Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011


image of tax-clearanceΣτις 27-10-2011 κοινοποιήθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4024/2011 στον οποίο προβλέπεται η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσει για το έτος 2011. Η κλίμακα που ακολουθεί θα εφαρμοστεί στις δηλώσεις που θα υποβληθούν την Άνοιξη του 2012. Οι Λογιστές του δικτύου συνεργατών Aggelopoulos σας παραθέτουν ολόκληρο το κείμενο του άρθρο 38 του Νόμου 4024/2011:

Νόμος 4024/2011

Άρθρο 38

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α’ 151), καταργούνται.

2. Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

1. Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

Άνω των 100.000

45

 

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα, φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική για τον φορολογούμενο. Τα δεδομένα που καταγράφονται για λογαριασμό του φορολογούμενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγματοποίηση του ως άνω συστήματος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων εφαρμογών και υποδομών για τη λειτουργία του, δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) η έναρξη εφαρμογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου απαιτείται.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

3. Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία.

γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.

δ) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α’ 286) και του ν.δ. 330/1947 (Α’ 84).

ε) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

στ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Α’ 73) και 1863/1985 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991 (Α’ 184).

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης από τις παρακάτω δαπάνες:

α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

αα) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.

γγ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.

δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

εε) Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.

στστ) Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.

β) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούμενο και στη σύζυγο του είτε στον φορολογούμενο και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγο του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.

Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε αυτή την πόλη. Η περιοχή των δήμων του κεντρικού, του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τομέα και του Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται ως μια πόλη.

Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του.

Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β’ και γ’ επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου οι δαπάνες των περιπτώσεων β’ και γ’ λαμβάνονται διακεκριμένους για τον φορολογούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β’ και γ ‘, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση ή συμπληρωματική μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

δ) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο με αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της μείωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.

ε) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

στ) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α’ 116), για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθηματούχους αυτών.

Κατά την εφαρμογή των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

ζ) Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.

Το ποσοστό της μείωσης των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Το ποσό της δαπάνης των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ δεν πρέπει να έχει εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ εφαρμόζονται για δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.

η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνονται και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν μαζί τους. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

ια) Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ιβ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/ 1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ιγ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από έλεγχο που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των περιπτώσεων ι’, ια’, Ιβ’ και ιγ’ με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.

Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.

Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών των περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’, στο οποίο υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’ εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.

ιδ) Του ποσού της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και αφορούν:

αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων.

ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.

δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

εε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη).

στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή.

Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ιε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

5. Για τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

6. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις της παραγράφου 3, των περιπτώσεων α’, δ’, ε’, στ’, ζ’, ι’ ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 4 που αφορούν την ίδια, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισμα των μειώσεων της παραγράφου 3 και των περιπτώσεων α’ έως και ιε’ της παραγράφου 4, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.

Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για τον φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων της παραγράφου 3, των περιπτώσεων α’, β’, γ’, η’ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.

Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.

7. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.

8. Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους αξιωματικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2010 και επόμενα.

Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.

9. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήματα από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων και των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’.

10. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτουν:

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.

β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..

Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.

11.Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.

Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%).

Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και μισό τοις εκατό (98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.

12. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους.

13. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη μείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυτό. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

 

 

47 Σχόλια στο “Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011”

 1. ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2011 , ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ,ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ , ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011, ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΝΩΝ 2010, ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 12.000,ΕΥΡΩ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟ 2012 ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΕΚΡΕΜΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 2. Κυρία Πατσούρα,

  Δεν θα δηλώσετε καμία αμοιβή που δεν έχετε εισπράξει, γιατί θα φορολογηθείτε για εισόδημα που δεν λάβατε ποτέ. Τα εισοδήματα θα δηλωθούν όταν υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου. Το έτος που θα εισπράξετε τα χρήματα που σας οφείλονται θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους επισυνάπτοντας και την απόφαση του Δικαστηρίου για να μην έχετε πρόστιμο.

