Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νέα ρύθμιση οφειλών Ι.Κ.Α. με τον Νόμο 4038/2012


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την νέα ρύθμιση των οφειλών του ΙΚΑ όπως αυτή προβλέπεται με τον Νόμο 4038/2012 Άρθρο 21. Για όσους εργοδότες υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση θα αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μέχρι την 31/12/2012.

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Ε33/115/6-2-2012

Θέμα: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ. 14/τ.Α΄/ 02-02-2012), καθιερώνεται δυνατότητα αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή την ρύθμιση αυτών έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011 και έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Β. Ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το εδ. β’ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/12 με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι την 30.03.2012.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Εφάπαξ καταβολή ή καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 30.04.2012.

Ε) Τρόπος ρύθμισης:

1. εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

2. ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλει την πρώτη δόση.

Συνεπώς, οι οφειλέτες θα πρέπει άμεσα μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεών τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., να προβαίνουν στην καταβολή της πρώτης δόσης για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Προσοχή, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (προαιρετική ασφάλιση, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.).
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισής τους και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.
Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζεται ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκαταστήματος καθώς και η σχετική αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4038/12, η οποία θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη : «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 003 – Αίτηση Ν.4038/12), σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 54/2010 της Διεύθυνσής μας.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη σας θα πρέπει να ενημερώσετε τα Τοπικά Υποκαταστήματα και Παραρτήματα αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αναπαραχθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων) και η αίτηση ρύθμισης η οποία θα χορηγείται στους εργοδότες.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 4087/2012

Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-adjustment-overdue-insurance-contributions-law-4087-2012/

 

68 Σχόλια στο “Νέα ρύθμιση οφειλών Ι.Κ.Α. με τον Νόμο 4038/2012”

 1. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΜΟΥ ΕΑΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4038/2012, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2190/91 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ), ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΧΕ ΙΠΑΡΕΛΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΩΝ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,

  ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 2. Κύριε Νικολάου,

  Η ερώτηση σας είναι ειδική και δεν μπορεί να δοθεί απάντηση αν δεν μελετηθεί. Ο Νόμος 4038/2012 ρυθμίζει όλες τις εισφορές που οφείλονται μέχρι 31/12/2011. Θεωρούμε ότι στην περίπτωση που η οφειλή φαίνεται στο σύστημα του ΙΚΑ, τότε μπορεί να ρυθμιστεί. Αν όμως έχει απωλεσθεί το δικαίωμα της εξαγοράς χρόνου υπηρεσίας λόγω της μη πληρωμής των δόσεων τότε δεν μπορεί να σας ωφελήσει ο Νόμος 4038/2012.

 3. μπορω να υπαχθω σε πρωσορινο διακανονισμο για οφειλες προς οαεε

 4. Κύριε Στασινόπουλε,

  Μάλιστα μπορείτε αν η αίτηση γίνει μέχρι 30-4-2012. Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

  http://www.oaee.gr/client_files/dieukriniseis/paratasi_rithmisis_eisforwn.pdf

 5. Αγαπητέ,
  Η ΟΕ που έχω, οφείλει Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012 και σε λίγο (30-4-2012) εκπνέει η προθεσμία πληρωμής του Μαρτίου 2012.
  Ο νόμος 4038/2012 καλύτει την περίπτωσή μου, ώστε να υποβάλω αίτηση ρύθμισης έως τις 30/4 για το πρώτο τρίμηνο του 2012 που οφείλω? Σήμερα (23-4-2012) κατέθεσα ΑΠΔ τριμήνου ηλεκτρονικά.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντησή σας.-

 6. Κύριε Ζεκάκο,

  Ο Νόμος 4038/2012 κεφαλαιοποιεί όλες τις εισφορές που οφείλονται μέχρι 31/12/2011. Οπότε αν χρωστάτε εισφορές για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ο Νόμος 4038/2012 δεν σας καλύπτει και θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι εισφορές. Αν θέλετε να εντάξετε τις εισφορές σε ρύθμιση θα πρέπει να το κάνετε με το Νόμο 3863/2010 (πάγια ρύθμιση ΙΚΑ). Αν κάνετε την αίτηση από 1-5-2012 θα μπορέσετε να ρυθμίσετε τις εισφορές του πρώτου τριμήνου 2012.

