Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Νέος Φορολογικός Νόμος – Μέρος 1


Νέες αλλαγές του Νέου Φορολογικού ΝόμουΜια πρωτοβουλία των λογιστών του δικτύου είναι να σας ενημερώνουν έγκυρα και περιληπτικά για τους νέους Φορολογικούς Νόμους που ψηφίζονται για να είσαστε πάντα ενήμεροι είτε ως απλοί πολίτες είτε ως Επαγγελματίες – Εταιρίες.

Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες αλλαγές του Νέου Φορολογικού Νόμου ώστε να είσαστε έτοιμοι όταν θα υποβάλλετε την Φορολογική σας Δήλωση το 2011.

Οι βασικές αλλαγές με τον τελευταίο Νόμο 3842 / 23-4-2010

Μέρος 1º: Φορολογία Εισοδήματος

 • Καθιέρωση νέας κλίμακας που εφαρμόζεται αναδρομικά από την αρχή του έτους 2010.
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45
 • Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες
  (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.
 • Το αφορολόγητο διατηρείται μόνο για όσους προσκομίζουν αποδείξεις:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
0 – 6.000,00 0% 0
6.000,00 – 12.000,00 10% (στο συνολικό εισόδημα) 1.200,00
12.000 ΚΑΙ ΑΝΩ 30%
 • Η μη προσκόμιση αποδείξεων όσων αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα συνεπάγετε ποινή 10% και η προσκόμιση επιπλέον και μέχρι 15.000 Ευρώ (30.000 Ευρώ για έγγαμους) έχει μπόνους 10%. Αναγνωρίζονται κάθε είδους αποδείξεις εκτός των λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ και των εισιτηρίων μεταφορικών μέσων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη όσες αποδείξεις χρησιμοποιηθούν σε άλλους κωδικούς της δήλωσης (ιατρικές δαπάνες, ασφάλιστρα κλπ.). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)από φόρο του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από φόρο του ποσού για χρηματικές δωρεές και χορηγίες (ιατρικά ιδρύματα, Εκκλησία κλπ) με ανώτατο ποσοστό έκπτωσης μέχρι 10% του συνολικού εισοδήματος . Δαπάνη ως 100,00 Ευρώ δεν αναγνωρίζεται ενώ δαπάνη άνω των 300,00 Ευρώ αναγνωρίζετε μόνο αν έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του Νομικού Προσώπου. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Έκπτωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από φόρο του ποσού για αμοιβές δικηγόρων πλην όσων αφορούν παράσταση κατά την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και πράξεων σχετικά με ακίνητα. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Μεταφορά έκπτωσης φόρου μεταξύ των συζύγων όταν δεν έχει εισόδημα ο φορολογούμενος που έχει πραγματοποιήσει την δαπάνη. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις φόρου και οι μειώσεις εισοδήματος που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο και το δικό της εισόδημα αντίστοιχα που προκύπτει με βάση την κλίμακα.

Εάν επιθυμέιτε να μιλήσετε ιδιαιτέρως σε έναν από τους λογιστές μας, εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες τους και μια προσωπική φόρμα επικοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Σουλιμιώτης Δημήτριος
Κιν.: +30 6947563005

216 Σχόλια στο “Νέος Φορολογικός Νόμος – Μέρος 1”

 1. ΕΑΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 20000 ΘΑ ΒΑΛΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ :ΘΑ ΕΧΩ ΑΦ/ΤΟ: Ο ΦΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 0,01:TI NA KANΩ:

 2. Κυρία Χανιώτη,

  Δυστυχώς ισχύει ότι περιλαμβάνεται στον Νόμο 3842/23-4-2010 άρθρο 75 περί φορολογικών παραβάσεων. Δηλαδή, στην επόμενη δήλωση που θα κάνετε είτε βάλετε αποδείξεις είτε όχι ο φόρος θα υπολογιστεί από το πρώτο λεπτό, χωρίς την ύπαρξη αφορολογήτου.

 3. ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 4. Κυρία Μίαρη,

  Δεν αναφέρουμε κάτι για τις ιατρικές δαπάνες γιατί ισχύει ότι ίσχυε και πέρυσι, δηλαδή:

  1) Τα έξοδα ιατρικής δαπάνης αφαιρούνται στο σύνολο τους από το εισόδημα που δηλώνεται, ενω
  2) Από τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης αφαιρείται το 20% της δαπάνης από τον φόρο και μέχρι το ποσό των 6.000,00 Ευρώ.

 5. Όσον αφορά το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας αυτό καταργείται τελικά; και αν καταργείται αυτό θα ισχύσει για όλο το έτος ή απο την ημερομηνία που εκδώθηκε η απόφαση καταργησής του;

 6. Κύριε Αμπατζή,

  Όπως γράφει η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3842/2010 καταργείται το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας και δυστυχώς θα φορολογηθεί ο επικαρπωτής και όχι αυτός που του έχει γίνει η ενάσκηση. Η ισχύς του Άρθρου 8 είναι από 1/1/2010 και δυστυχώς ισχύει για όλη την χρήση, ασχέτως του χρόνου που έγινε η συμβολαιογραφική πράξη.

 7. ΕΧΩ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ-ΠΟ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΩ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.ΟΜΩΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΦΠΑ .ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ?
  ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΩ ΦΠΑ… ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ?

 8. Κυρία Αλεξάνδρα καλησπέρα ,

  Όπως ξέρετε από 01/01/2011 η ατομική σας επιχείρηση είναι υπόχρεη στην τήρηση βιβλίου Β κατηγορίας εσόδων – εξόδων. Η ενημέρωση του βιβλίου δεν έχει να κάνει μόνο με παραστατικά που είναι Τιμολόγια, τα έσοδα σας για παράδειγμα θα πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο η λαμβανόμενη προμήθεια με βάση την εκκαθάριση που σας κάνει ο ΟΠΑΠ. Από την στιγμή που έχετε ενταχτεί σε Β κατηγορίας Βιβλίων ήσαστε πια υπόχρεη σε υποβολή ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση (το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ μεταφέρεται και συμψηφίζεται στην επόμενη υποβολή του ΦΠΑ ). Δεν υπάρχει νόμος που να καλύπτει κανέναν επιτηδευματία στην μη υποβολή και καταβολή του ΦΠΑ , αντιθέτως με τους καινούριους νόμους υπάρχουν ποινικές κυρώσεις. Η πρόταση που θα μπορούσαμε μόνο να σας κάνουμε είναι να αποκτήσετε Λογιστή ώστε να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.

 9. καλημέρα κ. Λεωνίδα Τάση,μια ερώτηση.Ειμαι χωρισμένος με 2 παιδιά και δίνω διατροφή κάθε μήνα.Αυτό το ποσό θα το δηλώσω φέτος?Είχα ακούσει για ποσό μεχρι 3000 ευρώ οτι μπορεί να δηλωθεί ανεξάρτητα αν είναι για τα παιδιά ή όχι.Ισχύει?