 3. Καλημέρα και καλή χρονιά!
  Κάνω τη φορολογική δήλωση συγγενή μου που είναι κάτοικος εξωτερικού (Ε.Ε).
  Είναι συνταξιούχος άνω των 65 παντρεμένος.
  Δηλώνει ένα διαμέρισμα, στην Ελλάδα, 35τ.μ. στο οποίο κατοικεί 3 μήνες το καλοκαίρι.
  Προκύπτει φόρος λόγω τεκμηρίων;
  Για να μην πληρώσει φόρο πρέπει να βάλλω αποδείξεις;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 4. Κυρία Φουρκιώτη,

  Η ερώτηση σας έχει απαντηθεί ξανά. Πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί και διαβάστε την ερώτηση και την απάντηση:

  https://www.aggelopoulos.net/news/new-taxisnet/comment-page-4/#comment-2418

 5. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 21 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ. ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ?? ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ, ΜΕΧΡΙ ΤΙ ΠΟΣΟ? ΔΗΛΑΔΗ, ΤΙ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. Κυρία Βάσω,

  Οταν αγοράζετε περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να δείξετε από που προήλθαν τα χρήματα που αγοράσατε το αυτοκίνητο. Δεν είναι λογικό να θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο στο όνομα σας χωρίς να έχετε κάνει ποτέ φορολογική δήλωση.

  Υπάρχουν δύο επιλογές:
  1) Θα αγοράσει το αυτοκίνητο κάποιος τρίτος που έχει ετήσιο εισόδημα που καλύπτει την αγορά αυτοκινήτου,
  2) Θα σας κάνει δωρεά το ποσό που χρειάζεστε κάποιος τρίτος που έχει ετήσιο εισόδημα που καλύπτει την αγορά αυτοκινήτου.

 7. ΓΕΙΑ ΣΑΣ
  ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 6.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΥΣΙ Ή ΟΧΙ?ΔΛΔ Π.Χ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ 4.000 ΕΥΡΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 2012 ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΥΣΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Κ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ 25% x 4.000=1.000€ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ???

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Έ1,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ?ΑΠΛΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΠΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ) Ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ Κ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ?

 8. Κύριε Γιώργο,

  Για τις δηλώσεις του 2012 ΔΕΝ υπάρχει απαλλαγή στην προσκόμιση αποδείξεων. Αν κάποιος δηλώσει για παράδειγμα 4.000,00 Ευρώ θα πρέπει να βρεί αποδείξεις 4.000,00 χ 25% = 1.000,00 Ευρώ.

  Στην φορολογική δήλωση, που υποχρεωτικά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά φέτος, συμπληρώνεται ο κωδικός 049 και θα πρέπει να κρατήσετε τις αποδείξεις εφόσον σας ζητηθούν να τις παρουσιάσετε. Αυτή ήταν η οδηγία που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Περιμένουμε ανάλογη οδηγία και φέτος.

 9. να προσθεσω ενα ακομη ερωτημα στα παραπανω.
  Μπορουμε να συμπεριλαβουμε φετος στο συνολο των αποδειξεων λογαριασμους ΔΕΚΟ(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΝΕΡΟ) ή οχι?Το ποσοστο(25%) επι του εισοδηματος που απαιτειται φετος ειναι πολυ μεγαλο.

 10. Κύριε Γιώργο,

  Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ δεν υπολογίζονται στο άθροισμα των αποδείξεων που απαιτούνται για την φορολογική δήλωση, που έιναι ίσο με το 25% του εισοδήματος.

 11. κυριε Αγγελοπουλε
  αν καποιος δεν εχει εισοδημα ουτε περιουσια για το 2011 π.χ. ,ειναι υποχρεωμενος να υποβαλλει μηδενικη δηλωση ή αν θελει μπορει να ΜΗΝ υποβαλλει και καθολου δηλωση φορολογιας εισοδηματος?
  Αναφερω το παραδειγμα του πατερα μου ο οποιος απο το 2010 δεν εχει ουτε εισοδημα ουτε περιουσια.Περυσι υπεβαλλε μηδενικη δηλωση κ του επιβληθηκε μονο το τεμμηριο διαβιωσης(3.000 €), χωρις να απαιτειται προσκομιση αποδειξεων.Με τα νεα δεδομενα ομως τωρα,στη φετινη δηλωση που θα ναι παλι μηδενικη θα του επιβληθει παλι το ελαχιστο τεκμηριο διαβιωσης αλλα θα απαιτειται κ δηλωση ποσου αποδειξεων ισο με 25% x 3.000€=750€ για να μην πληρωσει επιπλεον φορο.Και επειδη φετος δεν μαζεψαμε αρκετες αποδειξεις και δεν μας φτανουν.Για αυτο και εγω ρωταω αν μπορει να μην υποβαλλει καθολου δηλωση φετος απο τη στιγμη που δν εχει ουτε εισοδημα,ουτε περιουσια.

 12. Κύριε Γιώργο,

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αν κάποιος δεν έχει περιουσία και εισόδημα για το έτος 2011 δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση. Περιμένουμε απλά να το επιβεβαιώσουμε.