 7. θα υπαρξη και αλλη ρυθμιση οφειλων προς το ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ περαν αυτης που ληγει την 30/04/2012;

 8. Κύριε Ραφαήλογλου,

  Υπάρχει πάγια ρύθμιση του ΙΚΑ που δεν έχει χρονικό περιθώριο και έχει θεσπιστεί με τον Νόμο 3863/2010.

 9. Έχω υπόλοιπο οφειλής από το 2009. Είχα ενταχθεί σε ρύθμιση το 2010, πλήρωσα 6 από τις 30 δόσεις και διέκοψα. Τώρα έχει οριστεί δικάσιμος για τέλος Μαϊου. Μπορώ και έχει νόημα να μπω εκ νέου σε ρύθμιση; Θα αποφύγω το δικαστήριο;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Χ.Β.

 10. Κύριε Βλαχάκη,

  Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε εκ νέου ρύθμιση. Αν παραστείτε στο δικαστήριο χωρίς να έχετε ρυθμίσει τις οφειλές σας δεν θα αποφύγετε τις συνέπειες. Αν όμως τους παρουσιάσετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχετε ρυθμίση εκ νέου την οφειλή δεν θα έχετε καμία συνέπεια.

 11. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
  Από το ΙΚΑ με ενημέρωσαν ότι υπάρχει σε ισχύ ρύθμιση με -60% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή μέχρι και 47 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150€. ή -75% προσυαξήσεων και μέχρι 10 δόσεις.

 12. Κύριε Βλαχάκη,

  Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.

 13. ΕΧΩ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2011.
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ , ΤΩΡΑ ?
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ?
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΕΩΝ?
  ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ?

 14. Κύριε Διομήδη,

  Μπορείτε να κάνετε ρύθμιση στο ΙΚΑ. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται με τον Νόμο που θα ρυθμίσετε τις εισφορές που οφείλετε. Από την στιγμή που υπάρχουν οφειλόμενες εισφορές το 2011 δεν μπορείτε να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα. Για την φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε.

 15. Εχω υπόλοιπο οφειλής απο το 2010. Είχα υπαχθεί σε ρύθμιση αλλά διέκοψα. Μπορώ να κάνω πάλι ρύθμιση και ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός δώσεων; Μέχρι πότε έχω μπορώ να κάνω αίτηση για νέα ρύθμιση των οφειλών μου (6.000Ε);

 16. Κύριε Κριαρά,

  Μπορείτε να υπαχθείτε εκ νέου σε ρύθμιση. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από την ρύθμιση που είχατε υπαχθεί, όσο και στον Νόμο που θα υπαχθείτε.

 17. Υπάρχει ενα υπόλοιπο στον ΟΑΕΕ στο ύψος των 4.000Ε. Μπορώ να κάνω κάποια ρύθμιση για αυτό το ποσό και ποιά είναι η ελάχιστη καταβολή;

 18. Κυρία Κριαρά,

  Μπορείτε να υπαχθείτε σε ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από την ρύθμιση που θα υπαχθείτε.

 19. εχω κανει αιτηση εμπρόθεσμη 30/4/2012 με βασει τον νόμο 4038/2012 για καποια οφειλη που εχω απο το 2004 προς το ΙΚΑ , για να μην πληρωσω προσθετα τελη και προσαυξησεις. Δεν πρόλαβα ομως να καταβάλω το συνολικο ποσο μεχρι σημερα 31/5/2012 εφαπαξ οπως σκοπευα να κανω
  απο καθαρή αμελεια. εξ αλλου υπηρχαν καποιες πληροφοριες οτι θα δοθει παραταση. Τελικα ηθελα να ρωτησω αν μπορω εστω σημερα 1/6 /2012 η την επομενη εβδομαδα να καταβαλω το ποσο εφαπαξ και να εξοφλησω το χρεος μου χωρις να πληρώσω τις προσαυξησεις (εκπτωση 100% στις προσαυξησεις)

 20. Κύριε Χειμαριώτη,

  Μπορείτε να πληρώσετε κανονικά εφάπαξ το ποσό και να μην επιβαρυνθείτε με πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.

