Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Φορολογία Παγκόσμιου Εισοδήματος στην Ελλάδα με τον Νόμο 3943/2011.


image of Global income taxation in GreeceΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos έχει δεχθεί πολλά ερωτήματα σχετικά με την φορολογία του παγκόσμιου εισοδήματος και των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. Γι’ αυτό τον λόγο πήραμε την πρωτοβουλία να σας παραθέσουμε τα βασικά σημεία του Νόμου 3943/2012 που αφορούν αυτή την κατηγορία εισοδήματος καθώς και των διευκρινιστικών αποφάσεων που ακολούθησαν την ψήφιση του Νόμου.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν μια μοναδική κύρια κατοικία η οποία ευρίσκεται εντός ή εκτός Ελλάδος και συνήθως θεωρείται ο τόπος διαμονής του. Δεν μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να μην έχει κατοικία.

Εκτός της κατοικίας του Αστικού Κώδικα υπάρχει και η φορολογική κατοικία που δηλώνει ο κάθε φορολογούμενος. Η φορολογική κατοικία μπορεί να είναι διαφορετική από την κατοικία όπως αυτή αναφέρεται στον Αστικό Κώδικα. Το φυσικό πρόσωπο φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας που βρίσκεται η φορολογική κατοικία, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εθνικότητα του.

Στην συνέχεια παραθέτουμε:

1)      Το κείμενο του Νόμου 3943/2011 που αφορά το θέμα αυτό.

2)      ΠΟΛ. 1142/31-5-2012 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

3)      ΠΟΛ. 1145/31-5-2012. Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

 

1)

 

Άρθρο 12

Κατοικία και αλλαγή κατοικίας

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.

Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ή

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α.»

2. Στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 προστίθεται η φράση: «, καθώς και όταν ο υπόχρεος υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2.»

5. Στο άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

8.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 61, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

6. Στο άρθρο 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

6.α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον:

αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, και

ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β΄, θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του.

β. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του:

αα) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1

και 2 του άρθρου 101, ή

ββ) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή

γγ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.»

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

2) ΠΟΛ. 1142/31-5-2012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ και προσδιορίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Ειδικότερα, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι Ελλάδας, ούτε συνήθως διαμένοντες στην Ελλάδα, φορολογούνται για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Επομένως, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα φορολογείται στη χώρα μας για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά από πηγές Ελλάδας.

Δεδομένου ότι, η έννοια της κατοικίας δεν ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΕ, θα κρίνεται από τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 56 του Αστικού Κώδικα, όπου προβλέπεται ότι το πρόσωπο έχει ως κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του.

Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος της διαμονής του. Συνεπώς, για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του ατόμου, δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία (σχετ. ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή).

Όσον αφορά στην έννοια της συνήθους διαμονής, αυτή στοιχειοθετείται όταν ένα φυσικό πρόσωπο διαμένει στην Ελλάδα για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Ως ημέρα παρουσίας στην Ελλάδα, θα λογίζεται οποιαδήποτε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας, όσο σύντομη και αν είναι αυτή, ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια (π.χ. τμήμα της ημέρας, ημέρα άφιξης και αναχώρησης, ημέρες εορτών, αργιών, διακοπών κ.λπ.). Από την εν λόγω αρχή συνάγεται ότι, οποιαδήποτε πλήρης ημέρα παραμονής εκτός Ελλάδας, δεν θα συνυπολογίζεται στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά, εάν δηλαδή προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του σε άλλο κράτος (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, στην περίπτωση που διαμένει σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.Ε.-Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον:

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν.3871/2010 ή

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού τη φορολογική κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στην α περίπτωση, με το άρθρο 1Β του ν.2362/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.3871/2010, ορίζεται ότι οι κατωτέρω όροι έχουν την εξής έννοια:

1. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση και τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314).

2. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).

3. Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ.

4. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

5. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: περιλαμβάνουν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

6. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: περιλαμβάνουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

7. Κρατικός Προϋπολογισμός: είναι ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης.

