Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Απασχόληση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ


image of oaeeΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net στο πλαίσιο της ενημέρωσης για συνταξιοδοτικά θέματα σας κοινοποιεί την απόφαση του Ο.Α.Ε.Ε. για την απασχόληση συνταξιούχων. Δημοσιεύουμε αυτούσια την εγκύκλιο:

Εγκύκλιος 31/28-6-2011

ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων»

ΣΧΕΤ. : «Άρθρο 63 Ν. 2676/99, όπως αντικαθίσταται από το άρθρo 16 Ν. 3863/10»


Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99 τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εργάζονται, ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την αναστολή ή τον περιορισμό της σύνταξης, την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των εισφορών κ.τ.λ.

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/10 “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές σχέσεις” που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010 (τεύχος Α΄) αντικαθίσταται το άρθρο 63 του Ν. 2676/99.

Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για την ασφάλιση των συνταξιούχων άλλων Οργανισμών που ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, την αναπροσαρμογή και είσπραξη των καταβαλλόμενων εισφορών, τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες και την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, ενώ για θέματα αναστολής ή περιορισμού των συντάξεων, όπως αυτά ρυθμίζονται από τον Ν. 3863/10, θα εκδοθεί οδηγία από τη Δ/νση Παροχών Συντάξεων.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

 

Συνταξιούχοι Γήρατος

Με την διάταξη της παρ. 2 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 άρθρο 63 Ν. 2676/99,  προβλέπεται ότι «συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

Υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.

β) Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας υποχρεούνται σε ασφάλιση και καταβολή των προβλεπομένων, από τις οικείες διατάξεις, εισφορών προσαυξημένων κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται».

 

Συνταξιούχοι αναπηρίας

Με την διάταξη της παρ. 4 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές».

 

Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται, συνοπτικά, οι πιο κάτω αλλαγές:

– Καταλαμβάνονται πλέον μόνο οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του, καταλαμβάνονταν και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου).

– Επεκτείνεται η ισχύς της διάταξης στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (με το άρθρο 63 του Ν. 2676/99, πριν την αντικατάστασή του,  καταλαμβάνονταν μόνο συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων). Με τις νέες διατάξεις καταλαμβάνονται πλέον οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ και οι δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν υποχρεούνται πλέον σε καταβολή προσαυξημένων εισφορών αλλά υπόκεινται σε διακοπή της σύνταξης, υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.

– Τίθεται ηλικιακό όριο στους συνταξιούχους γήρατος  για την καταβολή προσαυξημένων εισφορών (55ο έτος).

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/99,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3863/10,  δεν έχουν εφαρμογή:

α. στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

β. στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως την ολοκλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

γ. στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ

1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.

δ. στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του  Ν.3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές, ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοϊας) και μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλονται προσαυξημένες εισφορές.

ε. Στα πρόσωπα που, λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης, υπάγονται σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά την συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για την συγκεκριμένη απασχόληση, υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης.

π.χ. Ιατρός του ΕΣΥ (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΤΣΑΥ. Μετά την συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς να καταβάλλει προσαυξημένες εισφορές.

Εάν αναλάβει τρίτη δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εμπίπτει στις νέες διατάξεις, τηρουμένων των προϋποθέσεων περί μη επαγγελματικής συνάφειας του Ν.3863/10.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

– Με μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3865/10, εξαιρούνται από την καταβολή προσαυξημένων εισφορών και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου  (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

 

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την διάταξη της παρ. 3 αρθρ. 16 του Ν. 3863/10, που αντικατέστησε την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 Ν. 2676/99, προβλέπεται ότι «ο συνταξιούχος (γήρατος ή αναπηρίας) που αναλαμβάνει εργασία η αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για την θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων».

Με την νέα διάταξη αξιοποιείται ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται κατά το διάστημα τόσο της αναστολής όσο και της περικοπής (άνω των 55) της σύνταξης. (Με το άρθρο 63 του Ν.2676/99, πριν την αντικατάσταση, δινόταν δυνατότητα αξιοποίησης μόνο του χρόνου που πραγματοποιείται κατά το διάστημα της αναστολής της σύνταξης).

