εργαζόμενου με παιδί.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 10. Κύριε Κόττη,

  Παράδειγμα: Υπάρχει υπάλληλος με 1.000,00 Ευρώ μικτό μισθό με ένα παιδί, τα ένσημα του είναι μικτά και είναι πάνω από 30 ετών, ποίος είναι ο Φόρος που θα κρατηθεί;

  Απάντηση: Φέτος υπάρχουν δύο φόροι που παρακρατούνται από τις μισθωτές υπηρεσίες. Ό φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και ο Φόρος Αλληλεγγύης.

  1) Υπολογισμός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

  Μικτός Μισθός μείον κρατήσεις ΙΚΑ = 1.000,00 – 165,00 = 835,00 Ευρώ

  Μισθός μετά απο κρατήσεις ΙΚΑ επί 14 μισθούς = 835,00 Χ 14 = 11.690,00 Ευρώ

  Ο Φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι 11.690,00 – 7.000,00 (αφορολόγητο) = 4.690,00 Χ 10% = 469,00 Ευρώ

  Μείωση φόρου 1,5% = 469,00 – 469,00 Χ 1,5% = 469,00 – 7,04 = 461,96 (Συνολικός Φόρος που πρέπει να δωθεί στην εφορία)

  Άραο καθαρός μισθός που θα προκύπτει είναι: 1.000,00 – 165,00 – 461,96 / 14 = 1.000,00 – 165,00 – 33,00 = 802,00 Ευρώ

  1) Υπολογισμός Φόρου Αλληλεγγύης

  Μικτός Μισθός μείον κρατήσεις ΙΚΑ = 1.000,00 – 165,00 = 835,00 Ευρώ

  Μισθός μετά απο κρατήσεις ΙΚΑ επί 14 μισθούς = 835,00 Χ 14 = 11.690,00 Ευρώ

  Δεν προκύπτει φόρος Αλληλεγγύης γιατί το αφορολόγητο του Φόρου Αλληλεγγύης είναι ίσο με 12.000,00 Ευρώ.

  Οπότε Τελικό Πληρωτέο: Μικτός Μισθός – Κρατήσεις ΙΚΑ – Φορό Μισθωτών Υπηρεσιών – Φόρο Αλληλεγγύης = 1.000,00 – 165,00 -33,00 – 0,00 = 802,00 Ευρώ

 11. Κύριε αγγελόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ξέρετε εάν είναι κάποιος έγγαμος με 2 παιδιά και δουλεύει και η γυναίκα του , το αφορολόγητο θα πάει και στους 2 στα 9000 ευρώ η μόνο στον άνδρα γιατί έτσι μας ενημέρωσαν .

 12. Κύριε Βλάγκα,

  Το αφορολόγητο αυξάνεται μόνο στο έναν από τους δύο συζύγους. Αν ο σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή δεν χρησιμοποίησει το αφορολόγητο που προκύπτει γιατί το εισόδημα του είναι στο αφορολόγητο, τότε η φοροαπαλλαγή πηγαίνει στην σύζυγο.

 13. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΜΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ? ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΥ ,ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ???? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

 14. Κυρία Ελένη,

  Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και έχουμε αναρτήσει σχετικά με το εργόσημο, δεν έχει δοθεί καμία οδηγία υποχρέωσης παρακράτησης ΦΜΥ. Αν δεν δοθούν νεότερες οδηγίες δεν έχετε προς το παρόν υποχρέωση υποβολής προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ. Ορθά δεν γνωρίζουν και στην εφορία γιατί δεν υπάρχει σχετική οδηγία.

 15. ειμαι ιδιωτικη υπαλληλοσ και παιρνω 616€ μικτα το μηνα,ο συζυγοσ ειναι ανεργοσ και εχουμε δυο παιδια θα πρεπει να μου γινει παρακρατηση φμυ? ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση

 16. Κυρία Γιασμίν,

  Ο μικτός μισθός (616,00 Ευρω) μετά την αφαίρεση των κρατήσεων του ΙΚΑ πολλαπλασιάζεται επί 14. Αν το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι πάνω από 5.000,00 Ευρώ τότε θα γίνει κανονικά παρακράτηση.

 17. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 8890.ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΩΝ.ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ?