 13. δεν εχω εισοδημα,ουτε περιουσια τα τελευταια 2 ετη.υποβαλλω μηδενικη δηλωση.ΜΠΟΡΩ ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ?

 14. Κύριε Τάκη,

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. Περιμένουμε απλά την επιβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

 15. ΕΠΙΣΗΣ.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Έ1.ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ Ε1?ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ?ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 2ο ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 5.000 € ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ Κ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ?

 16. Κύριε Τάκη,

  Δεν θα δηλώνονται οι καταθέσεις του εσωτερικού στο Ε1. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον τρόπο φορολόγησης.

 17. γεια σας
  Ειχα εργαστει σαν απογραφεας στην απογραφη πληθυσμου του 2011(Μαιος).Στις αποδοχες μου(πληρωθηκα το νοεμβρη) ειχα παρακρατηση φορου νομιζω 23%.Σε λιγες μερες θα παρω και την βεβαιωση αποδοχων για φορολογικη χρηση.Και οι αποριες μου ειναι οι εξης:
  1)το καθαρο ποσο που ελαβα θα το δηλωσω στο κωδ. του Ε1 που αναφερει εισοδημα απο μισθωτες υπηρεσιες?
  2)χρειαζεται να κανω καποια ειδικη δηλωση για αυτο το ποσο που ελαβα το 2011?αυτο που λενε π.χ. Δηλωση φορου μισθωτων υπηρεσιων?Με αφορα εμενα κατι τετοιο ή οχι??
  3)Τα χρηματα που μου παρακρατηθηκαν θα τα παρω πισω ή οχι?

  Ευχαριστω πολυ

 18. Κυρίε Δημήτρη,

  Για να απαντάμε στα ερωτήματα σας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας. Σας έχει σταλεί mail με τις απαιτούμενες οδηγίες.

  Έχετε υπερβεί το όριο των ερωτήσεων που μας έχετε υποβάλλει.

 19. να συμπληρωσω την απορια μου.
  Σε περιπτωση που θα παρω πισω τα χρηματα που μου παρακρατηθηκαν,πως θα γινει αυτο?Θα δηλωσω σε καποιο κωδικο του Ε1 το ποσο που μου παρακρατηθηκε?

  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

 20. Κυρίε Δημήτρη,

  Για να απαντάμε στα ερωτήματα σας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας. Σας έχει σταλεί mail με τις απαιτούμενες οδηγίες.

  Έχετε υπερβεί το όριο των ελεύθερων ερωτήσεων που μας έχετε υποβάλλει.

 21. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.
  ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΣΟ 1.400 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011,ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤ.ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ Ε1 ΜΙΑΣ Κ ΗΜΟΥΝ ΤΥΧΕΡΟΣ!
  ΑΛΛΑ Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΚΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΩΝΟΜΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΛ,ΔΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΝΑΝ ΛΟΓΙΣΤΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ?

 22. Κύριε Γιώργο,

  Για να απαντάμε στα ερωτήματα σας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας. Σας έχει σταλεί mail με τις απαιτούμενες οδηγίες.

  Έχετε υπερβεί το όριο των ερωτήσεων που μας έχετε υποβάλλει.

 23. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ 12.700 ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΗ ΤΟΥ 2011
  ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΑΣ (ΤΟ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ)? ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

  ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20.000 ΚΑΙ ΚΑΤΙ …ΤΙ ΑΠΟΔΗΞΕΙΣ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΦΟΡΟΥΣ…?ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΚΑΝΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ …ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ 1000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΤΟΥ 2005

 24. Κύριε Νίκο,

  Τα επιδόματα λοχείας και κυοφορίας που σας χορηγεί το ΙΚΑ είναι αφορολόγητα σύμφωνα με την πολ. 1065/2012 «ΘΕΜΑ: Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα.». Οπότε θα το δηλώσετε σαν αφορολόγητο εισόδημα. Το εξάμηνο επίδομα μητρότητας του ΟΑΕΔ φορολογείται κανονικά. Οι αποδείξεις που θα χρειαστείτε είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ήτοι 20.000,00 Ευρώ επί 25%. Πρόβλημα με τα τεκμήρια δεν θα έχετε.

 25. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ…ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ…ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ…ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ?

 26. Κύριε ΑΡΣΕΝ,

  Για να μην έχετε προβλήματα με την εφορία θα πρέπει να έχετε εισοδήματα για να έχετε αυτοκίνητο στο όνομα σας. Η χρήση του αυτοκινήτου δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Θα καλείστε κάθε χρόνο να πληρώνετε φόρο επείδη το χρησιμοποιείτε.