  Δόθηκε και επίσημα παράταση την Παρασκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ πατήστε:

  https://www.aggelopoulos.net/news/extension-adjusting-debts-to-ika-till-29-6-2012/

 21. ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ 2000 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΟΠΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ.

 22. Κύριε Καραγιάννη,

  Για τις εισφορές που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχει παραγραφή.

 23. εχω κανει ρυθμιση με βαση την 53 Ν.4038/12 ΑΡ.21 ΠΑΡ.1Β.ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕς ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΟΧΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΟΣΗΣ?

 24. Κύριε Κόλια,

  Ο Νόμος 4038/2012 δεν αφηνει περιθώριο καθυστέρησης σε δόση ρύθμισης. Με την πρώτη δόση που θα καθυστερήσετε θα χάσετε την ρύθμιση.

 25. ΕΧΩ ΩΦΕΙΛΗ ΑΠΟ 1-1-11 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ? ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΩΣ ΘΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΥ? Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ .ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗ? ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ?

 26. Κυρία Μάλλια,

  Μπορείτε να υπαχθείτε σε ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών. Το ύψος της δόσης, ο Νόμος που σας συμφέρει να υπαχθείτε κλπ. γίνεται μόνο εφόσον μελετηθούν τα δεδομένα τις επιχειρησης σας. Αλλιώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια έγκυρη απάντηση.

 27. ΤΟ ΙΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ. ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΙΣ 6/12/06 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΤΗΝ 19/12/07 ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΤΗΝ 18/02/09ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΤΗΝ15/09/11 , ΤΟ ΙΚΑ ΖΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟ ΞΑΝΑ ΑΠΟ 01/12/06 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2010;

 28. Κύριε Ραφαήλογλου,

  Το ΙΚΑ έχει το δικαίωμα να κάνει ξανά έλεγχο, εφόσον εκκρεμεί καταγγελία. Ο έλεγχος που έγινε μέχρι το 2010 αφορά εισφορές που έχουν βεβαιωθεί και όχι σε εισφορές που δεν έχουν καταλογιστεί και στις οποίες εκκρεμεί καταγγελία. Μην ταυτίζεται τον έλεγχο του ΙΚΑ με τον έλεγχο της εφορίας. Για τις οφειλόμενες εισφορές δεν υπάρχει παραγραφή και το ΊΚΑ μπορεί ανα πάσα στιγμή να τις αναζητήσει.

 29. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ

 30. Κύριε Ραφαήλογλου,

  Απαντήσαμε στην ερώτηση σας.

 31. ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ 2011 ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

 32. Κυρία Μαγδαληνή,

  Μπορείτε να κάνετε εκ νέου ρύθμιση των εισφορών σας, ασχέτως αν βρίσκεστε σε ρύθμιση ή όχι. Με τον τρόπο αυτό θα συμπεριλάβετε όλες τις οφειλόμενες εισφορές στην νέα ρύθμιση.

 33. Τρέχει μήπως και νερά ρύθμιση για όσους χάσαμε την τελευταία;

 34. Κύριε Σταύρο,

  Με τον Νόμο 3863/2010 έχει ψηφιστεί πάγια ρύθμιση για τις Εισφορές του ΙΚΑ. Αυτή η ρύθμιση δεν λήγει, αλλά δεν έχει έκπτωση στις προσαυξήσεις όπως με τον Νόμο 4038.

 35. Τρέχει μήπως και νέα ρύθμιση για όσους χάσαμε την τελευταία;

 36. Κύριε Σταύρο,

  Σας απαντήσαμε.

 37. Ειμαι κληρονομος χρεους που αφορα ασφαλιστικες εισφορες. Εκανα εμπροθεσμα αιτηση για υπαγωγη στον 4038/2012 αλλα αποφευγουν να απαντησουν.Υπαγομαι η οχι στη ρυθμιση?