 18. Κυρία Τσόκα,

  Το ποσό που θα πληρώσετε εξαρτάται από τον φόρο που σας έχει παρακρατήσει ο εργοδότης σας. Αν δείτε τον πίνακα στην αρχή της σελίδας, τότε με βάση τον υπολογισμό προκύπτει φόρος:

  (8.890,00-5.000,00) * 10% = 389,00 Ευρώ

  Αν από το ποσό των 389,00 αφαιρέσετε τον φόρο που έχει παρακρατήσει ο εργοδότης σας, τότε προκύπτει το ποσό που θα πληρώσετε με το εκκαθαριστικό της εφορίας.

 19. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΣΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 20. Κυρία Περακάκη,

  Όλοι οι αμοιβές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, ασχέτως ιδιότητας, υπόκεινται σε παρακράτηση ΦΜΥ και Ειδικού Φόρου Αλληλοβοήθειας. Οπότε και για εσάς ο εργοδότης θα παρακρατεί κανονικά τους παραπάνω φόρους από τις αμοιβές σας.

 21. Καλησπέρα σας,

  έχω εισόδημα 14933 (είμαι άνω των 30) από μισθωτές υπηρεσίες, και 617 ευρώ παρακρατημένο φόρο. Για κάποιο περιεργο λόγο το taxisnet μου βγάζει ότι πρέπει να πληρώσω 750 ευρώ – έχω δηλώσει αποδείξεις 6100 ευρώ, και το μόνο που έχω στο ονομά μου είναι ένα αμάξι 2000 κυβικών του 2004. Είναι σωστό αυτό;

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 22. Κύριε Παναγιώτη,

  Αν δείτε την κλίμακα στην αρχή του άρθρου ο φόρος που σας αναλογεί είναι 1.227,94 Ευρώ
  Αντί του ποσού αυτού σας παρακρατήθηκαν από τον εργοδότη 617,00 / 0,985 = 626,40 Ευρώ για φόρο. (δείτε την βεβαίωση που σας έδωσε φόρος που αναλογεί).

  Οπότε έχετε να πληρώσετε την διαφορά 1.227,94 – 626,40 = 601,54 Ευρώ

  Στον παραπάνω φόρο προστίθεται και η έκτακτη εισφορά 14.933,00 * 1% = 149,33 Ευρώ (υπολογίζεται μαζί με το εκκαθαριστικό).

  Σύνολο προς απόδοση 601,54 + 149,33 = 750,87 Ευρώ.
  Το αποτέλεσμα του TAXISNET επαληθεύεται και από τον δικό μας υπολογισμό.

 23. Να συμπληρώσω απλά (ξέχασα να το αναφέρω) ότι έχω και δόσεις δανείου 3105 ευρώ που τα έχω βάλει στο κουτάκι 727.

 24. Κύριε Παναγιώτη,

  Τα τεκμήρια δεν σας δημιουργούν πρόβλημα. Το εισόδημα σας είναι αρκετό για την κάλυψη των τεκμηρίων.

 25. δημοσιος υπαλληλος με 2 τεκνα και ανεργη συζυγο
  εχει καθαρο εισοδημα 17220 ευρω, φορο αναλογουντα
  477 ευρω και παρακρατηθεντα 470 ευρω περιπου.
  ειναι λογικοι οι φοροι αυτοι; μηπως υπαρχει λαθος στη
  βεβαιωση αποδοχων;
  Το αφορολογητο ειναι 5+4=9000ευρω;

 26. Κύριε Μαυρίδη,

  Για το εισόδημα σας ο φόρος που σας αναλογεί είναι περίπου 1380,00 Ευρώ με αφορολόγητο 9.000,00 Ευρώ. Σας παρακρατήθηκε μικρότερο ποσό που θα το καταβάλλετε στην εφορία με το εκκαθαριστικό σας. Η βεβαίωση αποδοχών που σας δώσανε ΔΕΝ είναι λάθος. Λόγω τις αλλαγής φορολογικής κλίμακας μέσα στο χρόνο υπάρχει η δυνατότητα από τον Νόμο να μην γίνει εκκαθάριση του φόρου όπως συνέβαινε τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν είχε συμβεί ποτέ να αλλάξει η φορολογική κλίμακα μέσα στον χρόνο 2 φορές.