 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :
  1) ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 90ΤΜ ΚΑΙ ΣΥΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ. ΩΣ ΚΟΡΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΨΟΥΣ € 2.100 ΕΤΗΣΙΩΣ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ,ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ € 300. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ;
  2) ΔΙΑΤΗΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΝΩ € 900 ΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΑΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ € 1.750 ΤΟΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΓΑΖΩ € 2.100 ΚΑΙ ΞΟΔΕΥΩ € 2.650. ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ;
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 28. Κυρία Αθηνά,

  1) Ο μόνος τρόπος για να μην φορολογηθείτε θα είναι να κάνετε ανάλωση εισοδημάτων που έχουν ήδη φορολογηθεί, αν φυσικά προκύπτουν από τις προηγούμενες δηλώσεις σας.

  2) Δεν υπάρχει πρόβλημα θα βάλετε κανονικά τόσο τις αποδείξεις όσο και τα ασφάλιστρα ζωής.

 29. καλησπέρα σας
  Σε περίπτωση που το απαιτουμενο ποσο αποδειξεων μας, υπερβαινει το πραγματικο δηλωθεν εισοδημα μας και παρολα ταυτα δηλωσουμε το απαιτουμενο ποσο αποδειξεων για να μη επιβαρυνθουμε απο τον επιπλεον φορο,υπαρχει περιπτωση ελεγχου?δν μιλαω για τεραστια ποσα.Π.χ τα πραγματικα εισοδηματα μου ειναι 1.400 ευρω και οι αποδειξεις που πρεπει να δηλωσω(τις εχω) ειναι 1.900 ευρω.

 30. Κυρίε Γιώργο ,

  Για να απαντάμε στα ερωτήματα σας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας. Σας έχει σταλεί mail με τις απαιτούμενες οδηγίες.

  Έχετε υπερβεί το όριο των ελεύθερων ερωτήσεων που μας έχετε υποβάλλει.

 31. Κύριε Αγγελόπουλε, συγχωρέστε την αφελή ερώτησή μου αλλά πρώτη φορά θα έχω τεκμήριο και δε γνωρίζω πώς λειτουργεί. Μέσα στο 2011 εξόφλησα το 3ετές δάνειό μου για ένα ΙΧ 1400cc. Η αξία του τεκμηρίου θεωρείται 5200 ευρώ; Αυτή η αξία προστίθεται στο ακαθάριστο εισόδημά μου και φορολογούμαι για το άθροισμα τους ή για το μεγαλύτερο εκ των δύο; Ευχαριστώ.

 32. Κυρία Χρύσα,

  Ο υπολογισμός του τεκμηρίου γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

  1) Υπολογίζεται το συνολικό πραγματικό σας εισόδημα,
  2) Υπολογίζεται το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια
  3) Λαμβάνεται υπόψη για την φορολογία πάντα το μεγαλύτερο από τα δύο.

 33. καλησπερα σας
  το τελος επιτηδευματος για το 2012 ειναι 400 ευρω για επαγγελματιες σε περιοχες εως 200.000 κατοικους?

 34. Κυρίε Γιώργο,

  Για να απαντάμε στα ερωτήματα σας θα πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας. Σας έχει σταλεί mail με τις απαιτούμενες οδηγίες.

  Έχετε υπερβεί το όριο των ελεύθερων ερωτήσεων που μας έχετε υποβάλλει.

 35. ευχαριστω για την παρατηρηση.εκανα την εγγραφη.και συγνωμη για τα πολλα ερωτηματα.δεν θα επαναληφθει.

 36. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟ 21/05/12 ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ.

 37. Κυρία Αθηνά,

  Οι απαντήσεις που δίνουμε είναι κατά χρονολογική σειρά. Επίσης λόγω του φόρτου εργασίας δεν δεσμευόμαστε χρονικά για την απάντηση που θα σας δώσουμε. Όποτε σας δωθεί απάντηση θα σας σταλεί σχετική ενημέρωση.

 38. καλησπέρα σας,
  δεν εχω κανενα εισοδημα εδω και πολλα χρονια αλλα εχω ενα οικοπεδο στ ονομα μου(δεν το αγορασα ,ειναι απο κληρονομια) .Να κάνω φορολογικη δηλωση? τι φορο θα πληρωσω?