  Σας ευχαριστώ.

 10. Κύριε Χάρη,

  Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει πολύ τους διαζευγμένους συζύγους. Στους κωδικούς 089-090 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, γράφεται το συνολικό ετήσιο ποσό διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο (όχι αυτό που προορίζεται όμως ως διατροφή για τα παιδιά). Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη που να προβλέπει διατροφή στην σύζυγο. Η συμπλήρωση του κωδικού 089-090 μειώνει τον φόρο κατά 20% και το ανώτατο όριο μείωσης του δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 3.000 Ευρώ.

 11. Κε ΤΑΣΗ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΓΙΑ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 01-07 -10 ΑΦΟΥ ΤΟΤΕ ΜΑΣ ΕΝΕΤΑΞΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β , ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-11-10 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ , ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΕΒΑΛΕ, ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΗΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΙΣ 10-02-11.
  ΒΕΒΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΟΥ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ .ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ?
  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 30 ΕΤΩΝ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΩ ΘΑ ΒΑΖΩ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ (ΑΞΙΑ +ΦΠΑ)ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑ . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΛΟΓΙΣΤΗ ? ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ? ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΒΡΩ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ?

 12. Κυρία Κολιοπούλου,

  Καταρχάς να σας ξεκαθαρίσουμε την πολιτική του δικτύου μας. ΔΕΝ ελέγχουμε την ορθότητα της κρίσης κανενός συναδέλφου ανεξάρτητα αν έχει 30 έτη προϋπηρεσίας ή περισσότερα και πολύ περισσότερο αν δεν τον γνωρίζουμε. Δεύτερον επειδή δεν είχατε θεωρήσει τα βιβλία σας μέχρι την 30-11-2010 που σας επέτρεπε ο Νόμος και δεν πληρώσατε πρόστιμο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχετε ήδη πρόβλημα. Αν γίνει έλεγχος θα σας κάνουν το εξής ερώτημα: Πως γράψατε στα βιβλία σας τα έσοδα από προμήθειες του 2010 ενώ έχετε θεωρήσει με ημερομηνία 10-2-2011. Η προτροπή του κυρίου Τάση είναι και η σωστή. Αποκτήστε κάποιον Λογιστή που θα σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις και δεν θα έχετε παρόμοια προβλήματα. Η λογική του δικτύου μας είναι ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του! Οι λογιστές του Δικτύου μας είναι στην διάθεσή σας.

 13. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
  1) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ € 15.000 ? ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΕΡΙ € 300 ?
  2) ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ € 15.000 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ Η ΟΧΙ ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 14. Κύριε Δημοκώστα,

  Ακολουθήστε λίγο την λογική γιατί έχουν γίνει αλλαγές στις αποδείξεις που μπαίνουν στην φορολογική μας δήλωση φέτος. Σύμφωνα με το νέο Φορολογικό Καθεστώς για το ατομικό εισόδημα που δηλώνετε θα πρέπει να προσκομίσετε έναν αριθμό Αποδείξεων, ώστε να έχετε το αφορολόγητο σας. Για παράδειγμα αν έχετε ατόμικο εισόδημα 15.000,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίσετε 2.100,00 Ευρώ αποδείξεις. Το ίδιο συμβαίνει και για την σύζυγο. Αν τώρα βάλετε 2.500,00 Ευρώ θα έχετε όφελος 10% στον φόρο για την διαφορά που προκύπτει. Δηλαδή 2.500,00 – 2.100,00 = 400 Ευρώ. Άρα θα υπάρχει τελική μείωση φόρου 10% * 400,00 Ευρώ = 40 Ευρώ. Η μείωση μερίζεται μεταξύ των συζύγων. Αν τώρα δεν υπάρχει όφελος για τον ένα σύζυγο θα ωφεληθεί ο άλλος.

 15. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΩΣ ΚΟΡΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΛΑΜΒΑΝΩ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ ΦΤΑΝΕΙ ΤΑ € 2.300.ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 95ΤΜ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ € 12.500.
  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΒΑΣΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ? ΤΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 16. Κύρια Σωτηροπούλου,

  Όλα τα τεκμήρια που ισχύουν για τις φορολογικές δηλώσεις του 2011 φαίνονται στο Νέο Φορολογικό Νόμο μέρος 2 πατήστε στο σύνδεσμο που σας επισυνάπτω https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

 17. Παρακαλώ διορθώστε με στον ακόλουθο συλλογισμό σχετικά με τις απόδείξεις του κωδικού 049 όταν πρόκειται για οικογενεια:
  Έστω ότι δηλώνονται 30.000€ αποδείξεων για τους δύο συζύγους, όπου και οι δύο δεν εμπίπτουν στο αφορολόγητο όριο. Το ποσό αυτό θα επιμεριστεί βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, θα αφαιρεθούν τα ποσά των αποδείξεων που απαιτούνται ανά σύζυγο για το αφορολόγητο των 12.000€ και για τα υπόλοιπα ποσά θα υπολογιστεί έκπτωση φόρου ίση με το 10% των υπολοίπων ποσών ανά σύζυγο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που π.χ. η σύζυγος λόγω του εισοδήματός της δεν μπορεί να καρπωθεί το 10% των υπόλοιπων αποδείξεων που της αντιστοιχούν; Το ανεκμετάλλευτο ποσό αποδείξεων μεταβιβάζεται στον σύζυγο, ή η μοναδική περίπτωση μεταβίβασης είναι όταν το ποσό των αποδείξεων και τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι τέτοια που ο σύζυγος μετά τον επιμερισμό των αποδείξεων δεν μπορεί να συμπληρώσει το αφορολόγητο των 12.000€ οπότε μεταβιβάζεται μόνο το ποσό που απαιτείται για τη συμπλήρωση αυτού του ορίου και το υπόλοιπο ποσό μένει ανεκμετάλλευτο από τη σύζυγο;

 18. Κύριε Κατσιούρα,

  Νόμος 3842/2010

  Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών υπερβαίνει το ποσοστό αυτό εκπίπτει από το συνολικό φόρο, που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, φόρος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου, σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τον υπόχρεο και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για συζύγους. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της αρχικής δήλωσής τους, αφού προηγουμένως καλυφθεί το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Όταν ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, οι αποδείξεις που προσκομίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

  Παράδειγμα

  Ο Σύζυγος δηλωθέν μικτό εισόδημα 50.000,00 Ευρώ και η σύζυγος 9.000,00 Ευρώ. Επίσης ο σύζυγος έχει μειώσεις εισοδήματος 2.000,00 Ευρώ. Σύνολο αποδείξεων που θα συμπεριλάβει στην δήλωση 20.000,00 Ευρώ.