 38. Κύριε Ζωγράφο,

  Μετά την αίτηση που κάνετε διενεργείτε έλεγχος από το ΙΚΑ. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο έλεγχος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (όπως τύπος επιχείρησης, αν έχει γίνει προηγούμενος τακτικός έλεγχος κλπ.) Δεν γίνεται να σας ακυρώσουν την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση. Θα σας συμβουλεύαμε να επισκεφθείτε το ΙΚΑ και να ρωτήσετε ποιός ελεγκτής έχει αναλάβει την υπόθεση σας. Οπότε να σας ενημερώσει για το στάδιο του ελέγχου. Μην περιμένετε πότε θα σας απαντήσουν γιατί λόγω του φόρτου εργασίας μπορεί να καθυστερήσει πολύ ο έλεγχος και να μην φαίνεται ότι έχετε υπαχθεί σε ρύθμιση, γιατί η υπαγωγή προϋποθέτει την πληρωμή της πρώτης δόσης.

 39. οφειλω 10000 για οικοδομικα ενσημα τα οποια κατατεθηκαν τον μαιο και ιουνιο 2012.μπορω να κανω διακανονισμο η πρεπει να περασει πρωτα καποιο χρονικο διαστημα ? ευχαριστω !

 40. Κύριε Γιώργο,

  Από την στιγμή που έχουν κατατεθεί οι ΑΠΔ και έχει βεβαιωθεί η οφειλή τότε μπορείτε να κάνετε ρύθμιση άμεσα.

 41. Το ΙΚΑ μου ζητάει να πληρώσω οφειλή της μητέρας μου που πέθανε το 1990, υψους 6.800 ευρώ [ με τις προσαυξήσεις ], λέγοντας πως αν δεν την εξοφλήσω θα μου κατάσχει τη σύνταξή μου για το πάνω από τα 1.000 ευρω ποσο. μπορεί να το κάνει; Ο υπολογισμός τών χιλίων ευρώ εμπεριέχει και το Τ. Ε. Α . Μ ή μόνο την κύρια σύνταξη;
  ευχαριστώ

 42. Κύριε Καντά,

  Το ΙΚΑ έχει την δυνατότητα να συμψηφίσει ένα μέρος της σύνταξης που λαμβάνετε με οφειλή ασφαλιστικών εισφορών. Ο υπολογισμός του ορίου περιλαμβάνει το σύνολο της σύνταξης (κύριας και επικουρικής).

 43. Aγαπητε κυριε.
  Εχω χρεος προς τι ΙΚΑ που κληρονομισα απο τον πατερα μου λογω αποδοχης κληρονομιας.
  Εχω κανει ρυθμιση αποπληρωμης με το νομο Παυλοπουλου, και μεχρι σημερα πληρωνω κανονικα τη δοση μου.
  Ομως λογω ανεργιας αδυνατω να συνεχισω την πληρωμη.
  Παρακαλω ενημερωστε με αν υπαρχει δυνατοτητα προσωρινης αναστολης των πληρωμων, οσπου να καλιτερευσει η οικονομικη κατασταση, και με ποιον τροπο.

  Ευχαριστω

 44. Κύριε Φιλόστομε,

  Δυνατότητα προσωρινής αναστολής των πληρωμών του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης να υπαχθείτε σε νέα είτε με την πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010 είτε με τον νέο προσωρινό διακανονισμό που θα ψηφιστεί σύντομα.

  Σχετικές πληροφορίες δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/waiting-new-decision-for-adjusting-contribution-to-ika-etam-2012/

 45. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω για κατι το οποίο παρατηρείται τελευταία και εχει αναστατώσει ενα σωρό ανθρώπους. Το ικα εχει βγει στους δρόμους και κανει ελέγχους σε ανθρώπους που εχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους δεω και 10 χρόνια!! Με ποιο δικαίωμα γίνεται κατι τετοιο. Και δε μιλάω για οφειλές.
  Με ποιο δικαίωμα χτυπάνε τα κουδούνια για να ελεγξουν χαρτιά δεκαετίας που μπορεί να εχουν χαθεί;
  Πως μπορούν να προστατευθούν οι συνταξιούχοι που εχουν φτύσει αίμα μια ζωή να παρουν μια ψευτοσύνταξη και εχουν πληρώσει 100 φορές πανω όλα τα ταμεία, να προστατευθούν απο τέτοιες αθλιότητες;;