Η ως άνω ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα που υπηρετούν στην αλλοδαπή, στοχεύει στο να καθορίσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις των προσώπων που συνεχίζουν να υπόκεινται σε φορολογία στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ως κάτοικοι Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι δεν διαμένουν στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, όπως π.χ. οι διπλωμάτες και άλλα πρόσωπα σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αναφορικά με τη β περίπτωση, αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 36) περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1965), το οποίο έχει προσαρτηθεί ως άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της EE – 2010/C83/01/30.03.2010).

Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, στο άρθρο 2 του ΚΦΕ προστίθεται νέα παράγραφος 5, σύμφωνα με την οποία και κατ’εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα. Δηλαδή, προβλέπεται εξαίρεση από την αρχή της φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος για τους αλλοδαπούς που αν και έχουν συνήθη διαμονή στην Ελλάδα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, επειδή προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ.Ε. , η αρμόδια ελληνική φορολογική υπηρεσία δεν μπορεί στην πραγματικότητα να εφαρμόσει τις αρχές που ορίζονται στις Σ.Α.Δ.Φ.Ε. για την εξεύρεση παγκόσμιου εισοδήματος (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού σε περίπτωση ύπαρξης διπλής κατοικίας κλπ). Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι εφόσον φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος εκτός από αυτά που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 51 Α, φορολογείται μόνο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και για μία μόνο τριετία.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 10 (όπως αναριθμήθηκε από το ν.4024/2011) του άρθρου 9 του ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία πιστώνεται στην Ελλάδα μόνον ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η χώρα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για εισόδημα ή κεφάλαιο που έχει προκύψει σε αυτό και όχι σε κάποιο τρίτο κράτος και μόνο μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα ή το κεφάλαιο αυτό στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι, ο παρακρατηθείς, στο άλλο κράτος φόρος, ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ.Ε.. Με τη διάταξη αυτή καταργείται η ρύθμιση με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο πίστωνε φόρους χωρών με τις οποίες δεν είχαν τεθεί σε ισχύ συμφωνίες με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ προστίθεται η φράση: «καθώς και όταν ο υπόχρεος υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2».

Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΕ.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, προστίθενται στο άρθρο 61 του ΚΦΕ παράγραφοι 7 και 8, σύμφωνα με τις οποίες επέρχεται μία σημαντική μεταβολή στον ΚΦΕ για τον τρόπο απόδειξης της φορολογικής κατοικίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση. Η μη υποβολή τους ή η εκπρόθεσμη υποβολή τους συνεπάγεται ότι θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να προσδιορισθεί και να αξιολογηθεί σε διαφορετική βάση από αυτήν που ίσχυε μέχρι σήμερα η υπαγωγή του φυσικού προσώπου στη γενική κατηγορία των «κατοίκων εξωτερικού» και να διασταυρωθεί η υπαγωγή τους ή μη στη φορολόγηση για το παγκόσμιο εισόδημά τους εφαρμόζοντας τις γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου.

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 76 του ΚΦΕ, με τις οποίες προσδιορίζονται ορισμένα κριτήρια που πρέπει να εξετάζονται από την ελληνική φορολογική αρχή, όταν ένα φυσικό πρόσωπο προτίθεται να μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 76 του ΚΦΕ, εάν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Σημειώνεται ότι, τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2012 έχουν καθορισθεί με την ΔΟΣ Α 1177722/30.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Περαιτέρω, με τη νέα παράγραφο 6 του άρθρου 76 του ΚΦΕ ορίζεται ότι, εάν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας, θα συνεχίσει να υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, το οποίο αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη, πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, και

β) μεταφέρει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος, στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται εκείνο στο οποίο το φυσικό πρόσωπο δεν υπόκειται σε φορολογία ή εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι ή υπόκειται σε φόρο επί του εισοδήματος/κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή που θα οφειλόταν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος Ελλάδας, και

γ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δηλαδή κατά τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του:

αα) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101, ή

ββ) το εισόδημα του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή

γγ) η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.

 

Με τις ως άνω διατάξεις, γίνεται φανερό ότι η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη διερεύνηση ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Ελλάδα, όπως οι έννοιες αυτές έχουν αναλυθεί ανωτέρω, θα πρέπει, επιπλέον, να ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, γιατί στην περίπτωση που τα πληροί, υποχρεούται να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα, ως κάτοικος Ελλάδας.