  Απάντηση

  Θα χρειαστούν για το αφορολόγητο ο σύζυγος (12.000,00 * 10% και 38.000,00 * 30%) 12.600 Ευρώ και η σύζυγος (9.000,00 * 10%) 900 Ευρώ. Σύνολο 12.600 + 900 = 13.500 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό 20.000 – 13.500 = 6.500 Ευρώ θα μοιραστεί ως εξής:

  Μικτό φορολογητέο εισόδημα – Μειώσεις Εισοδήματος = Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα

  Για τον σύζυγο 50.000,00 – 2.000,00 = 48.000,00 Για την σύζυγο παραμένουν τα 9.000 Ευρώ.

  Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα * 6.500 *10% / Συνολικό καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα

  Για τον σύζυγο μείωση φόρου 48.000 * 6.500 * 10% / (48.000 + 9.000) = 547,37

  Για την σύζυγο μείωση φόρου 9.000 * 6.500 * 10% / (48.000 + 9.000) = 102,63

  Επειδή όμως η σύζυγος είναι στο αφορολόγητο η μείωση θα γίνει στον σύζυγο για το συνολικό ποσό 547,37 + 102,63 = 650,00 Ευρώ.

 19. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 90ΤΜ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 3ΤΜ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ 12ΤΜ. ΣΤΟ Ε9 ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑ ΤΟ 2005 ΔΗΛΩΣΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΔΗΛΩΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ 15ΤΜ.
  ΣΤΟ Ε1 ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 212 ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΥΛΩΤΕΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ Ε1 ΔΗΛΩΝΩ 3ΤΜ ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΚΑΘΩΣ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 20. Κυρία Σωτηροπούλου,

  Η οδηγία που σας έχει δώσει ο Λογιστής σας είναι η σωστή. Απλά θα σας προτείναμε από θέμα τάξης να δηλώνατε όλους τους βοηθητικούς χώρους για να μην έχετε ποτέ κανένα πρόβλημα με θέματα διασταύρωσης. Η διαφορά στο εισόδημα που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες είναι αμελητέα για 3 τ.μ. μόνο.

 21. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
  1) ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ε9 ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ή ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ?
  2) ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ?
  3)ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε1 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ? ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΔΙΟ.

 22. Κύριε Δημοκώστα,

  1) Ε9 κάνουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Δεν γίνεται φέτος απογραφή ακινήτων όπως έγινε το 2008.

  2) Για αυτοπεραίωση ελεύθερου επαγγελματία είναι υποχρεωτική η υπογραφή λογιστή ανεξάρτητα του ύψους εισοδήματος. Η λογική του υπουργείου είναι ότι για να κάνεις αυτοπεραίωση θα πρέπει να έχει εγγυηθεί λογιστής με την υπογραφή του για τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν περαστεί στα Βιβλία. Αν τα βιβλία τα καταχωρεί ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να καταχωρεί ότι τον συμφέρει και όχι οτι είναι σωστό να καταχωρηθεί.

  3) Θα βάλετε στον κωδικό 801 τον αφμ του τέκνου και θα συμπληρωθούν επίσης στον διπλανό κωδικό 097 οι μήνες φιλοξενείας. Τα τ.μ. δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν από την στιγμή που δεν υπάρχει ενοίκιο.

 23. Καλησπέρα!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσω είναι βάσει του του συνολικού εισοδήματος ή βάσει του ποσού που προκύπτει αν αφαιρέσω απο το συνολικό εισόδημα τις εισφορές μου στο ασφαλιστικό μου ταμείο. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, με 6.100 εισόδημα πρέπει να παρουσιάσω 610 ευρώ αποδείξεις ή επειδή αφαιρώ τις εισφορές μου και πέφτω κάτω απο τις 6000 ευρώ δεν παρουσιάζω τίποτα?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 24. Κυρία Αλεξάνδρα,

  Το ποσό των αποδείξεων υπολογίζεται πάντα στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα ασχέτως αν υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις εισοδήματος. Δηλαδή στο παράδειγμα που μου αναφέρετε είναι υποχρωτικό να βάλετε στον κωδικό 049 αποδείξεις 610,00 Ευρώ τουλάχιστον για να διατηρήσετε το αφορολόγητο σας. Η ύπαρξη ασφαλιστικών εισφορών δεν αλλάζει την συνολική αξία των αποδείξεων που απαιτούνται.

 25. Γειά σας,
  Στην φορολογική δήλωση το τελικό ποσό των αποδείξεων το βάζεις στον κωδικό 049 σωστά;
  διάβασα κάπου ότι πρέπει να βάλεις και των αριθμό των αποδείξεων … σε ποιό κωδικό πεδίου το βάζεις αυτό;
  Ευχαριστώ!

 26. Κύριε Δήμου,

  Στον κωδικό 049 βάζετε το συνολικό ποσό της αξίας των αποδείξεων. Το μόνο που ζητήθηκε είναι στον φάκελο που θα συγκεντρώσετε τις αποδείξεις να γράψετε απ’ έξω τον αριθμό των αποδείξεων και την συνολική τους αξία, ετσι ώστε αν ζητηθούν από την εφορία να τον προσκομίσετε μαζί με την δήλωση.

 27. Αν έχει γίνει λάθος στην ηλεκτρονική δήλωση του ποσου αποδείξεων(λιγότερο απο τις υπάρχουσες αποδείξεις) τι γίνεται;Μπορει να διορθωθεί το λάθος;
  Ευχαριστώ

 28. Κύριε Γιώργο,

  Ένα λάθος μια φορολογικής δήλωσης μπορεί να διορθωθεί με υποβολή συμπληρωματικής ή τροποποιητικής δήλωσης στην Δ.Ο.Υ. που ανήκετε. Αν όμως έχετε κάνει λάθος στις αποδείξεις του κωδικού 049, δυστυχώς δεν μπορείτε να διορθώσετε την αξία τους γιατί αν οι δαπάνες αυτές δεν δηλωθούν σωστά με την αρχική δήλωση άλλα με μεταγενέστερη συμπληρωματική δήλωσης χάνεται το δικαίωμα της επιπλέον έκπτωσης.

 29. καλημέρα και χρόνια πολλά ,
  έχω μπερδευτεί λίγο με τις αποδείξεις που πρέπει να προσκομίσω οπότε μια μικρή βοήθεια θα ήταν ευπρόσδεκτη.
  είμαι παντρεμένος , έχω τρία παιδιά , η βεβαίωση από την υπηρεσία μου αναγράφει σύνολο αποδοχές 21.300, το καθαρό ποσό όμως είναι 16,600 . Επιπλέον σαν εισόδημα έχω και τα 3,200 του πολυτεκνικού της συζύγου. Δεν έχω άλλα εισοδήματα.
  Ποιο ποσο υπολογίζω συνολικά για να βρω το 30% που χρειάζεται για τις αποδείξεις?
  Έχω μέχρι στιγμής συγκεντρώσει 4780 σε αποδείξεις , έχω και μερικές άλλες αν χρειαστεί παραπάνω.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά .

 30. Κύριε Πασαλίδη,

  Η σύζυγος σας δεν χρειάζεται αποδείξεις γιατί το ατομικό της εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000,00 Ευρώ. Στην δική σας περίπτωση, για να μπορέσετε να υπολογίσετε το ποσό των αποδείξεων πρέπει να λάβετε υπόψη σας το εισόδημα που θα αναγράψετε στον κωδικό 301. Όσο είναι το ποσό στον κωδικό αυτό, το ποσό των αποδείξεων υπολογίζετε με 10% για το εισόδημα μέχρι 12.000 Ευρώ ήτοι 1.200 Ευρώ και το υπερβάλλον με 30%. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό.

 31. παρακαλω πολυ να με βοηθησετε για να απεμπλακω.
  εχω εισοδημα 43.000,00 ευρω απο συνταξη και η συζυγος μου τεκμαρτο εισοδημα απο διαμερισμα 100 τ.μ
  Ειμαστε ογδονταρηδες και χασαμε τις αποδειξεις.
  Εκτος απο την απωλεια του αφορολογητου και την προσθετη επιβολη φορου Ε 1050,00 [12000χ10/100 και
  31000χ30/100=1200+9300=10500χ10/100=1050,00] θα εχω
  αλλες κυρωσεις?

 32. Κύριε Καρρά,

  Άλλες κυρώσεις δεν θα έχετε στο μέλλον. Το ποσό αυτό που πληρώσατε παραπάνω νομίζω ότι είναι αρκετό για να σας πείσει ότι πρέπει να επισκέπτεστε κάποιον Λογιστή – Φοροτεχνικό για να συμπληρώνετε την δήλωση σας.

 33. Κύριε Αγγελόπουλε,
  σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο.Για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα τί ΦΠΑ πρέπει να αποδώσει κάποιος?
  Σας ευχαριστώ και πάλι!
  Φιλικά,
  Αλεξάνδρα Κ.

 34. Κυρία Αλεξάνδρα,

  Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το ΦΠΑ στα ερευνητικά προγράμματα. Ο φορέας στον οποίο προσφέρετε τις υπηρεσίες σας θα πρέπει να σας προμηθεύσει με βεβαίωση περί απαλλαγής ΦΠΑ του προγράμματος. Δηλαδή ο φορέας είναι υπεύθυνος να γνωστοποιήσει στην Δ.Ο.Υ. τα έγγραφα που θεωρεί ότι απαλλάσσουν το πρόγραμμα από το ΦΠΑ. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα απαντήσει αν εγκρίνεται ή όχι η απαλλαγή. Αν σας δώσει λοιπόν βεβαίωση απαλλαγής τότε εκδίδεται την ΑΠΥ ή το ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση είσαστε υποχρεωμένη να υπολογίσετε ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που θα εκδώσετε.

 35. Κύριε Αγγελόπουλε,
  παντρεύτηκα μέσα στο 2010, άρα θα κάνω κοινή δήλωση με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει σπίτι (δηλωμένο ως κύρια κατοικία το 2009) στο ονομά της (στο οποίο διαμένουν – φιλοξενεί – τους γονείς της) και νοικιάσαμε σπίτι (στο δικό μου όνομα) στην ίδια περιοχή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή πρέπει να προσέξουμε κάτι, που ενώ έχει σπίτι νοικιάζω εγώ;
  Ευχαριστώ

 36. Κύριε Δημήτρη,

  Η μόνη αλλαγή που έχει επέλθει με τις νέες διατάξεις που εισήγαγε ο Νόμος 3842/2010 είναι ότι θα δηλώσετε και τις δυό κατοικίες σας στον πίνακα 5. Την πρώτη σαν μισθωμένη και την δεύτερη σαν δωρεάν παραχωρημένη. Και στις δύο περιπτώσεις θα έχετε τεκμήριο διαβίωσης. Δηλαδή εκτός από το τεκμήριο διαβίωσης των 5.000,00 Ευρώ θα έχετε πρόσθετα και το τεκμήριο διαβίωσης της μισθωμένης κατοικίας και της παραχωρημένης.

 37. Καλημέρα σας.

  Είμαι μισθωτή και ο άντρας μου ελεύθερος επαγγελματίας. Ως τετραμελής οικογένεια έχουμε έξοδα όλων των κατηγοριών μεταξύ των οποίων για στεγαστικό δάνειο ,γιατρούς ,ασφάλιστρα, ιδιαίτερα μαθήματα και ΤΕΒΕ. Αν στα έξοδα αυτά προστεθούν και οι γενικές αποδείξεις που ανέρχονται σε € 17.000 τότε τα έξοδα μας στο σύνολο τους υπερβαίνουν κατά περίπου € 2.000 τα έσοδα μας. Αυτό συμβαίνει λόγω άτυπης συνεισφοράς των γονέων μας στο εισόδημα μας. Να σημειώσω ότι τα μόνα μας τεκμήρια είναι ένα ακίνητο 64τμ και ένα αυτοκίνητο 1600cc τα οποία καλυπτονται βάσει δηλωθέντων εισοδημάτων.
  Γνωρίζω ότι οι γενικές αποδείξεις δεν αποτελούν τεκμήριο. Πιστεύετε ότι θα έχω πρόβλημα με την εφορία δηλώνοντας τα ανωτέρω δεδομένου ότι τα έξοδα είναι μεγαλύτερα των εσόδων? Μήπως δε με συμφέρει να δηλώσω όλες τις γενικές αποδείξεις και να προσέξω ώστε αριθμητικά τα έσοδα να ισούνται με τα έξοδα ?

  Σας ευχαριστώ

 38. Κυρία Σωτηροπούλου,

  Επειδή το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει ξαφνιάσει πολλές φορές με τις αποφάσεις του θα σας λέγαμε να μην δηλώσετε παραπάνω αποδείξεις από αυτές που μπορεί να «αντέξει» το εισόδημα σας. Δηλαδή θα πρέπει τα τεκμήρια μαζί με τις αποδείξεις να είναι σαν άθροισμα πάντα λιγότερο από το σύνολο των εισοδημάτων σας. Με αυτό τον τρόπο θα είστε σίγουρη ότι δεν θα έχετε καμία έκτακτη πρόσκληση από την εφορία.

 39. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 2011.
  ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΓΑΜΟ.
  ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 2011 ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ?
  ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΑ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 40. Κύριε Ζιαμπίρη,

  Στην φορολογική δήλωση του 2011 μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο τα τέκνα που έχουν γεννηθεί μέχρι την 31/12/2010 και έχετε εσείς την επιμέλεια. Οπότε το τέκνο σας που γεννήθηκε το 2011 δεν μπορείτε να το συμπεριλάβετε στην δήλωση σας, αλλά ούτε και τα τέκνα από τον πρώτο σας γάμο, εκτός και αν έχετε την επιμέλειά τους.