 39. Κυρία Ελένη,

  Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση φαίνεται στο άρθρο που έχουμε αναρτήσει και μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  https://www.aggelopoulos.net/news/required-to-report-financial-statement-year-2012/

 40. μια σημαντικη απορια εχω.Κυκλοφορει μια ειδηση οτι οσοι δεν υποβαλλουν δηλωση μεχρι τις 16 που ληγει η προθεσμια,θα τους ‘ενοχλησει’ μετα το
  υπ.οικονομικων!και κυριως θα ελεγχθουν αυτοι που περυσι υπεβαλλαν δηλωση και φετος δεν θα το πραξουν.Ολα αυτα θα γινουν με αφορμη ενα νεο
  κινημα που αναπτυσσεται και ονομαζεται »δεν δηλωνω». Και η απορια μου ειναι η εξης:
  Αυτοι που δεν υποχρεουνται σε υποβολη φορ.δηλωσης εισοδηματος συμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και τον φορολογικο οδηγο 2012,αυτοι πρεπει να ανυσυχουν? αφου δν εχουν υποχρεωση δηλωσης.
  Το θεμα αφορα το πατερα μου.Απο το 2010 δν εχει ουτε εισοδημα,ουτε περιουσια κινητη και ακινητη.Περυσι υπεβαλλε για πρωτη φορα μηδενικη δηλωση,αν και δν ειχε υποχρεωση,και του επιβληθηκε μονο το τεκμ. διαβιωσης.Φετος δν ειναι υποχρεος δηλωσης παλι και συν τοις αλλοις αν εκανε παλι
  μηδενικη,με τα νεα δεδομενα περαν του τεκμ. διαβιωσης 3.000 θα πρεπει να δηλωσει και 750 ευρω σε αποδειξεις,που δν εχει μιας και δν ειχε εισοδημα.
  ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ?ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΛΙ Ή ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ?
  ΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ?

 41. Κύριε Δημήτρη,

  Από την στιγμή που δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση δεν πρέπει να υποβάλλει. Ακόμα και αν τον καλέσει η εφορία θα τους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, επειδή δεν έχει εισόδημα ή ακίνητη περιουσία η τεκμήρια που να ξεπερνούν τα 5.000,00 Ευρώ.

 42. Κυριε Κωστα,

  εχω μοναδικο εισοδημα απο ενοικιο 5600 ευρω ενα αυτοκινητο με τεκμηριο 2800 ευρω και ειμαι φιλοξενουμενη στην μητερα μου και εχω αφορολογητο 9000 επειδη ειμαι 26 χρονων οταν εκανα την φορολογικη δηλωση[χειρογραφα] εβαλα 2000 ευρω αποδειξεις και σημερα που μπηκα να ενημερωθω απο το taxisnet μου εβγαλε χρεωστικο ακομα δεν ξερω το ποσο περιμανω να ερθει το εκκαθαριστικοΑλλαξε η φορολογηση στο ενοικιο δηλαδη ποσο θα πληρωσω για ενα εισοδηαμα 5600 ευρω?

 43. Κυρία Άννα,

  Αν διαβάσετε το άρθρο που έχουμε αναρτήσει για την φορολογική κλίμακα, τότε δεν έπρεπε να προκύψει φόρος γιατί το αφορολόγητο σας είναι στις 9.000,00 Ευρώ. Αν δεν δούμε το εκκαθαριστικό δεν μπρορούμε να σας συμβουλέψουμε αν η εκκαθάριση της δήλωσης σας ήταν σωστή ή λανθασμένη. Αν θέλετε μόλις φτάσει το εκκαθαριστικό σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να συναντηθούμε και να κάνουμε έλεγχο της δήλωσης σας.

 44. Κυριε Κωστα

  θα περιμενω να ερθει το εκκαθαριστικο για να δω απο που προεκυψε το χρεωστικο, αυτο που ηθελα να ρωτησω ειναι εαν επειδη το εισοδημα μου ειναι μονο απο ενοικιο υπαρχει καποια αλλη φορολογηση με διαφορετικο συντελεστη που δεν γνωριζω?

 45. Κυρία Άννα,

  Τα ενοίκια φορολογούνται με την φορολογική κλίμακα που έχουμε αναρτήσει στο άρθρο. Επιβαρύνονται μόνο με συμπληρωματικό φόρο και χαρτόσημο, ανάλογα με το ακίνητο που έχετε ενοικιάσει.

 46. […] να βρείτε σχετικές οδηγίες πατώντας τον σύνδεσμο https://www.aggelopoulos.net/news/personal-income-tax-year-2011/ […]

 47. […] […]

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!