Για το σκοπό αυτό, ο φορολογούμενος θα υποβάλλει στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αίτηση (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια το εν λόγω τμήμα της Δ.Ο.Υ. θα προωθεί την αίτηση με τα συνημμένα έντυπα στο τμήμα Εισοδήματος της αυτής Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί, εάν πληρούνται ή όχι τα ανωτέρω κριτήρια, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια, ενημερώνεται εγγράφως ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται, και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελο του. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν πληροί τα κριτήρια, το τμήμα Εισοδήματος, προωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. τα έντυπα Μ1 και Μ7 με συνημμένο το σχετικό σημείωμα, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναφέρεται και η ημερομηνία μεταβολής της κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του αντικλήτου.

Εάν ο φορολογούμενος, ο οποίος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, προτίθεται να μεταβεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.Ε. και προσκομίσει βεβαίωση από την αλλοδαπή φορολογική αρχή ότι έχει εγγραφεί ως φορολογικός κάτοικος αυτής της άλλης χώρας, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) θα έρχεται σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω διαφορά.

 

3) ΠΟΛ. 1145/31-5-2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του N. 3943/2012 (ΦΕΚ 66/Α΄/31.03.2011), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ (N. 2238/1994).

2.  Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και των προθεσμιών υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

3. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν:

α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)

του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,

β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι:

– δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή

– βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος κ.λπ.), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.

Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄/188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

3.  Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

34 Σχόλια στο “Φορολογία Παγκόσμιου Εισοδήματος στην Ελλάδα με τον Νόμο 3943/2011.”

 1. Καλησπέρα κ. Αγγελόπουλε, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τους κατοίκους εξωτερικού σε προηγούμενα έτη. Εργάζομαι και κατοικώ στο εξωτερικό για 7 χρόνια, αλλα δεν είχα αλλάξει το μητρώο στην ΔΟΥ. Έχω κάνει εισαγωγή συναλλάγματος πριν 3-4 χρόνια. Μπορώ με συμπληρωματική δήλωση να το δηλώσω? Έχω όλα τα χαρτιά/διαβατήρια κλπ που αποδεικνυουν ότι δεν έχω ζήσει Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Βάσει ορισμού ήμουν κάτοικος εξωτερικού του τότε ΚΦΕ, αλλά όχι στο μητρώο. Ευχαριστώ! Αντώνιος

 2. Κύριε Αντώνιε,

  Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Θα πρέπει να δούμε την υπόθεση σας ατόμικα και να απευθυνθούμε στην ΔΟΥ σας. Για να είσασταν σίγουρος θα έπρεπε να είχατε αλλάξει την ΔΟΥ σας και να μεταφερθείτε στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

 3. Κύριε Αγγελόπουλε, εγώ είχα πάρει ΑΦΜ για να βγάλω δίπλωμα αυτοκινήτου πριν χρόνια όταν ήμουν φοιτητής. Δεν δούλεψα καθόλου στην Ελλάδα, ούτε είχα κάτι στο όνομά μου. Εδώ και χρόνια μένω στο εξωτερικό. Αφού δεν έχω εισόδημα και περιουσία στην Ελλάδα πρέπει να μεταφερθώ στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού; Επίσης, πρέπει να κάνω δήλωση στην Ελλάδα; Ευχαριστώ.

 4. Κύριε Πετρίδη,

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθείτε στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού γιατί αλλιώς θα φορολογηθείτε στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο Εισόδημα σας.

 5. Κύριε Αγγελόπουλε είμαι κάτοικος εξωτερικού και εγεγραμμένη στην κατοίκων εξωτερικού, κάνοντας τωρα τη φορολογική μου δήλωση θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Έχω ένα εισόδημα 4.900€ από ενοίκιο στην Ελλάδα, ένα αυτοκίνητο που κοστολογείται 3220€ αντικειμενικό κριτήριο και είμαι άγαμη (3000€). Είναι δυνατόν να πρέπει να πληρώσω γύρω στα 1.980€ σύμφωνα με την εκκαθάριση. Ευχαριστώ Στέλλα

 6. Κυρία Τομάζου,

  Σίγουρα το ποσό που μας αναφέρετε είναι πολύ μεγάλο. Κάτι δεν έχετε συμπληρώσει σωστά. Θα πρέπει να δούμε την φορολογική σας δήλωση για να μπορέσουμε να σας πούμε μετά βεβαιότητας.