 41. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ.
  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ.ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:6908,38€
  ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ:13,29€ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ:13,09€. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:2725,5€.ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 10 ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ 338,78€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ:57,84€ 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ.ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗΣ 1199,81€.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΩ Η ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ?ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Η ΜΠΑΙΝΕΙ ΧΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 073?ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΓΡΑΨΩ ΜΙΑ ΜΙΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΙΣΤΑ Η ΑΠΛΑ ΘΑ ΤΙΣ ΒΑΛΩ ΣΕ ΕΝΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΩΣΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

 42. Κυρία Χριστίνα,

  Δεν θέλουμε να γινόμαστε δυσάρεστοι, αλλά ο σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να σας ενημερώνει για τους προβληματισμούς σας. Για να κάνουμε υπολογισμούς για την προσωπική σας δήλωση δεν είναι απλή βοήθεια, αλλά συμπλήρωση. Γι’ αυτό τον λόγο απευθυνθείτε σε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό για να είσαστε σίγουρη για το αποτέλεσμα.

 43. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

 44. Το έτος 2009 είχα κάνει την ενάσκηση επικαρπίας σε δύο ακίνητά μου στο σύζυγό μου και είχα αλλάξει το Ε9 δηλώνοντας σε αυτόν την επικαρπία. Φέτος που δεν ισχύει η ενάσκηση επικαρπίας θα αλλάξω το Ε9 και θα γράψω πάλι τα ακίνητα στο όνομά μου; Επίσης θα γράψω στο Ε1 ότι έγιναν αλλαγές στο Ε9;
  Ευχαριστώ πολυ
  Ελένη Βαλμά

 45. Κυρία Βαλμά.

  Το Ε9 τροποποιείται κάθε φορά που υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη. Η ενάσκηση της επικαρπίας αποτελεί ενοχικό δικαίωμα, μεταβιβάζεται και με ιδιωτικό έγγραφο και δεν μεταγράφεται. Γι’ αυτό τον λόγο δεν θα κάνετε ΚΑΜΙΑ αλλαγή στο Ε9. Απλά θα δηλώσετε κανονικά τα ενοίκια στο όνομα σας. Κανονικά δεν έπρεπε ούτε πέρυσι να αλλάξετε το Ε9 γιατί ουσιαστικά ο επικαρπωτής ήσασταν εσείς. Για να αλλάξει με βάση την Νομοθεσία η κυριότητα ενός ακινήτου απαιτείται να μεταγραφεί. Στην περίπτωση που αναφερόμαστε μεταγραφή δεν έχει γίνει.

 46. Αν κάνω με συμβόλαιο την επικαρπία στη σύζυγό μου για να απαλλαγώ από τα ενοίκια, ισχύει ή όχι επειδή είμαστε σύζυγοι και θα φαίνεται εικονικό;

 47. Κύριε Καλαμπόκη,

  Όπως γράφει η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3842/2010 καταργείται το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας και δυστυχώς θα φορολογηθεί ο επικαρπωτής και όχι αυτός που του έχει γίνει η ενάσκηση. Η ισχύς του Άρθρου 8 είναι από 1/1/2010 και δυστυχώς ισχύει για όλη την χρήση, ασχέτως του χρόνου που έγινε η συμβολαιογραφική πράξη.

 48. Καλησπέρα,

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν έξοδα απο δάνειο αυτοκινήτου και στεγαστικο δάνειο αφαιρουνται απο τα συνολικά έσοδα.

 49. Κύριε Γιώργο,

  1) Τα έξοδα δανείου αυτοκινήτου δεν υπολογίζονται σαν έξοδα αλλά συμπληρώνονται στην δήλωση ως τεκμήριο.

  2) Από το στεγαστικό δάνειο λαμβάνονται υπόψη σαν έξοδα που εκπίπτουν από το εισόδημα μόνο οι τόκοι για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

  Για να συμπληρώσετε σωστά την δήλωση σας επισκεφθείτε έναν Λογιστή Φοροτεχνικό.

 50. Ευχαριστώ για την απάντηση που μου δώσατε. Επίσης να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η σύζυγός μου παίρνει από ενοίκιο το χρόνο 1400 ευρώ. Δικαιολογεί με αυτό το ποσό αποδείξεις; Ευχαριστώ

 51. Κύριε Καλαμπόκη,

  Αν η σύζυγος σας δεν ξεπερνάει το είσόδημα των 6.000,00 Ευρώ από όλες τις πηγές εισοδήματος ενοίκια, μισθούς κλπ. Δεν χρειάζεται να βάλει επιπλέον αποδείξεις από εκείνες που θα χρειαστείτε εσείς.

 52. Μπορεί να διορθωθεί το συνολικό ποσό των αποδείξεων που υπέβαλα στη φορολογική δήλωση και εσφαλμένα έγραψα 1000 ευρώ αντί για 10.000 ευρώ που έπρεπε;
  Το υπουργείο οικονομικών αρνείται οποιαδηποτε μετβολή.

  Ευχαριστώ πολύ.

 53. Κύριε Παναγιώτη,

  Η περίπτωση που μας αναφέρετε έχει απαντηθεί ξανά. Παρακαλώ διαβάστε την απάντηση που έχουμε δώσει στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/comment-page-1/#comment-1202

 54. Θα παρακαλούσα αν μπορείτε να με βοηθήσετε στο εξής ερώτημα:
  Για το 2010

  Θα δηλώσω εισόδημα 43.500€
  Τα τεκμήρια διαβίωσης είναι 12.000€
  Έχω κάνει αγορά ακινήτου 47.500€

  Θα επικαλεστώ ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε 20.000€

  Μπορώ να δηλώσω αποδείξεις 25.000€ ή και περισσότερα;
  Ευχαριστώ

 55. Κύριε Απόστολε,

  Δείτε την απάντηση που έχουμε δώσει στην κυρία Παπαδοπούλου Ειρήνη στον ακόλουθο σύνδεσμο. Πιστέυω ότι η απάντηση θα καλύψει και το δικό σας ερώτημα.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-1/comment-page-1/#comment-1269

 56. Καλησπερα,

  Απο το 2005 υποβαλω τη δηλωση μου ηλεκτρονικα και Θα ηθελα τη γνωση σας σχετικα με τα ακολουθο θεμα…

  Μεχρι και περισυ ανοικα στην ειδικη κατηγορια ΙΠΤ. ΠΡΟΣΩΠ. πολιτ. αεροποριας, οπου ειχαμε ειδικo τροπο φορολογησης, συμπεριλαμβανομενης καποιας εισφορας στον ΟΓΑ.
  Η κατηγορια αυτη απο εφετος καταργηθηκε…

  Καθε χρονο λοιπον, λαμβανω μεσω ΕΛΤΑ εντυπο απο την εφορια για τη ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ το οποιο στον Πινακα 10 εχει προσυμπληρωμενο τον κωδικο 903 (Εισφορα ΟΓΑ φορου εισοδηματος προηγουμενου οικ. ετους). Καθως ο πινακας 10 «συμπληρωνεται απο την υπηρεσια», ουδεποτε μπηκα στη διαδικασια να συμπληρωσω το ποσο αυτο στην ηλεκτρονικη μου δηλωση (κωδ.903) θεωρώντας πως αυτο γινεται αυτοματα… παρολο που δεν φαινεται στην σελιδα κωδικοι-ποσα της ηλεκτρ. υποβολης?!