 27. κυριε Αγγελοπουλε
  Ειμαι εγγαμος 30 ετων (φετος τον Απριλιο) με 2 παιδια και εισοδημα 14600. Συμφωνα με τους υπολογισμους μου βαση παραδειματων το τεκμαρτο εισοδημα μου ειναι 20300. Τι φορος μου αναλογει? Με πιανει ο φορος κατω των 30? επισης εχω μαζεψει αποδειξεις γιατρων 3700 ευρω + λοιπες αποδειξεις που καλυπτουν το ποσοπου μου αναλογει. Ευχαριστω

 28. Κύριε Κώστα,

  Το πρόγραμμα της εκκαθάρισης της εφορίας σας φορολογεί πάντα με το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ πραγματικού (14.600,00 Ευρώ) και εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια (20.300,00 Ευρώ). Αν δεν βρείτε τρόπο να καλύψετε την διαφορά που προκύπτει με εισοδήματα προηγούμενων χρόνων (20.300,00 – 14.600,00 = 5.700,00 Ευρώ) τότε θα φορολογηθείτε για 20.300,00 Ευρώ και οι αποδείξεις που θα πρέπει να συμπληρώσετε στην δήλωση σας θα είναι 20.300,00 * 25% = 5.075,00 Ευρώ. Επίσης θα επιβαρυνθείτε ιδιαίτερα με πρόσθετο φόρο.

 29. γεια σας ειμαι κατω των 30 ετων με 2 παιδια και καθαρο εισοδημα 15600 ευρω εγω πως θα φορολογηθω και αν ειναι δυνατων ποσο φορο θα πληρωσω…ευχαριστω

 30. Κύριε Παναγόπουλε,

  Για να υπολογίσετε τον φόρο που σας αναλογεί παρακαλώ διαβάστε την δημοσίευση μας πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/personal-income-tax-year-2011/

 31. εχω αποδείξεις του 2009 από νοσοκομείο λόγω γέννας 7.000 ευρώ. Τις κατέθεσα στο Ικα αλλά λόγω του ότι έκανα ένσταση, πληρώθηκα το ποσό που μου αναλογούσε από το ταμείο μου μέσα στο 2011, οπότε και μου δόθηκε η βεβαίωση για την εφορία. Αυτή την βεβαίωση με το υπόλοιπο του ποσού που δεν μου καταβλήθηκε από το ΙΚΑ, δεν θα πρέπει να την καταθέσω στην φετινή φορολογική δήλωση ως νοσήλεια; Σε ποιο πεδίο;

 32. Κυρία Μυρσίνη,

  Τα χρήματα των ιατρικών δαπανών που δεν σας καταβλήθηκαν από το ΙΚΑ μπορείτε να το συμπεριλάβετε κανονικά στην δήλωση σας στον κωδικό που λέει έξοδα Ιατρικής και Νοσοκομειακής περίθαλψης.

 33. Κύριε Αγγελόπουλε,
  είμαι φιλοξενούμενη στο σπίτι των γονιών μου. Όμως οι γονείς μου μου έχουν κάνει δωρεάν παραχώρηση ένα άλλο σπίτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται από κάποιον. Πως θα τα δηλώσουμε αυτά στο ε1 και στο ε2;

 34. Κυρία Μυρσίνη,

  Εσείς θα δηλώσετε ότι μένετε στο σπίτι που σας έχουν παραχωρήσει οι γονείς σας συμπληρώνοντας τον πίνακα 5 του Ε1. Και οι γονείς σας θα κάνουν Ε2 ότι σας το παραχωρούν.

 35. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την βοήθεια που μας παρέχετε.

  Έχω εισόδημα 7.980 και παρακρατημένο φόρο 1.538. Είμαι 38 ετών και άνεργος απο 1/02/12.

  Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

  1) Πόσο φόρο θα πληρώσω τελικά;

  2) Καθότι άνεργος εδώ και 4 μήνες, απαλλάσομαι απο τον Φόρο Αλληλεγγύης;

  3) Τα δίτροχα δηλώνονται μία φορά, την χρονιά που έχει γίνει η αγορά τους και έκτοτε καθόλου; Δέν λογίζονται ώς τεκμήρια;

  ευχαριστώ προκαταβολικά

 36. Κύριε Γιώργο,

  1) Για να υπολογίσετε τον φόρο που σας αναλογεί παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες, πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/personal-income-tax-year-2011/

  2) Όχι γιατί το 2011 δουλεύατε κανονικά.

  3) Λογίζεται ως τεκμήριο μόνο η αγορά τους, όχι η χρήση τους.