 7. Καλησπέρα
  Έχω το 25% από ένα σπίτι σε ορεινό χωριό. Έχει ρεύμα και τα αδέρφια μου το επισκέπτονται λίγες μέρες το καλοκαίρι, ενώ εγώ δεν πηγαίνω καθόλου. Θα πρέπει να το δηλώσω στο ε1 σαν δευτερεύουσα κατοικία και μάλιστα για 12 μήνες;

 8. Κυρία Πολύση,

  Το προτιμώτερο θα ήταν να το δηλώσετε ως δευτερεύουσα κατοικία για 12 μήνες. Γιατί αν το δηλώσετε ότι το παραχωρείτε τότε θα πρέπει να υπολογίσετε ένα ελάχιστο εισόδημα λόγω της παραχώρησης.

 9. Καλημέρα σας.
  Διάβασα τα όσα αναφέρετε αλλά δεν είδα πουθενά συντελεστές φορολόγησης για το παγκόσμιο εισόδημα. Παραμένουν ίδιοι σαν να ήταν όλο το εισόδημα από ελληνικές πηγές; Δηλαδή για μισθωτούς είναι 22%;

  Και ο φόρος που προκύπτει να πληρωθεί από παγκόσμιο εισόδημα πώς συμψηφίζεται με τον ήδη καταβεβλημένο φόρο στην αλλοδαπή;

  Για παράδειγμα, εγώ για το 2013 θα έχω φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Τα εν Ελλάδι εισοδήματα μου ήταν 3.000 και στην Γερμανία 16.500 (μικτά). Έχω ήδη καταβάλει μέσω κρατήσεων 6.500 φόρο στην Γερμανία. Τι φόρος προκύπτει να πληρώσω στην Ελλάδα;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πληροφορίες σας.

 10. Κύριε Γιώργο,

  Σύμφωνα με την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Γερμανία θα συμψηφισθεί με τον φόρο που θα προκύψει στην Ελλάδα.

 11. Καλησπέρα,
  Όλο το έτος του 2014 εργάζομαι ως μισθωτός για γερμανική εταιρεία και όλο το εισόδημά μου φορολογείται στην πηγή. Στην Ελλάδα έχω μηδενικό εισόδημα. Έχω κατοικία επίσης στη Γερμανία όπου πληρώνω και ενοίκιο αλλά δε διαμένω εκεί συχνά (συνολικά 100 ημέρες περίπου). Η οικογένειά μου κατοικεί στην Ελλάδα (με ενοίκιο στο όνομα της συζύγου) και εγώ ταξιδεύω συχνά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες (Απρίλιο με Αύγουστο συνεχόμενα στη Σερβία). Το 2014 ήμουν λιγότερο από 183 ημέρες στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να πληρώσω φόρο εισοδήματος συμψηφιστικά στην Ελλάδα? Φόρο αλληλεγγύης?

  Ευχαριστώ

 12. Κύριε Αλέξανδρε,

  Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα και την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης Ελλάδος – Γερμανίας, δεν μπορείτε να χαρακτηριστείτε ως κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσετε την αμοιβή σας στην Ελλάδα και να συμψηφίσετε τα ποσά του φόρου που έχετε πληρώσει στην Γερμανία.

 13. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα σας,

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας

 14. Κύριε Πέτρο,

  Εμείς ευχαριστούμε που μας διαβάζετε.

 15. αγαπητε κυριε Αγγελοπουλε,θα σας ημουν ευγνωμων αν μου δινατε μια απαντηση στο παρακατω ερωτημα:
  O συζυγος μου ειναι γερμανος,εχει μηδενικο εισοδημα στην Ελλαδα και εισοδημα στην Γερμανια απο ενοικιαση 2 διαμερισματων το οποιο φορολογειται στην Γερμανια.Ειναι υποχρεωμενος να το δηλωσει και στην φορολογικη μας δηλωσει εδω. Εαν το εκανε αυτο θα πληρωναμε επιπλεον φορο(ποσο’ 5 φορες το ποσο του φορου που καταβληθηκε στην Γερμανια). Παρεπιπτοντως σας πληροφορω οτι ζει και στις δυο χωρες αλλη χρονια πιο πολυ στην Γερμανια και αλλη χρονια πιο πολυ στην Ελλαδα.
  Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