  Φετος ειπα να «πειραματιστω» με το TaxisNet και να δω αν ο κωδικος αυτος συμπληρωμενος απο εμενα και οχι αυτοματα (-αλλωστε αυτοματα υπαρχει συμπληρωμενος ΜΟΝΟ στο εντυπο της εφοριας-), μου διαφοροποιει την εκκαθαριση? Προς εκπληξη μου ειδα πως ΝΑΙ, το αποτελεσμα της εκκαθαρισης διαφοροποιειται και μαλιστα αισθητα.

  Ερωτω λοιπον: Στην ηλεκτρονικη υποβολη της δηλωσης συμπληρωνω τον κωδικο 903 με βασει αυτο που αναφερει η εντυπη εκδοση της φορολογικης μου δηλωσης απο την εφορια (προσυμπληρωμενο)?

  Εαν ναι, υπαρχει τροπος να διορθωσω τις φορολογικες δηλωσεις προηγουμενων ετων για το ιδιο θεμα?

  Ευχαριστω πολυ για το χρονο σας!

 57. Κύριε Ευάγγελε,

  Οι κωδικοί που συμπληρώνονται αυτόματα από την υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής υποβολής είναι οι 901,902. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν πας να τους συμπληρώσεις σου εμφανίζει το TAXISNET μήνυμα, ότι το ποσό των κωδικών αυτών συμπληρώνετε από την υπηρεσία. Τον κωδικό 903 πρέπει να τον συμπληρώσεις από μόνος σου. Για να δείτε αν έχουν γίνει σωστά οι εκκαθαρίσεις θα πρέπει να ανατρέξετε στα εκκαθαριστικά των τελευταίων 5 ετών και να δείτε στην αριστερή στήλη που υπάρχουν οι κωδικοί της δήλωσης αν υπάρχει ο κωδικός 903. Αν δεν υπάρχει τότε μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματικές δηλώσεις.

 58. Aγαπητέ κ. Αγγελόπουλε,

  Βάση του φορολητεου εισοδήματος μου πρέπει να προσκομίσω αποδείξεις 2711,92 (για 17039,72) και ο συζυγός μου 668,41(για 6684,14) ήτη 3380,33 συνολικά. Εχουμε δυο αυτοκίνητα , συνολικό τεκμήριο 3000 και α κατοικία-τεκμήριο 3200. Διαθέτουμε πολύ παραπάνω αποδείξεις από το προαπατούμενο αλλά άκουσα ο΄τι μπρορώ να δηλώσω μέχρι 3000 ευρώ ανα άτομο για να έχω το μπόνους του φόρου. Ισχύει? Και άν όχι μέχρι ποιο πόσο παραπάνω μπορώ να δηλώσω? Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.

 59. Κυρία Παπαδοπούλου,

  Το ανώτατο όριο αποδείξεων που μπορείτε να βάλετε είναι μέχρι 30.000,00 Ευρώ και να επωφεληθείτε από την μείωση του Φόρου. Για κάθε απόδειξη που βάζετε πάνω από το ελάχιστο όριο έχετε όφελος 10% μείωση από τον φόρο. Σας συμβουλεύουμε πάντως όλες οι δαπάνες διαβίωσης μαζί με τις αποδείξεις να μην υπερβαίνουν σαν σύνολο το οικογενειακό σας εισόδημα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει έλεγχος από την εφορία μετά την υποβολή και να σας ζητήσει να τεκμηριώσετε το γεγονός ότι προσκομίσατε περισσότερες αποδείξεις από το εισόδημα που δηλώνετε.

 60. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 18.500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.ΗΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΜΕ 800 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ,ΜΠΟΡΩ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 10000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ?ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΜΕΧΡΙ 6.500 ΕΥΡΩ.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 61. Κύριε Ιλία,

  Το ανώτατο όριο αποδείξεων που μπορείτε να βάλετε είναι μέχρι 15.000,00 Ευρώ αν είσαστε άγαμος ή 30.000,00 Ευρώ αν είσαστε έγγαμος και να επωφεληθείτε από την μείωση του Φόρου. Για κάθε απόδειξη που βάζετε πάνω από το ελάχιστο όριο έχετε όφελος 10% μείωση από τον φόρο. Σας συμβουλεύουμε πάντως όλες οι δαπάνες διαβίωσης μαζί με τις αποδείξεις να μην υπερβαίνουν σαν σύνολο το οικογενειακό σας εισόδημα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει έλεγχος από την εφορία μετά την υποβολή και να σας ζητήσει να τεκμηριώσετε το γεγονός ότι προσκομίσατε περισσότερες αποδείξεις από το εισόδημα που δηλώνετε.

 62. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 1298 ΚΥΒΙΚΑ ΤΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΩ?ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 1300 ΚΥΒΙΚΑ,ΕΧΕΙ 1200 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 1400……ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΞΑΝΑ….

 63. Κύριε Ιλία,

  Το τεκμήριο που μας ρωτάτε είναι ο μέσος όρος των δύο κλιμακίων 1200 και 1400 κυβικά.

 64. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ……..ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9500 ΕΥΡΩ,ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ 950 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ….ΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΑΡΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ?ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 65. Κύριε Μπάμπη,

  Για να πάρετε επιστροφή θα πρέπει πρώτα να σας έχουν γίνει κρατήσεις φόρου. Το εισόδημα των 9.500,00 Ευρώ είναι πολύ χαμηλό για να σας έχουν γίνει κρατήσεις. Οπότε είναι άσκοπο να βάλετε παραπάνω αποδείξεις.

 66. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ….ΕΙΣΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟΣ!!!

 67. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποδείξεις άλλων που ζουν σε διαφορετική πόλη;

 68. Κύριε Απόστολε,

  Ασφαλώς αρκεί να μην αναγράφεται πάνω κάποιο τρίτο όνομα. Εσείς μπορεί να ταξιδεύετε συχνά. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να διασταυρωθεί.

 69. Ευχαριστώ για την υπόδειξη, απλώς δεν ξέρω αν στις δαπάνες διαβίωσης μπαίνει και το ποσό της αγοράς του ακινήτου ή όχι.