 37. να συμπληρώσω:

  4) μπορώ να καλύψω κάποιο ποσό που μου αναλογεί με αποδείξεις που έχω κρατήσει και ποιό είναι το ύψος αυτού;

  5) επίσης, φιλοξενούμαι απο τους γονείς μου. Το αναφέρω κάπου και αυτό μέσα στην δήλωσή μου;
  με επιβαρύνει με κάποιον τρόπο;

  ευχαριστώ

 38. Κύριε Γιώργο,

  4) Το ποσό της αγοράς δικύκλου δεν καλύπτεται με αποδείξεις αλλά με εισόδημα προηγούμενων χρόνων. Οι παραπάνω αποδείξεις επίσης δεν μειώνουν τον φόρο.

  5) Δηλώνεται στον πίνακα 7 Νούμερο 10 του έντυπου Ε1. Δεν σας επιβαρύνει με φόρο.

 39. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΔΟΥΛΕΥΩ 6 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞΙ ΣΕ ΑΝΕΡΓΕΙΑ(ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ).
  ΚΑΤΟΙΚΩ ΣΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1300 ΚΒ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΙΑ.
  ΜΙΣΘΟΣ 1830 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ(ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ).
  ΠΟΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ?
  ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
  ΜΟΝΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ Ε[ΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ.

 40. Κυρία Μαίρη,

  Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τόσο στην αρχική δημοσίευση, όσο και στην απάντηση της Κυρίας Κόττη (αναζητήστε την στα σχόλια κάτω από την δημοσίευση). Δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίζουμε ατομικά τον φόρο σε κάθε ένα αναγνώστη. Απαιτείται αρκετός χρόνος.

 41. Καλησπέρα,

  Ε’ιμαι ξενοδοχοϋπαλληλος και εργαζομαι μονο 6 μηνες το χρονο. Το μικτο μου εισοδημα για το 2011 ηταν περιπου 7858 ευρω. Φετος μαλλον θα ειναι στα ιδια πλαισια. Ειμαι 28 ετων. Πρεπει ο εργοδοτης μου να μου κραταει καθε μηνα το φμυ η οχι; Αν ναι, ποσο περιπου αντιστοιχει ανα μηνα;

 42. Κυρία Πατεμτζή,

  Από την στιγμή που το εισόδημα σας δεν ξεπερνάει τα 9.000,00 Ευρώ είσαστε στο αφορολόγητο, γιατί είσαστε κάτω των 30 Ετών.
  Τα προγράμματα μισθοδοσίας συνήθως δεν σας κρατάνε φόρο κάτω των 30 ετών όταν το εισόδημα σας είναι κάτω των 9.000,00 Ευρώ.
  Παρ’ όλα αυτά και να κρατηθεί φόρος θα σας επιστραφεί με την φορολογική δήλωση. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ορθές.

 43. ΓΙΑ ΣΑΣ! ΈΧΩ ΚΙ ΕΓΏ ΜΙΑ ΕΡΏΤΗΣΗ.ΕΓΏ ΚΑΙ Ο ΆΝΔΡΑΣ ΜΟΥ ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΆΤΩ ΤΟΝ 30,ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ ΆΝΕΡΓΗ ΕΝΏ Ο ΆΝΔΡΑΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΈΧΕΣ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 16,033 ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤO ΠΌΣΟ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΚΡΆΤΗΣΗΣ ,ΤΟ ΚΑΘΑΡΌ ΠΌΣΟ ΔΙΚΟΜΑΣ ΕΊΝΑΙ 12788,73.ΛΌΓΟΥ ΗΛΙΚΊΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΜΕ ΚΆΤΙ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΟΙ ΤΟ ΊΔΙΟ ΜΕ ΌΛΟΥΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΎ!

 44. Κυρία Κατερίνα,

  Θα πληρώσετε ακριβώς τα ίδια με τους υπόλοιπους γιατί ο σύζυγος σας ξεπερνάει το εισόδημα των 9.000,00 Ευρώ. Οπότε το αφορολόγητο θα είναι στις 5.000,00 Ευρώ.

 45. Σε περίπτωση που μία κατοικία ήταν ενοικιασμένη το 2011 και ο ενοικιαστής δεν το δηλώσει (μιας και δεν έχει μεγάλο όφελος), ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην το δηλώσει ούτε εκείνος; θα πρέπει η εν λόγω κατοικία να δηλωθεί κενή;

 46. Κυρία Μυρσίνη,

  Αν δεν το δηλώσετε μπορεί αργότερα σε διασταύρωση να σας καλέσουν να κάνετε συμπληρωματική δήλωση. Αν και δεν είναι μεγάλο το όφελος ο ενοικιαστής μπορεί να το συμπληρώσει στην φορολογική του δήλωση για να καρπωθεί τα 100,00 Ευρώ της επιστροφής φόρου.