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι νέες ρυθμίσεις  ισχύουν για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν  στον ΟΑΕΕ από την δημοσίευση του Νόμου και εφεξής (15/7/10).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(Ασφαλιζόμενοι μετά την 15/7/2010)

1. Για την κατάταξη των ασφαλισμένων-συνταξιούχων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 3863/10, δημιουργήθηκαν νέες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Οι κατηγορίες είναι αριθμητικές για τους “νέους” ασφαλισμένους και αλφαβητικές για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους και παρατίθενται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.

2. Οι Υπηρεσίες θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε έλεγχο των ατομικών φακέλων των εγγεγραμμένων από 15/7/2010 και εφεξής προκειμένου να εντοπίσουν τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία αυτή.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στις πιο κάτω ενέργειες, κατά περίπτωση:

α. Ασφ/νοι-συντ/χοι που, ενώ καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις, δεν καταβάλλουν, μέχρι σήμερα, προσαυξημένες εισφορές (συντ/χοι ΝΑΤ και δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων).

Ασφ/νοι-συντ/χοι που έχουν ασφαλιστεί μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του αρθρ. 63 Ν. 2676/99 (40%) και καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις (50%) (συντ/χοι γήρατος άνω των 55 ετών).

Πρέπει άμεσα να καταταγούν στη νέα κατηγορία και να ειδοποιηθούν εγγράφως για την οφειλή τους λόγω εφαρμογής των νέων διατάξεων.

Παράδειγμα 1

“Παλαιός” ασφαλισμένος, συνταξιούχος άλλου φορέα, με εξαίρεση κλάδου περίθαλψης, εγγεγραμμένος Αύγουστο 2010, καταβάλλει εισφορές μέχρι σήμερα χωρίς προσαύξηση.

8/10- 4/11 Σ51 228,61- Π01 152,41= 76,20 Χ 9=685,80 €

 

 

Παράδειγμα 2

“Παλαιός” ασφαλισμένος, συνταξιούχος άλλου φορέα, εγγεγραμμένος τον Αύγουστο 2010, καταβάλλει εισφορές μέχρι σήμερα προσαυξημένες κατά 40%.

8/10- 4/11 Σ51 228,61- Π51 213,37=15,24 Χ 9=137,16 €

 

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί, μέχρι σήμερα, εμπρόθεσμα οι εισφορές (χωρίς προσαύξηση ή με προσαύξηση 40%), δεν θα καταλογιστούν ΤΚ στις διαφορές.

Αν οι εισφορές έχουν καταβληθεί εκπρόθεσμα, τότε θα υπολογιστούν ΤΚ σύμφωνα με την ημερομηνία κάθε εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι  διαφορές  θα εισπράττονται με χειρόγραφα γραμμάτια είσπραξης και θα καταχωρούνται ως “προσθετικά ποσά”  σε κάθε ένα δίμηνο που αναλογούν.

Αν οι οφειλόμενες, μέχρι σήμερα, εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί θα γίνεται αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας και θα επανεκτυπώνονται νέες ταχυπληρωμές.

Οι οφειλές των πιο πάνω περιπτώσεων μπορούν να ρυθμιστούν, κατά τα γνωστά, και η εξόφληση ή η ρύθμισή τους είναι απαραίτητη για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

β. Ασφ/νοι-συντ/χοι που έχουν ασφαλισθεί μετά την 15/7/2010 μέχρι σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2676/99 (40%) και δεν καταλαμβάνονται από τις νέες διατάξεις. (Συν/χοι λόγω θανάτου, συν/χοι αναπηρίας και συν/χοι γήρατος κάτω των 55 ετών).

 

Πρέπει άμεσα να καταταγούν στη σωστή κατηγορία και να κινηθεί αυτεπάγγελτα διαδικασία επιστροφής των επιπλέον καταβληθεισών διαφορών, κατά τα γνωστά.

Εάν μέχρι σήμερα οι εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί, θα αλλαχθεί η ασφαλιστική κατηγορία και θα επανεκτυπωθούν οι οφειλόμενες ταχυπληρωμές.

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

– Οι πιο πάνω ενέργειες κατάταξης στην ορθή κατηγορία, κοινοποίησης των οφειλών ή ενημέρωσης περί επιστροφής εισφορών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 10/8/2011.

– Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλεί ενημερωτικό έγγραφο, προς το Ταμείο που συνταξιοδοτεί τον συνταξιούχο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ημερομηνία υπαγωγής του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, προκειμένου να ενεργοποιηθούν διατάξεις αναστολής ή περικοπής της σύνταξης.