 46. Κύριε Σάκη,

  Ενώ είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία με το ΙΚΑ, δεν έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο που μας αναφέρετε. Για να κάνει έλεγχο το ΙΚΑ σε επιχείρηση που έχει κλείσει υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

  1) Υπήρχαν εκκρεμότητες με το ΙΚΑ πριν την παύση εργασιών.
  2) Έγινε νέα καταγγελία από εργαζόμενο και δόθηκε εντολή ελέγχου.

  Το ΙΚΑ έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους οποτεδήποτε ακόμα και μετά την παρέλευση πολλών ετών. Για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν υπάρχει παραγραφή. Για να προστατεφθείτε θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο από την πράξη που θα σας κοινοποιηθεί.

 47. Καλησπέρα!

  Κληρονόμησα το 2004 ένα διαμέρισμα σε ένα κτηριο στο Ψυχικό. Το 2010 το ΙΚΑ επέβαλε πρόστιμα/εισφορές για αυθαίρετες εργασίες που έγιναν στο κτήριο (σε κοινόχρηστους χώρους) σε όλους τους συνιδιοκτήτες. Εγώ απαλλάχτηκα από το πρόστιμο πολεοδομίας διότι απέδειξα ότι όταν έγιναν οι εργασίες δεν ήμουν καν κύρια του ακινήτου. Το ΙΚΑ ομως λέει ότι κληρονομώ και τα βάρη.Το «βάρος» ( χρέος) όμως επεβλήθη αφότου εγώ κληρονόμησα το ακίνητο! Κακώς δεν μου το έχουν επιβάλει;;;Τι θα γινόταν εξαλλου αν το προστιμο ήταν 100.000 ευρώ; Μάλιστα εγώ κατήγγειλα τις αυθαίρετες εργασίες διότι μειώνουν την αξία της οικίας μου.

 48. Κύριε Σωτήρη,

  Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια υπεύθυνη απάντηση αν δεν μελετήσουμε όλα τα στοιχεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που είσαστε υπόχρεος στην καταβολή της οφειλής και περιπτώσεις που δεν έχετε καμία υποχρέωση με τις εν λόγω οφειλές. Θα πρέπει να μελετήσουμε την υπόθεση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας να κλείσουμε κάποιο ραντεβού να τα πούμε από κοντά.

 49. Καλημερα,
  θα σας τα πω επιγραμματικα για να ειναι ξεκαθαρα.
  1.1991 αγορα εικοπεδου με οικια, αδειας 1958
  2. 1994 εκδοση αδειας προσθηκης ισογειας κατοικιας και οροφου. Παραμονη στον κωδικο 99(ημητελες) ως σημερα. Ηλεκτροδότηση προσθηκης απο το παλιο.
  3.2005 διενεργεια αυτοψιας απο το ΙΚΑ για διαπιστωση ωφειλων.
  4.Κατα την αυτοψια διαπιστωθηκε οτι δεν ειχε εκδοθει αδεια για τον οροφο, ποτε.
  5. Ο μηχανικος αναγνωριζοντας το λαθος του, με δικά του εξοδα προχωρησε σε εκδοση νεας αδειας.
  6. 2008 κληρονομει ολη την κατασκευη η συζυγος μου μετα θανατου του επικαρπωτη.

  Σημερα ερχομαι εγω λοιπον και θελοντας να ξεμπλεξω επιτελους, δεν ξερω απο που να ξεκινησω, αν εχει παραγραφει καποιο χρεως, τι θελουν η εφορια/ΙΚΑ/ΔΕΗ για αποπερατωση κλπ.

 50. Κύριε Δημήτρη,

  Η υπόθεση σας είναι περίπλοκη και δυστυχώς δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αν δεν δούμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης σας.
  Από την στιγμή που η σύζυγος σας κληρονόμησε το ακίνητο μετά τον θάνατο του επικαρπωτή, κληρονόμησε και τις υποχρεώσεις του ακινήτου.