 47. eimai axiomatikos emborikou naytikou kai thelw na mathw ti foro prepei na katavalw me eisodima 30.000

 48. Κύριε Κώστα,

  Θα φορολογηθείται με συντελεστή 6%, οπότε σας αναλογεί φόρος 30.000,00 * 6% = 1.800,00 Ευρώ.

 49. Kε Αγγελόπουλε
  θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής θέμα.
  Τι μπορεί να κάνει ένας υπάλληλος (Δ.Υ) στην περίπτωση που ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας του καταφανώς δεν ακολουθεί τα όσα περιγράφει η εγκύκλιος «Πολ. 1246/7-12-2011» τόσο στον υπολογισμό του φόρου όσο και της εισφοράς αλληλεγγύης; Υπάρχει κάποιος φορέας που μπορεί να αποτανθεί;
  Ευχαρίστως να σας διαθέσω και τα λεπτομερειακά στοιχεία, αν χρειαστεί.

 50. Κύριε Σεμερτζίδη,

  Δυστυχώς για το θέμα που μας αναφέρετε δεν μπορείτε να αποτανθείτε σε κάποιο φορέα, γιατί σύμφωνα με την πολ. 1246 οι εκκαθαριστές της μισθοδοσίας δεν έχουν την υποχρέωση (μόνο για το 2011) να κάνουν εκκαθάριση της μισθοδοσίας στο τέλος του χρόνου και να πληρωθεί ο συνολικός φόρος. Η αλλαγή αυτή στην Νομοθεσία οφείλεται στην τροποποίηση της φορολογικής κλίμακας 3 φορές μέσα σε ένα έτος.

 51. ανεργο ζευγαρι πανω απο 30 χ. με 2 ανηλικα παιδια με σπιτι κι αυτοκινητο θα πληρωσο φορο και φορο αλληλεγγυησ ευχαριστω

 52. Κύριε Κουμπουλίδη,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε γιατί πρέπει να γνωρίζουμε αναλυτικά τα περιουσιακά σας στοιχεία για να υπολογίσουμε τα τεκμήρια και τους φόρους που σας αναλογούν.

 53. Gia sas eimai d y exw ekatharistiko 16000
  Kathara 13500 exw ena autokinito 1800
  Kai miso 1800 ena enoikio Gia exi mines
  Kai doseis 120 € Kai 220 € . Apo tin ypiresia
  Mou parakratithike foros 0€ ti tha plhrwsw
  Euxaristw

 54. Κύριε Δημήτρη,

  Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος παρακαλώ διαβάστε το άρθρο στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

  https://www.aggelopoulos.net/news/personal-income-tax-year-2011/

 55. Kai Kati akoma eimai Katw apo 30 xronon

 56. Καλημέρα σας, θα ήθελα να με βοηθήσετε πάνω στο εξής:

  Δούλευα κατά το 2011 για μερικούς μήνες σε εταιρία με σύμβαση αορίστου χρόνου και από τότε που σταμάτησα, δεν εργάζομαι. Μας έκαναν παρακράτηση ΦΜΥ και με ενημέρωσαν πρόσφατα ότι πρέπει να κάνω δήλωση για να μου επισταφούν από την εφορία. Είμαι προστατευόμενο μέλος όμως, και έχω περιουσιακά στοιχεία στο ονομά μου.
  Άμα κάνω δήλωση, θα επιβαρυνθούν με περαιτέρω φόρους οι γονείς μου? Θα μπορώ να είμαι πλέον προστατευόμενο μέλος εφόσον δεν εργάζομαι και είμαι φοιτήτρια?

 57. Κυρία Μαρία,

  Παρακαλώ διαβάστε το άρθρο μας για τα προστατευόμενα μέλη στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/protected-family-members-under-the-income-tax-code/

 58. ο υιός μου γεννήθηκε τον Φεβ 1988. Το 2005 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι επί πτυχίο. Μέχρι και πιό έτος θεωρείται προστατευόμενο μέλος για να δικαιούμαι το αφορολόγητο των 2000 ευρώ.

 59. Κύριε Τρύφων,

  Παρακαλώ διαβάστε το άρθρο μας για τα προστατευόμενα μέλη στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/protected-family-members-under-the-income-tax-code/

 60. κύριε Αγγελόπουλε,

  Άνοιξα πρόσφατα βιβλία στην εφορία με ΚΑΒ 62.01.11.01 («Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας»). Δουλεύω με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών.