Αντίστοιχα, σε ενδεχόμενη διαγραφή συνταξιούχου, θα στέλνεται ενημερωτικό έγγραφο προς το Ταμείο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ημερομηνία διαγραφής.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

(Ασφαλισθέντες πριν την 15/7/2010)

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 Ν.3863/10:

1. Για συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί πριν την ισχύ του Νόμου και δεν καταλαμβάνονταν από τις προϋπάρχουσες διατάξεις (άρθρ. 63 Ν. 2676/99) οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από 1/1/2013 οπότε θα καταβάλουν προσαυξημένες εισφορές (Συνταξιούχοι ΝΑΤ και δικαιούχοι, εξ ιδίου δικαιώματος, πολεμικών συντάξεων).

2. Για συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί πριν την ισχύ του Νόμου και καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρ. 63 του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις αυτές έως 31/12/2012. Από 1/1/2013 εφαρμόζονται και γι’ αυτούς οι νέες διατάξεις.

Συγκεκριμένα:

-Συνταξιούχοι λόγω θανάτου: δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές. Ως προς τη μείωση της σύνταξης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 62 Ν. 2676/99.

-Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας: δεν θα καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές και θα αναστέλλεται η σύνταξή τους υπό εισοδηματικές προϋποθέσεις.

-Συνταξιούχοι λόγω γήρατος κάτω των 55 ετών κατά την 15/7/2010: διακόπτεται η σύνταξη και δεν καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές.

-Συνταξιούχοι λόγω γήρατος άνω των 55 ετών κατά την 15/7/2010: μειώνεται η σύνταξή τους και καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές κατά 50%.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, είναι σε εξέλιξη συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονική επεξεργασία του Μητρώου Ασφαλισμένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτόματη αλλαγή ασφαλιστικών κατηγοριών κατά την 1/1/2013.

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της επεξεργασίας αυτής θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται το πεδίο “έτος επόμενης μετάταξης ασφαλιστικής κατηγορίας” στο Μητρώο του ασφαλισμένου και να ενημερώνεται ο συνταξιούχος – κατά την προσέλευσή του – για τις αλλαγές που θα επέλθουν στην ασφαλιστική και συνταξιοδοτική του κατάσταση από 1/1/2013.

Τέλος, για την απασχόληση των συνταξιούχων ΟΑΕΕ που επιθυμούν να αναλάβουν εργασία ή να αυτοαπασχοληθούν θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία, καθώς εκκρεμεί ερώτημα από τη Δ/νση Παροχών Συντάξεων σχετικά με την εφαρμογή ή όχι των νέων διατάξεων.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσαύξηση 50%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
251 228,61 87,45 316,06
252 279,21 106,80 386,01
253 333,30 127,49 460,79
254 363,87 139,19 503,06
255 419,71 160,55 580,26
256 473,38 181,07 654,45
257 506,20 193,62 699,82
258 547,35 209,36 756,71
259 584,32 223,50 807,82
260 621,33 237,66 858,99
261 658,30 251,81 910,11
262 695,28 265,95 961,23
263 732,28 280,10 1.012,38
264 769,28 294,24 1.063,52

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Προσαύξηση 50%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Σ51 228,61 139,19 367,80
Σ52 279,21 139,19 418,40
Σ53 333,30 139,19 472,49
Σ54 363,87 139,19 503,06
Σ55 419,71 139,19 558,90
Σ56 473,38 139,19 612,57
Σ57 506,20 139,19 645,39
Σ58 547,35 139,19 686,54
Σ59 584,32 139,19 723,51
Σ60 621,33 139,19 760,52
Σ61 658,30 139,19 797,49
Σ62 695,28 139,19 834,47
Σ63 732,28 139,19 871,47
Σ64 769,28 139,19 908,47

 

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με τις Νομικές Υπηρεσίες του Δικτύου www.aggelopoulos.net .

Ονοματεπώνυμο: Σπυρόπουλος Ανδρέας
Τηλ.: +30 2104519535
Κιν.: +30 6974121288

Ονοματεπώνυμο: Φωτόπουλος Ιωάννης
Τηλ.: +30 2104172988
Κιν.: +30 6947846488

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!