 70. Κύριε Απόστολε,

  Αν το ακίνητο είναι πρώτη κατοικία και ισχύουν οι οδηγίες που υπάρχουν στο βιβλιαράκι της εφορίας (ορισμός πρώτης κατοικία) τότε στις δαπάνες διαβίωσης δεν προστίθεται η αγορά κατοικίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στις δαπάνες διαβίωσης να προστεθεί και η αξία αγοράς του ακινήτου.

 71. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΤΟ 2010 ΠΗΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΕΦΕΣΗ Κ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ 2012. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ‘Η ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 72. Κυρία Έφη,

  Για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε υπεύθυνα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο επιδικάστηκε η αποζημίωση.

 73. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας κ. Αγγελόπουλε.

  Το ακίνητο είναι εξοχική κατοικία-οπότε συνυπολογίζεται 🙁

 74. Γεια σας.
  στο κωδικο 301 βαζω μονο το καθαρο η προσθετο και το φορο που παρακρατηθηκε?κ για να παρω το φορο πισω ποσες αποδειξεις πρεπει να βαλω σε καθαρο εισοδημα 13500,00?ο φορος ειναι 409,00.
  πως να το υπολογίσω? ευχαρηστω

 75. Κυρία Μαρία,

  Πηγαίνετε σε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό να κάνετε την δήλωση σας. Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να σας ενημερώνει για ερωτήσεις και προβληματισμούς. Εσείς ζητάτε να σας υποδείξουμε πως να συμπληρώσετε την δήλωση σας.

 76. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Κ ΠΑΛΙ.. ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΠΗΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.

 77. Κυρία Έφη,

  Τα χρήματα παπό αποζημίωση, λόγω τροχαίου ατυχήματος θεωρούνται ότι εισπράχθηκαν όταν αυτά καταβλήθηκαν στον δικαιούχο ή όταν πιστώθηκε ο προσωπικός του Λογαριασμός. Στην περίπτωση σας θα συμπεριλάβεται στην φορολογική σας δήλωση το ποσό που εισπράξατε με μετρητά ή σε πίστωση του Λογαριασμού σας. Αν η ασφαλιστική έχει προχωρήσει σε πληρωμή χρημάτων τότε μπορείτε να τα παρουσιάσετε κανονικά στην δήλωση σας, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε την οριστική απόφαση.

 78. Για να σχηματίσουμε το ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών από το εισόδημα αφαιρούμε το μεγαλύτερο μεταξύ των δύο

  1. τεκμήρια+αγορές περιουσιακών στοιχείων (πίνακας 5)
  2. δαπάνες διαβίωσης+φόροι (πίνακας 7+πίνακας 8 )

  ή το σύνολο και των δύο;

 79. Κύριε Απόστολε,

  Για να μπορέσετε να υπολογίσετε τα τεκμήρια θα πρέπει να γίνει ολόκληρος υπολογισμός με βάση τις δηλώσεις και τα έτη που αυτές έχουν υποβληθεί. Την τελευταία πενταετία έχουν γίνει αλλαγές στους υπολογισμούς, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Για καλύτερη πληροφόρηση επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό.

 80. Γεια σας! Την προηγουμενη εβδομαδα πηγα στη Δ.Ο.Υ. που ανηκω για να υποβαλω την φορολογικη μου δηλωση. Το ποσο των αποδειξεων που εγραψα ειναι σωστο. Το προβλημα ειναι ομως οτι στον φακελο που παρεδωσα με ολες τις αποδειξεις του 2010 ξεχασα να βαλω μια αποδειξη. Το ποσο που υποτιθεται οτι λειπει απο τον φακελο ειναι 357 ευρω. Θα ηθελα να μαθω αν θα δημιουργηθει καποιο προβλημα οταν θα γινει ο ελεγχος των αποδειξεων και αν μπορω να το λυσω. Μην νομιζουν οτι παω να τους κλεψω και με κυνηγανε μετα…!

  Ευχαριστω εκ των προτερων.

 81. Κύριε Σαχαρίδη,

  Δεν προσπαθείτε να κλέψετε κανέναν. Κρατήστε την απόδειξη σε ασφαλές σημείο και πηγαίνετε μια από τις προσεχείς ημέρες στην εφορία που ανήκετε, στο Τμήμα Εισοδήματος και κοινοποίηστε τους το θέμα που έχετε. Για να είσαστε σίγουρος ότι δεν θα σας δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στο μέλλον.

 82. ΤΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΙ ΣΤΟ Ε2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 83. Κυρία Αναστασιάδη,

  Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε γιατί δεν κάνουμε συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου. Άλλο πράγμα είναι να σας επιλύουμε τους προβληματισμούς σας και άλλο να σας λέμε πως να συμπληρώσετε την δήλωση σας. Το δίκτυο μας απαντάει σε διάφορα ερωτήματα αλλά όλοι μας είμαστε επαγγελματίες που ζούμε από το επάγγελμα μας. Γι’ αυτό τον λόγο παρακαλώ απευθυνθείτε σε έναν Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνετε με ασφάλεια την δήλωση σας.

 84. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 (ΧΡΗΣΗ 2011) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;

 85. Κύριε Ιορδάνη,

  Με τον νέο τρόπο υποβολής δηλώσεων του Νέου Taxisnet και με όλες τις αλλαγές που επήλθαν στο Επάγγελμα των Λογιστών δεν μπορείτε να υπογράφετε δηλώσεις χωρίς να έχετε κάνει έναρξη επαγγέλματος, γιατί πλέον το Υπουργείο Οικονομικών θα αναζητεί όσους υπέγραψαν δηλώσεις και θα ζητά να τεκμηριώνετε το εισόδημα που προέκυψε από την εν λόγω δραστηριότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν να γίνονται όλα ηλεκτρονικά ώστε να μπορούν να ελεχθούν όλα τα έσοδα των φορολογούμενων, όπως και των λογιστών.

 86. κ. Αγγελόπουλε

  Θα ήθελα μία διευκρίνηση ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης. Το ποσό πληρωμής για δάνειο αυτοκινήτου προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητο, κατοικία κτλ.); Διότι, ο λογιστής που συνεργάζομαι υποστηρίζει το αντίθετο.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 87. Κύριε Θανάση,

  Στα τεκμήρια διαβίωσης προστίθεται και η δαπάνη για αγορά αυτοκινήτου που γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις. Το τεκμήριο αγοράς αυτοκινήτου λέγεται τεκμήριο απόκτησης αυτοκινήτου και αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία τεκμηρίων που έχουν να κάνουν με τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η δεύτερη κατηγορία τεκμηρίων είναι εκείνα που προκύπτουν από την χρήση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα τεκμήρια διαβίωσης από την ιδιοκατοίκηση ή από την κατοχή αυτοκινήτου. Όλα τα είδη τεκμηρίων προστίθενται και δημιουργούν ένα τεκμαρτό εισόδημα. Το εισόδημα που δηλώνετε θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από το τεκμαρτό εισόδημα.