 16. Κυρία Ελισάβετ,

  Αν ο σύζυγός σας είναι Γερμανός υπήκοος και έχει την φορολογική του κατοικία στην Γερμανία θα δηλώσει μηδενικό εισόδημα στην Ελλάδα. Αυτά που διαβάζετε περί παγκόσμιου εισοδήματος είναι για όσους έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 17. Κύριε Αγγελόπουλε θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, η σύζηγός μου έχει εισοδήματα από τις ΗΠΑ, σαν μισθωτή σε κάποια εταιρεία που εργάζετε και από ακίνητα, στο εκκαθαριστικό της από το IRS των ΗΠΑ ξεχωρίζονται οι φόροι σε Πολιτειακοί και Κυβερνητικοί, δηλαδή ένα μέρος πάει στο κράτος των ΗΠΑ και ένα άλλο στην πολειτεία της Ν.Υόρκης συγκεκριμένα.
  Γιατί από την εφορεία μας λένε ότι οι φόροι της πολιτείας είναι δημοτικά τέλη και μας ζητάνε να να μην αφαιρεθούν από τους συνολικούς φόρους που έχουν καταβληθεί εκεί, παρότι η σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 16 ότι «Eν τω παρόντι άρθρω δια του όρου «φόρος» νοούνται αι πάσης φύσεως και είδους φόροι είτε ούτοι τυγχάνουν εθνικοί, ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί, επαρχιακοί ή δημοτικοί». Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

 18. Κύριε Παπαιωάννου,

  Έχουμε και εμείς έλθει αντιμέτωποι με το ίδιο θέμα και πολλές φορές η εφορία δεν δέχεται οποιονδήποτε άλλο φόρο εκτός της παρακράτησης φόρου προς το κράτος. Στην εφορία ερμηνεύουν διαφορετικά το θέμα που μας αναφέρετε λέγοντας ότι κάποιοι φόροι δεν αφαιρούνται γιατί δεν αφορούν τις μισθωτές υπηρεσίες αλλά εν γένει την παραμονή στην χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι η ερμηνεία που δίνουμε και εμείς είναι η ίδια με την δική σας αλλά δεν είναι η ίδια που έχουν οι ελεγκτές των εφοριών.

 19. Κυριε Αγγελοπουλε καλησπερα σας. Εργαζομουν ως μισθωτος απο 1.1.2015 εως 31.8.2015 στην ελλαδα με εισοδημα που θα φορολογηθει με 42%. Απο 1.9.2015 εως 31.12.2015 εργαζομουν στην κυπρο με εισοδημα μικροτερο των 19500 που ειναι το οριο για φορολογηση εισοδηματος στην κυπρο (δλδ η εταιρεια που εδρευει στην κυπρο πληρωσε μηδενικο φορο). Το εισοδημα απο την κυπρο θα φορολογηθει στην ελλαδα με 22% η θα αθροιστει με το ελληνικο εισοδημα και θα φορολογηθει με 42%. Αν φορολογηθει με 22% θα εκπιπτει το ποσο των 2100 ευρω η θα πληρωθει ολο. Ευχαριστω εκ των προτερων.

 20. Από την στιγμή που είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και το εισόδημα από την Κύπρο είναι και αυτό από μισθωτές υπηρεσίες, τότε τα εισοδήματα από Κύπρο και Ελλάδα θα αθροιστούν και θα φορολογηθούν σύμφωνα με την κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος από Μισθωτές Υπηρεσίες.

 21. Εργάστηκα 184 μερες στην Ελλαδα το 2015 και τις υπολοιπες στη Γερμανια οπου ειμαι ακομα. Δηλωνω τα εισοδηματα μου στη Γερμανία για τη δήλωση του 2015 ; Δεν έχω εισοδήματα από την Ελλάδα ή περιουσιακά στοιχεία.

 22. Καλησπέρα σας,

  Το παγκόσμιο εισόδημα σας θα πρέπει να δηλωθεί εδώ στην Ελλάδα γιατί είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Ο φόρος που θα προκύψει θα μειωθεί από τον φόρο που παρακρατήθηκε στην Γερμανία.

