Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νέα ρύθμιση οφειλών Ι.Κ.Α. με τον Νόμο 4038/2012


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την νέα ρύθμιση των οφειλών του ΙΚΑ όπως αυτή προβλέπεται με τον Νόμο 4038/2012 Άρθρο 21. Για όσους εργοδότες υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση θα αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μέχρι την 31/12/2012.

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Ε33/115/6-2-2012

Θέμα: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ. 14/τ.Α΄/ 02-02-2012), καθιερώνεται δυνατότητα αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή την ρύθμιση αυτών έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011 και έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2011 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Β. Ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το εδ. β’ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/12 με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι την 30.03.2012.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2011.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2012 και εφεξής.

Δ) Εφάπαξ καταβολή ή καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 30.04.2012.

Ε) Τρόπος ρύθμισης:

1. εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

2. ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλει την πρώτη δόση.

Συνεπώς, οι οφειλέτες θα πρέπει άμεσα μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεών τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., να προβαίνουν στην καταβολή της πρώτης δόσης για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Προσοχή, στις παρούσες διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (προαιρετική ασφάλιση, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.).
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισής τους και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό δύο (2) μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των δύο (2) δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.
Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζεται ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκαταστήματος καθώς και η σχετική αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4038/12, η οποία θα υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη : «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 003 – Αίτηση Ν.4038/12), σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 54/2010 της Διεύθυνσής μας.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη σας θα πρέπει να ενημερώσετε τα Τοπικά Υποκαταστήματα και Παραρτήματα αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αναπαραχθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων) και η αίτηση ρύθμισης η οποία θα χορηγείται στους εργοδότες.

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 4087/2012

Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.aggelopoulos.net/news/new-adjustment-overdue-insurance-contributions-law-4087-2012/

 

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!