  Η ερώτησή μου είναι, θα πρέπει να κάνω παρακράτηση φόρου 3% ή 20% ?

  Ευχαριστώ πολύ.
  (νομίζω ότι έχει σχέση με το εάν το ΚΑΒ μου με ορίζει ελεύθερο επαγγελματία σύμφωνα με τον Ν.48 (?) )

 61. Κύριε Χρήστο,

  Δεν σχετίζεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας με την παρακράτηση φόρου. Αν είστε μηχανικός τότε είστε σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Επαγγέλματος Ελεύθερος Επαγγελματίας και στις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση 20%.

 62. «Κύριε Χρήστο,

  Δεν σχετίζεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας με την παρακράτηση φόρου. Αν είστε μηχανικός τότε είστε σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Επαγγέλματος Ελεύθερος Επαγγελματίας και στις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση 20%.
  »

  Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Καταλαβαίνω αλλά δεν είμαι μηχανικός. Δεν είμαι ούτε στο επιμελητήριο κτλ.. Είμαι προγραμματιστής. Ισχύει το 20%? Ευχαριστώ!

 63. Κύριε Χρήστο,

  Ως προγραμματιστής είστε υποχρεωμένος στην παρακράτηση φόρου 20%. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:

  Θεωρούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσοι ασκούν το επάγγελμα του γιατρού, οδοντογιατρού, κτηνίατρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή, δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου, ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα (άρθρο 48 § 1 Ν. 2238/94).

 64. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Καταλαβαίνω αλλά δεν είμαι μηχανικός. Δεν είμαι ούτε στο επιμελητήριο κτλ.. Είμαι προγραμματιστής. Ισχύει το 20%? Ευχαριστώ!

  Χρήστος

 65. Κύριε Χρήστο,

  Σας απαντήσαμε στην προηγούμενη ερώτηση σας.

 66. Αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε,

  Θα μπορούσατε να ενημερώσετε αν ο ιδιωτικός υπάλληλος που αναφέρετε στο III. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ( παράδειγμα β) θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον φόρους στο τέλος του έτους (αν υποθέσουμε ότι δεν έχει στην κατοχή του ακίνητα ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία);
  Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια και το χρόνο σας.

 67. Κύριε Δημήτρη

  Για να καταβάλλει ένα ιδιωτικός υπάλληλος επιπλέων φόρο, θα πρέπει να αλλάξει η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του χρόνου και η εταιρεία που εργάζεστε να μην προλάβει να κάνει την σωστή παρακράτηση, κάτι που έγινε και στο περσινό έτος.
  Θα πρέπει όμως να γνωρίζεται ότι είτε προλάβει ο εργοδότης σας να κάνει την σωστή παρακράτηση αν αλλάξει η κλίμακα είτε όχι ο φόρος βαραίνει πάντα την εργαζόμενο.

 68. Καλησπέρα σας κύριε Αγγελοπουλε,

  Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια που παρέχεται στον κόσμο με τις γνώσεις σας.

  Είμαι ιδιωτικός υπ. με καθαρό εισόδημα 22.500 κ άνω των 30. Δεν έχω τίποτα στο όνομα μου καθώς το αμάξι μου είναι εταιρικό, έχω όλες τις αποδείξεις που δικαιούμαι συν 2900 σε ενοίκιο. Ποιο είναι περίπου το πόσο που πρέπει να πληρώσω, φοβάμαι πως έχω κάνει λάθος επιλογή λογιστή.

  Σας ευχαριστώ πολυ

 69. Κύριε Γεωργακόπουλε,

  Σαν ιδιωτικός υπάλληλος που είστε, ο φόρος που σας αναλογεί παρακρατείται από τον εργοδότη σας σύμφωνα με την κλίμακα που εμφανίζεται στην αρχή του άρθρου. Μέσα στο 2012 η εταιρεία που εργάζεστε παρακρατεί τον αναλογούν φόρο και τον αποδίδει στο υπουργείο οικονομικών.

  Σαν συμπέρασμα των ανωτέρων, όταν υποβάλετε την δήλωση εισοδήματος το 2013 για τα εισοδήματα του 2012, ο φόρος που θα σας αναλογεί θα συμψηφιστεί με την παρακράτηση σας.