 23. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα,
  η κόρη μου το έτος 2015 εισέπραξε 2000 Ευρώ από πρακτική Erasmus και 8000 Ευρώ στη συνέχεια εργαζόμενη στη Γαλλία. Θα επιθυμούσε να δηλώσει τα ανωτέρω ποσά στη φορολογική της δήλωση στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει μελλοντικό «πόθεν έσχες. Υπάρχει δηνατότητα δήλωσης και αν ναι σε ποιους κωδικούς; Αν συνεχίσει να εργάζεται στη Γαλλία, είναι υποχρωμένη να το δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Κατερίνα Φιλίππου.

 24. Κυρία Φιλίππου,

  Τα εισοδήματα που μας περιγράφετε θα πρέπει να δηλωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς αλλοδαπής προέλευσης. Δηλαδή αν είναι μισθοί τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί στους κωδικούς μισθών αλλοδαπής προέλευσης. Αυτή την στιγμή η κόρη σας είναι φορολογικής κάτοικος Ελλάδος. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να κάνει αίτηση η ίδια, αλλιώς θα παραμείνει φορολογική κάτοικος Ελλάδος.

 25. κ. Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.

 26. Κυρία Φιλίππου,

  Εμείς ευχαριστούμε που διαβάζετε τον ιστότοπο μας.

 27. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει πως Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που δεν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα υποχρεούνται να μεταφερθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού από το έτος 2013 και έπειτα (ίσως και αργότερα). Έως το καλοκαίρι του 2013 τουλάχιστον, οι δημοσιεύσεις επι του θέματος έλεγαν οτι οι Έλληνες που κατοικούν έξω και έχουν εισοδήματα μόνο σε ξένη χώρα δεν υποχρεούνται να υπαχθούν στη ΔΟΥ Εξωτερικού ούτε να δηλώσουν εισοδήματα εξωτερικού καθώς βάσει νόμου δεν φορολογούνταν στην Ελλάδα. Δεν είναι ξεκάθαρο απο πότε άλλαξε ο νόμος σε αυτό το σημείο και απο πότε ισχύει η υποχρέωση μεταφοράς. Ευχαριστώ.

 28. Κυρία Αναστασία,

  Δεν έχετε κατανοήσει πλήρως το κείμενο του Νόμου 3943/2011. Η μεταφορά στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είναι υποχρεωτική όχι γιατί υπάρχει κάποια διάταξη που το υποδεικνύει, αλλά για να μην έρθετε στην δυσάρεστη θέση να φορολογηθείτε για το παγκόσμιο εισόδημα σας στην Ελλάδα. Η μεταφορά στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού πρέπει να γίνει σαν διαδικασία γιατί τώρα εμφανίζεστε σαν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Παρακαλώ δείτε τις φορολογικές διατάξεις που υπάρχουν στην χώρα μας μελετώντας το ζήτημα της αποφυγής διπλής φορολογίας.

  europa.eu › EUROPA › Η Ευρώπη σου › Πολίτες › Εργασία και συντάξεις › Φόροι (αποφυγή διπλής φορολόγησης)

  http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/faq/index_el.htm

 29. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι σαφές ότι η μεταφορά γίνεται ώστε να μην φορολογηθεί το παγκόσμιο εισόδημα. Αυτό που δεν είναι σαφές σε πολύ κόσμο εκτός Ελλάδος είναι από πότε ισχύει η φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος. Ο νόμος είναι του 2011 αλλά η ενημέρωση των πολιτών άρχισε πραγματικά το 2013 και έως τότε ενημέρωναν ότι δεν είναι αναγκαία η μεταφορά αν δεν υπάρχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν κάποιος συγκεντρώσει τα χαρτιά του και μεταφερθεί στη ΔΟΥ Εξωτερικού από το 2013 και έπειτα θα διατρέχει κίνδυνο αναδρομικά για τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν το είχε δηλώσει. Οι υπάλλοιλοι των Πρεσβειών συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 30. Κυρία Αναστασία,