  Για να μελετήσουμε την υπόθεση παρακαλώ τηλεφωνήστε μας για να κανονίσουμε μια συνάντηση.

 51. εχω μια οικοδομι 103 τ.μ απο το 2010 δεν εχω κολειση ακομα κανενα ενσημο λογο οικονομικων προβληματων σε ποια ρυθμιση μπορω να μπω ευχαριστω!!!

 52. Κύριε Σπύρο,

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με την πάγια ρύθμιση του ΙΚΑ (Νόμος 3863/2010). Εμείς θα σας προτείναμε να περιμένετε την νέα ρύθμιση που θα ψηφιστεί εντός του επόμενου μήνα και θα είναι ιδιαίτερα ευνοική για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

 53. AE εχει ληξιπροθεσμες οφειλες προς το ΙΚΑ απο το 2002 μεχρι και το 2007.Το 2007 προσφευγει γι αυτες μαζι με αλλες φορολογικες της υποθεσεις στα διοικιτικα δικαστηρια τα οποια μεσα στο 2012 δεν ειχαν τελεσιδηκισει.Το διαστημα 2007-2012 ειτε πληρωνε τις ασφαλιστικες εισφορες ειτε μετα απο καποιες καθυστερησεις τις ρυθμιζε.Τι γινεται με τις ληξιπροθεσμες οφειλες της περιοδου 2002-2007?Μπορουσαν να ενταχθουν στον 4087/12?Σε περιπτωση εφαπαξ καταβολης η ΑΕ δεν θαπληρωνε καμια προσαυξηση και καθολου τοκους?Τι σημαινει ακριβως ο ορος κεφαλαιοποιηση που ανεφερε ο 4038/12?
  Ευχαριστω

 54. Κύριε Γιαννόπουλε,

  Από την στιγμή που έχετε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για το διάστημα 2002-2007 δεν βλέπουμε τον λόγο για να προχωρήσετε σε ρύθμιση των εισφορών αυτών. Όταν κάποιος προσφεύγει στα δικαστήρια θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την παράβαση για επίλυση της διαφοράς. Αν τις ρυθμίσετε είναι σαν να αποδέχεστε όσα σας έχει καταλογίσει το ΙΚΑ. Στις περιπτώσεις του προσωρινού διακανονισμού, όπως είναι οι Νόμοι 4038/2012 και 4087/2012, αν πληρώσετε εφάπαξ τις εισφορές που οφείλει η ΑΕ διαγράφονται πλήρως οι προσαυξήσεις. Όταν ένας Νόμος μιλάει για κεφαλαιοποίηση εννοεί ότι ενσωματώνονται στις ασφαλιστικές εισφορές και οι προσαυξήσεις που θα προκύψουν από την ρύθμιση.

 55. Ευχαριστω.Συμπεραινω λοιπον πως αν η ΑΕ εμπαινε στην ρυθμιση το 2012 και πληρωνε με εφαπαξ καταβολη το πρωτογενες χρεος στο ΙΚΑ θα διαγραφοταν ολες οι προσαυξησεις που επιβληθηκαν απο το 2002 μεχρι το 2007

 56. Κύριε Γιαννόπουλε,

  Αν δεν θέλατε να περιμένετε την απόφαση του δικαστηρίου και πληρώνατε εφαπαξ ολόκληρο το κεφάλαιο των ασφαλιστικών εισφορών (όλων των ετών) θα διαγράφονταν όλες οι προσαυξήσεις. Αυτή ήταν η διευκόλυνση που παρείχε ο Νόμος.

 57. Καλησπερα,ακουσα για μια καινουρια ρυθμιση για οφειλες προς το ικα,ακομα και 100 δοσεις,ξερουμε κατι??ποτε θα ισχυσει?