 88. κ. Αγγελόπουλε

  Ευχαριστώ για την έγκαιρη απάντησή σας. Χρόνια Πολλά και για την ονομαστική σας γιορτή.

  Εβαλα συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί αυτό που κατ’ αρχήν θα ήθελα να διευκρινισθεί είναι εάν το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι προσδιοριστικοί συντελεστές του 10% και εν συνεχεία του 30% είναι το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα (στην περίπτωση του παραδείγματός μου, €40.000) ή το εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση δικαιούμενων ποσών όπως π.χ. οι ιατρικές δαπάνες (στην περίπτωση του παραδείγματός μου, €38.000). Μπορεί να μην το ρώτησα με ρητό τρόπο αλλά αυτή είναι η μία απορία μου.

  Η δεύτερη απορία μου αφορά στο ποσό αποδείξεων που θα ήταν σκόπιμο να δηλώσω. Δηλαδή εγώ έχω διαθέσιμο ποσό αποδείξεων ύψους €27.000. Είναι εν τέλει σκόπιμο να δηλωθεί; Κερδίζω ή χάνω κάτι; Εννοώ τα τυχόν παρελκόμενα, όπως π.χ. θέματα πόθεν έσχες κλπ. Θέλω την έμπειρη/υπεύθυνη γνώμη σας. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, αλλά με ενδιαφέρει η γνώμη σας ως ενός δικού μου ανθρώπου που είναι και σύμβουλος επί των φοροτεχνικών και όχι απλώς η παράθεση της νομοθεσίας.

  Το παρόν κείμενο ερωτημάτων, όπως και το προηγούμενο έχουν αποσταλεί μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας σας.

  Οπως αντιλαμβάνεσθε, λόγω και της προχωρημένης, ως προς τις προθεσμίες, ημερομηνία χρειάζομαι την κατά το εφικτό γρήγορη απόκρισή σας.

  Με εκτίμηση

  Αντώνης Δερνέλλης

 89. Κύριε Αντώνιε,

  Ευχαριστώ για τις ευχές σας! Το ποσό των δαπανών πάντα υπολογίζεται στο ακαθάριστο εισόδημα πριν την αφαίρεση οποιονδήποτε δαπανών. Δηλαδή αν το ακαθάριστο εισόδημα σας είναι 40.000 ευρώ τότε υπολογίζετε τον τύπο ((40.000,00 – 12.000,00) * 0,30) + 1.200 = 9.600,00. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζετε τις δαπάνες που χρειάζεται η σύζυγος.

  Για να μπορέσουμε να σας πούμε ακριβώς το νούμερο των αποδείξεων που μπορείτε να βάλετε πρέπει να μελετήσουμε την δήλωση σας. Η άποψη για το αν οι αποδείξεις μπορεί να αποτελέσουν τεκμήριο στο μέλλον διίστανται. Ενώ το βιβλίο οδηγιών της φορολογικής δήλωσης αναγράφει ότι δεν αποτελεί τεκμήριο εμείς προτείνουμε να μην βάζετε αποδείξεις που το ύψος τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα. Αυτός είναι ο λόγος που προτρέπουμε να επισκεφθείτε έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό. Σε πολλούς ανθρώπους η συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης φαίνεται απλή, αλλά πάντα θα πρέπει να προϋπολογίζονται όλα, εισόδημα – δαπάνες – τεκμήρια πριν την τελική υποβολή της.

  Ένας λόγος που προτρέπουμε να κάνετε το ερωτήματα σας στην φόρμα και όχι απευθείας με mail είναι για να μπορούν να τα διαβάζουν και οι υπόλοιποι που έχουν τα ίδια ερωτήματα.

 90. ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ STAGE ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3700 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΤΑ 3400 ΕΥΡΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

 91. Κύριε Σπύρο,

  Ένω το εισόδημα σας δεν υπερβαίνει τα 6.000,00 Ευρώ (κατώτατο όριο για την προσκόμιση των αποδείξεων) θα φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. Δηλαδή:

  Το εισόδημα σας είναι 3.700,00 Ευρώ.
  Το εισόδημα από τα τεκμήρια είναι 3.400,00 Ευρώ για το αυτοκίνητο συν τα 3.000,00 Ευρώ για την διαβίωση σας, σύνολο 6.400,00 Ευρώ.

  Από τα δύο παραπάνω παίρνουμε το μεγαλύτερο εισόδημα που προκύπτει 6.400,00. Οπότε το τελικό φορολογητέο εισόδημα είναι άνω των 6.000,00 Ευρώ γι’ αυτό θα χρειαστείτε αποδείξεις ύψους 640,00 Ευρώ.

 92. ΚΥΡΙΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ .ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 93. Κυριε Αγγελοπουλε,
  Εχω εισοδημα 12.800 με 1 παιδι (διαζευγμενη), πληρωσα 6.000 για ενοικιο και εχω τεκμηριο 3.300 απο το αυτοκινητο μου.Δε δηλωνω κατι αλλο. Με τι ποσο αποδειξεων ειμαι καλυμμενη?
  Ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων.

 94. Κυρία Ελένη,

  Για τον υπολογισμό του ύψους των αποδείξεων που πρέπει να δηλώσετε στην φορολογική σας δήλωση λαμβάνεται μόνο το ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ που συμπληρώνετε στην δήλωση. Στην δική σας περίπτωση είναι τα 12.800,00 Ευρώ. Σύμφωνα με τους τύπους θα χρειαστείτε 1.440,00 Ευρώ αποδείξεις. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των αποδείξεων παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxation-laws-part-2/

 95. Για το έτος 2009 δήλωσα ως κατοικία το διαμέρισμά μου στα Ιωάννινα που τον Μάιο του 2010 το νοίκιασα. Τώρα μένω φιλοξενούμενος της μητέρας μου.Η μητέρα μου όμως δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης και δεν φαίνεται αυτό το ακίνητο στο Ε9. Τί θα δηλώσω ως κύρια κατοικία φέτος; Αν δε δηλώσω τίποτα θα έχω πρόβλημα;

 96. Κύριε Καλαμπόκη,

  Μέχρι τον Μάιο του 2010 θα δηλώσετε ιδιοκατοίκηση στον πίνακα 5 το διαμέρισμα στα Ιωάννινα και τους υπόλοιπους 7 μήνες θα συμπληρώσετε ότι φιλοξενείστε από την μητέρα σας συμπληρώνοντας μόνο το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της, τον Α.Φ.Μ. της και το νούμερο 7 στους ΜΗΝΕΣ φιλοξενείας

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!