  Η υποχρέωση μεταφοράς στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού υπήρχε σε όλες τις περιπτώσεις που κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποφάσιζε να φύγει και να εργαστεί στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Νόμος του 2011 ήρθε απλά να τονίσει την έννοια της φορολογικής κατοικίας και του παγκόσμιου εισοδήματος. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας που να σας έλεγε, αν στέλνατε γραπτό ερώτημα, ότι η αλλαγή φορολογικής κατοικίας είναι κάτι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Εσείς θα πρέπει να κάνετε αίτηση και να ενημερώσετε την εφορία για όλο το πραγματικό διάστημα που διαμένετε και εργάζεστε στο εξωτερικό και για διάστημα που είναι πριν το 2011. Αρκεί να τους προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Για να δείτε και όσα αναφέρονται στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/greece/index_el.htm

  http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_el.htm

 31. Κύριε Αγγελόπουλε καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δίνετε στον κόσμο.
  Ο γιος μου από 1ης Οκτωβρίου 2016 εργάζεται σαν μισθωτός σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Αγγλία. Πιθανώς θα εργασθεί και όλο το 2017 στην Αγγλία, σαν ιδιωτικός υπάλληλος. Εφόσον λοιπόν για το 2017 θα είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και στις αρχές του 2018 εγγραφεί στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, θα μπορεί να κάνει για το φορολογικό έτος 2017 δωρεάν παραχώρηση την Α΄ κατοικία του στην Αθήνα σε μας τους γονείς του, διότι εδώ και χρόνια η υπόλοιπη οικογένεια κατοικεί στο σπίτι του, σαν φιλοξενούμενοι. Για να ισχύσει αυτή η δωρεάν παραχώρηση για όλο το 2017, θα πρέπει να υποβάλει κάποιο έντυπο χειρόγραφο στην οικεία ΔΟΥ της Αθήνας ή ηλεκτρονικό μέσω TAXIS NET στην Γεν. Γραμ. Εσόδων τώρα τον Δεκέμβριο του 2016 ή στις αρχές του 2017; Το ρωτάω, γιατί για τις κανονικές μισθώσεις ακινήτων χρειάζεται στην αρχή της μίσθωσης να στέλνουμε ηλεκτρονική δήλωση μέσω TAXIS NET. Ή μήπως αρκεί αυτός να το δηλώσει στο Ε2 κι εμείς στο Ε1 του φορολογικού έτους 2017, δηλαδή στις δηλώσεις που θα συμπληρώσουμε την Άνοιξη του 2018; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 32. Κύριε Χρήστο,

  Όπως θα διαβάσετε στις συχνές ερωτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων πατώντας τον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_misthwsewn.html

  32. Πότε χρησιμοποιώ το είδος μίσθωσης «Παραχώρηση χρήσης»;

  Η παραχώρηση χρήσης χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  1) Όταν έχουμε δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου. Επί παραδείγματι όταν γονέας παραχωρεί τη χρήση ακινήτου στο παιδί του, χωρίς αντάλλαγμα.

  Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προσδιορίζεται σε 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το τεκμαρτό εισόδημα απαλλάσσεται μόνο στη περίπτωση παραχώρηση χρήσης κατοικίας έως 200 τ.μ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. (παρ. 2 άρθρου 39 ν.4172/2014)

  2) Όταν εκμισθώνουμε το ακίνητο και το αντάλλαγμα που θα λάβουμε προσδιορίζεται σε είδος. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. (παρ. 2 άρθρου 39 ν.4172/2014)

  Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίσετε το είδος στις σημειώσεις.

 33. Κύριε Αγγελόπουλε,
  Σας έστειλα μια ερώτηση χθες, αλλά βγήκε το μήνυμα «Your comment is awaiting moderation», υποθέτω λόγω του μακροσκελούς της ερώτησης.
  Γι’ αυτό σας ξαναστέλνω την ερώτηση εν συντομία:
  Για να ισχύσει μια δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, πρέπει πριν την έναρξη της περιόδου παραχώρησης να υποβληθεί κάποιο έγγραφο στην εφορία ή ηλεκτρονική δήλωση στο TAXISNET;
  Ευχαριστώ.

 34. Κύριε Χρήστο,

  Απαντήσαμε στο ερώτημα σας.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!