  Αν δεν αλλάξει η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον φόρους. Στην αντίθετη περίπτωση αν ο εργοδότης σας δεν προλάβει να κάνει στην σωστή παρακράτηση, όπως συνέβη και πέρσι, η διαφορά του φόρου θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

 70. Kalhspera sas.Exw sunoliko eisodhma 10600 eurw kai eimai 24 etwn.Poso foro tha plhrwsw sthn eforia???

 71. Κύριε Μιχάλη,

  Αν ισχύσει η περυσινή φορολογική κλίμακα που μπορείτε να δείτε στην αρχή του άρθρου τότε σας αναλογεί φόρος ίσος με 560,00 Ευρώ. Βέβαια το ποσό που θα πληρώσετε με την φορολογική σας δήλωση εξαρτάται από τον φόρο που σας έχει παρακρατηθεί και από την κατηγορία του εισοδήματος (μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα απο ενοίκια κλπ.).

 72. Έχω μια ερώτηση λίγο άσχετη με το θέμα, αλλά δεν έχω βρει πουθενά ικανοποιητικές απαντήσεις.
  Μου προτείνανε δουλειά με ασφάλιση ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), με μικτές αποδοχές 1900 μηνιαίως (λογικά με ΑΠΥ). Δεν έχω λάβει σαφή απάντηση για το τι περιλαμβάνουν αυτά τα μικτά, και τι θα παίρνω τελικά στο χέρι. Από δικούς μου υπολογισμού καταλαβαίνω τα εξής:
  Μικτά: 1900
  ΦΠΑ 23%: 355,28
  Παρακράτηση φόρου(1900-355,28)*20%=308,94
  ΤΕΒΕ: 210,71
  Καθαρά/μήνα=1025,07
  Φορολογητέο εισόδημα: (1900-355,28-210,71)*12=16008,12
  Φόρος που αναλογεί: 1422,03
  Φόρος που παρακρατείται: 3707,28
  Επιστροφή φόρου: 2285,25
  Οπότε θα παίρνω τελικά 1025,07*12+2285,25=14586,09/χρόνο που αναλογούν σε 1215,51/μήνα.
  Διορθώστε με αν κάνω κάτι λάθος στους υπολογισμούς μου. Υπάρχουν άλλες κρατήσεις που μου διαφεύγουν ή άλλα έξοδα που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες? πχ έχω ακούσει κάτι για ετήσιο τέλος επιτηδευματία 500€, έξοδα λογιστών 300€. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει η απαλλαγή φορολογίας νέων Ελ. Επ., σ’ αυτή την περίπτωση τα καθαρά/μήνα βγαίνουν γύρω στα 1500! Να σημειώσω ότι είμαι βιολόγος και η εργασία αφορά σε ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο αν δεν κάνω λάθος από την Ε.Ε. και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ούτως ή άλλως αφορολόγητα αυτά τα λεφτά.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις.

 73. Κύριε Γιώργο,

  Ο στόχος του site μας είναι να σας πληροφορεί για σημαντικά θέματα και να απαντάει σε απλές ερωτήσεις. Δεν κάνουμε προϋπολογισμούς μέσω διαδικτύου. Κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και αμοιβή. Γι’ αυτό και δεν έχετε βρεί μέχρι σήμερα ικανοποιητικές απαντήσεις.

 74. θα ήθελα να μου απαντησετε αν καποιος μισθωτος εχει κερδισει με αποφαση αρειου παγου μεσα στο 2012 αναδρομικα ετων 2004-2006 α. γινετε παρακρατηση εισφορας αλληλεγγυης 2% και υπερ οαεδ 1% και β. πως ακριβως γινετε η παρακρατηση φορου και ασφαλιστικων εισφορων 16,5% με ποιους τυπους και ποια διαδικασια ακολουθειτε αν π.χ ειχαμε την καταβολη ενος ποσου αναδρομικων 711,64 ευρω μηνιαίος για 16 δοσεις

 75. Κυρία Σοφία,

  Η ερώτηση σας έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να εξεταστούν. Θα πρέπει να δούμε όλο τον φάκελο της υπόθεσης για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Θα πρέπει να διαβάσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και να υπολογίσουμε κάθε μήνα σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης.

 76. ο φορος μισθοτων υπηρεσιων 2012 κρατειτε απο τον εργαζομενο η τον εργοδοτη?δηλαδη σε σχεση με το 2011 ειναι μικροτερος ο μισθος λογο της κρατησης?? καθε μηνα ειναι ιδιο το ποσο??