 58. Κύριε Χρήστο,

  Η νέα ρύθμιση έχει ψηφιστεί και μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/settlement-of-insurance-contributions-law-4152-2013/

  Πάντως να σας ενημερώσω ότι δεν είναι τόσο ευνοϊκή όσο αρχικά είχε ανακοινωθεί από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 59. Σας ευχαριστω παρα πολυ για τον χρονο σας κ την απαντηση σας,το ξερω οτι δεν ειναι τοσο ευνοικα οπως τα παρουσιαζουν,απλα εγω το μονο που θελω να πετυχω ειναι μειωση δοσης,δεν ειναι κ πολυ μεγαλο το ποσο οφειλης!απλα τηλεφωνησα την δευτερα στο ικα,να ρωτησω κ μου ειπαν οτι δεν εχει εγκριθει ακομα κ δεν ξερουν τιποτα!

 60. Κύριε Χρήστο,

  Θα πρέπει να περιμένετε λίγο γιατί υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση από την ημερομηνία ψήφισης στην Βουλή μέχρι την ενημέρωση των μηχανογραφικών συστημάτων των Ταμείων. Αν το ποσό οφειλής είναι μικρό τότε σαφώς θα μπορέσετε να περιορίσετε το ποσό της δόσης που πληρώνετε.

 61. καλησπερα σας,ο προσωρινος διακανονισμος ικα ειναι μονιμος και ανανεωνεται καθε χρονο?

 62. Κυρία Κούκα,

  Η δημοσίευση που διαβάζετε είναι περυσινή και έδινε το δικαίωμα στους οφειλέτες του ΙΚΑ να υπαχθούν και να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές μέχρι 31-12-2011. Το χρονικό διάστημα στο οποίο γινόταν αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης των άμεσων μέτρων είσπραξης ήταν μέχρι 31-12-2012. Σήμερα δεν ισχύει ο διακανονισμός αυτός. Η καινούργια ρύθμιση είναι με τον Νόμο 4152/2013. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:
  https://www.aggelopoulos.net/news/settlement-of-insurance-contributions-law-4152-2013/

 63. καλησπερα σας,ο προσωρινος διακανονισμος ικα ειναι μονιμος?

 64. Κυρία Κούκα,

  Απαντήσαμε στην ερώτηση σας.

 65. ο προσωρινος διακανονισμος ικα ανανεωθηκε περσι και ληγει τον δεκεμβριο 2013 θα ανανεωθει και το 2014?

 66. Κυρία Κούκα,

  Ο προσωρινός διακανονισμός δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί. Αν υπάρχουν οφειλές μετά τον Δεκέμβριο 2013 θα πρέπει να ρυθμιστούν με τον Νόμο 4152/2013. Άλλη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών δεν υπάρχει.

 67. Γεια σας,
  ειχα υπαχθει απο τον Ιανουαριο του 2012 στον Ν 4038/12 και οι δοσεις μου (150 ευρω μηνιαιως) τελειωναν τον Μαιο του 2014 (αποπληρωμη). Οταν πηγα να πληρωσω την δοση του Απριλιου και εχοντας υπολοιπο μονο 175 ευρω, (150 για τον Απριλιο και εμενε ενα υπολοιπο 25 ευρω για τον Μαιο) δεν δεχτηκαν την πληρωμη επειδη καταργηθηκε ο 4038/2012 και θα πρεπει να κανω νεα ρυθμιση με τον 4152/2012. Ομως το υπολοιπο μου απο 175 ευρω μου ειπαν οτι εγινε 950 ευρω επειδη ξαναμπηκαν οι προσαυξησεις κλπ που ειχαν χαριστει με την ευνοικη ρυθμιση. Ειναι δυναντον να λειτουργει αναδρομικα ο νομος και ολα τα ωφελη της προηγουμενης ευνοικης ρυθμισης να χαθουν;
  Ευχαριστω για τον χρονο σας.

 68. Κύριε Δημήτρη,

  Αυτό που σας έτυχε δυστυχώς συνέβη σε όλους που είχαν κάνει ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τον Ν. 4038/2012. Προβλεπόταν με τον Νόμο αυτό ότι όλες οι εισφορές ρυθμίζονταν μέχρι 31/12/2013. Στην συνέχεια έπαυε η ρύθμιση. Με την νέα ρύθμιση του Νόμου 4152/2013 δεν υπάρχει η ευνοική ρύθμιση να χαριστούν οι προσαυξήσεις. Για αυτό σας τις επέβαλαν.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!