Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Οικονομικού Έτους 2012


image of tax-clearanceΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες που ισχύουν για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά το 2012. Για δική σας ασφάλεια στο τέλος της δημοσίευσης θα υπάρχει η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης,  ώστε να βλέπετε την ημερομηνία που τροποποιήθηκε το άρθρο με νέες ενημερώσεις και παρατάσεις.

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( Ε1 ) 09/05/2012 31/7/2012
Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 ) 31/5/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2011 Φυσικά Πρόσωπα 5/12/2011 30/3/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2011 Νομικά Πρόσωπα 5/12/2011 30/4/2012
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 ) οικ. έτους 2012 30/11/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Φ01-010 ) 8/6/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Ε5 ) 31/5/2012
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα 31/5/2012
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης και Πίνακες Αυτοκινήτων και Κατοικιών 30/4/2012
Υποβολή από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) 31/5/2012
Υποβολή από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις. 31/5/2012
Υποβολή της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα 28/9/2012
Υποβολή της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις 28/9/2012
 • Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου

Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά μήνα, δίμηνο ή εξάμηνο και ανάλογα της υποχρεώσεως που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους:

Εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις

η απόδοση του φόρου γίνεται:

ανά Μήνα για
-Παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης Πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων
-Παρακράτηση Φόρου από προμήθειες, μεσιτείες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων αμοιβές σε μη επιτηδευματίες

ανά Δίμηνο για
-Μισθοί Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ
-Παρακράτηση Φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες

-Μήνα για τους εργοδότες που απασχολούν πλέον των 50 ατόμων
-Δίμηνο για τους υπολοίπους και

Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα

ανά Δίμηνο
-Παρακράτηση Φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος
-Προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων

Εισοδήματα από Λοιπά

ανά Δίμηνο
-Παρακράτηση Φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται Απόδειξη Επαγ. Δαπάνης
-Παρακράτηση Φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ κ’ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ κ’ ΜΗΔΕΝΙΚΏΝΔΗΛΩΣΕΩΝ

01/10/2011 ή 1/12/2011

31/12/2011

26/01/2012

31/01/2012

01/01/2012

31/01/2012

28/02/2012

29/02/2012

01/02/2012

29/02/2012

26/03/2012

02/04/2012

01/01/2012 ή 01/03/2012

31/03/2012

26/04/2012

30/04/2012

01/04/2012

30/04/2012

28/05/2012

31/05/2012

01/05/2012

31/05/2012

26/06/2012

02/07/2012

01/04/2012 ή 01/06/2012

30/06/2012

26/07/2012

31/07/2012

01/07/2012

31/07/2012

27/08/2012

31/08/2012

01/08/2012

31/08/2012

26/09/2012

01/10/2012

01/07/2012 ή 01/09/2012

30/09/2012

26/10/2012

31/10/2012

01/10/2012

31/10/2012

26/11/2012

30/11/2012

01/11/2012

30/11/2012

27/12/2012

31/12/2012

01/10/2012 ή 01/12/2012

31/12/2012

28/01/2013

31/01/2013

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης:  21 Ιουλίου 2012

8 Σχόλια στο “Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Οικονομικού Έτους 2012”

 1. Με τις αποδείξεις τι θα ισχύσει;
  Ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό και έχει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα από τα οποία δεν αποκομίζει εισόδημα, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φολολογική δήλωση στην Ελλάδα;

 2. Κύριε Καντερέ,

  Παρακαλώ διαβάστε την νεότερη δημοσίευση μας:

  Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής Δήλωσης Οικονομικού Έτους 2012

  https://www.aggelopoulos.net/news/required-to-report-financial-statement-year-2012/

 3. Πολύ χρήσιμοι πίνακες θα τους χρησιμοποιήσω στην ιστοσελίδα μου,ευχαριστώ

 4. Κύριε Βαγγέλη,

  Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν απαγορεύουμε την αναμετάδοση των άρθρων μας, αρκεί στην δημοσίευση σας να υπάρχει σύνδεσμος σας που θα οδηγεί στην πρωτότυπη δημοσίευση.

 5. Κύριε Κωνσταντίνε ,
  Αυτό εννοείται μπορείτε να το διαπιστώσετε και εδώ:
  http://……

 6. Κύριε Βαγγέλη,

  Ελέξαμε τα λεγόμενα σας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ανάρτηση σας είναι όπως ακριβώς προβλέπεται.

 7. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με «Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου»
  Αναφέρετε όπως άλλωστε βρίσκω και στη σελίδα του GSIS κάθε πότε γίνεται η κάθε δήλωση. Δεν αναφέρετε όμως μέχρι πότε μπορεί να γίνει η πληρωμή.
  Πάει όπως και το ΦΠΑ, μέχρι πχ τις 26 του επόμενου μήνα?

 8. Κυρία Νατάσσα,

  Παρακαλώ πατήστε τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

  http://www.gsis.gr/faq/faq_fmy.html#q_6

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!