 77. Κύριε Παπαδόπουλε,

  Ένα ποσοστό του Μηνιαίου Μισθού Παρακρατείται από εσάς και αποδίδεται στην Εφορία. Την υποχρέωση παρακράτησης την έχει ο εργοδότης. Το ποσό της παρακράτησης εξαρτάται από τον μηνιαίο μισθό. Δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο μηνιαίος μισθός τόσο μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το ποσό της παρακράτησης είναι μεγαλύτερο φέτος από πέρυσι γιατί πρέπει να έχουμε όλες τις αποδείξεις μισθοδοσίας σας για να τις συγκρίνουμε. Μπορεί πέρυσι ο εργοδότης σας να έκανε λιγότερες κρατήσεις και να παίρνατε περισσότερα χρήματα στο χέρι.

 78. Καλημέρα σας!
  Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση αν αυτό είναι εφικτό.
  Θα ήθελα να μάθω ο τρόπος υπολογισμός του ΦΜΥ γαι τους ξενοδοχουπαλλήλους που δεν απασχολούνται σε ετήσια βάση αλλα π.χ 6 μήνες θα πρέπεινα έχουμε ως περίοδο υπολογισμού ΦΜΥ 10μηνο(λογω και επιδοματος αδειας και αποζημιωση αδειας) ή 14μηνο οπως οι μόνιμοι εργαζόμενοι?

  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων

 79. Κυρία Γεωργία,

  Ο τρόπος υπολογισμού σε όλους τους μισθωτούς είναι ο ίδιος, δηλαδή ο υπολογισμός γίνεται σε 14μηνο όπως οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Η μόνη διάκριση που μπορεί να γίνει είναι αν η ειδικότητα σας αμείβεται με ημερομίσθιο και έχετε υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Τότε:

  Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

  Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

  Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

 80. Γεια σας,φετος παιρνω περιπου 900 ευρω. Ο εργοδοτης μου περα απο την υψηλοτερη παρακρατηση που μου κανει, οπως τα εχω υπολογισει μου κραταει κ 9 περιπου ευρω ειδικη εισφορα αλληλεγγύης. Αυτα τα χρηματα θα προσμετρηθουν στην εκκαθαριση του 2014 η θα τα χασω? Ευχαριστω

 81. Κυρία Ιορδανίδου

  Μην ανησυχείτε. Αν το ποσό που παρακρατήθηκε από τον εργοδότη σας είναι μεγαλύτερο από αυτό που βγαίνει μέσω της κλίμακας θα σας επιστραφεί με την εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης. Δεν θα χάσετε ούτε ένα Ευρώ.

 82. Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω σε πιο πινάκα συμπληρώνουμε το ΦΜΥ που παρακρατήθηκε από τον εργοδότη μας; (200 ευρώ στην περίπτωση μου.)
  Επίσης το καθαρό μου σύμφωνα με το 1=ο χαρτί μισθοδοσίας ήταν 9.700 αλλά επειδή δεν ανέφερε πουθενα ότι έγινε αυτή η παρακράτηση ο λογιστής της επιχείρησης έβγαλε 2=ο χαρτί μισθοδοσίας στο οποίο το αναφέρει άλλα και πάλι το καθαρό εισόδημα είναι το ίδιο ποσό. Πως γίνεται αυτό; Δεν θα έπρεπε να αφαιρεθούν τα 200 ευρώ από το καθαρό;

 83. Κυρία Σοφία,

  Για την πρώτη ερώτηση παρακαλώ διαβάστε το Εγχειρίδιο συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης 2013 πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
  http://cdn.syzefxis.gov.gr/FOROLOG_ODIGOS_2013.pdf

  Στην δεύτερη ερώτηση σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα δεν αλλάζει, γιατί είναι το εισόδημα πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Δηλαδή το χαρτί θα γράφει πάντα 9.700,00 γιατί στο ποσό αυτό θα φορολογηθείτε. Ο φόρος που θα προκύψει συμψηφίζεται με τα 200,00 Ευρώ που έχουν παρακρατηθεί και μειώνουν την επιβαρυνσή σας.

 84. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ,ΝΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΩ 20% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΜΥ.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ?ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟ ΔΩΣΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 85. Κύριε Στέλιο,

  Στις διοικητικές υπηρεσίες όπως και στις λογιστικές θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε:

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113262448

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!