Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Ενεργοποίηση της Συμφωνίας με τη Γερμανία για ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών στον Ο.Α.Ε.Ε.


image of oaeeΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για την εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε. Εγκύκλιος 25/2011 με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Ε. να αναζητούν για λογαριασμό των ασφαλισμένων τα χρόνια ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Γερμανία. Σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 25/19-4-2011


ΘΕΜΑ : «Ενεργοποίηση της Συμφωνίας με τη Γερμανία για ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών.»

ΣΧΕΤ. :   1. Η αρ. 43/19-5-10 εγκύκλιός μας.

2. Το από 1/4/11 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε..

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την αρ. 43/10 εγκύκλιό μας, ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει συνάψει Συμφωνία με τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων (D.R.V.), με την οποία του δίνεται δυνατότητα, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο γερμανικό ασφαλιστικό ιστορικό (E505DE), με σκοπό μόνο την ασφαλιστική ενημέρωση του ενδιαφερομένου και την εξέταση του δικαιώματός του σε σύνταξη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

Για συμμετοχή του Ο.Α.Ε.Ε. στην ευρωπαϊκή on line διαδικασία παροχής πληροφοριών της Deutsche Rentenversicherung, έπρεπε να καταρτιστούν κωδικοί ταυτότητας χρήστη, ενέργεια η οποία, σύμφωνα με το Συνημμένο (2) της Συμφωνίας, πραγματοποιείται μέσω της διαχείρισης χρηστών του κοινού μηχανογραφικού κέντρου των φορέων της Γερμανικής Ασφάλισης Συντάξεων.

Η κα. Λιανδρή Άννα, από το Τμήμα Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ως αρμόδια («Αντιπρόσωπος») για την επικοινωνία με τη γερμανική διαχείριση χρηστών, βάσει επίσης του Συνημμένου 2 της Συμφωνίας, με το από 1/4/11 υπηρεσιακό σημείωμα προς την Υπηρεσία μας, μας ενημέρωσε ότι την 1-3-11 παρέλαβε από τη Γερμανία τους κωδικούς ταυτότητας των ορισθέντων από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Ε. χρηστών – users – (έχει οριστεί 1 άτομο από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση), τους οποίους και απέστειλε στον κάθε ένα εξ’ αυτών την 10/3/11.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι είναι πλέον εφικτή η ενεργοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας που προβλέπεται από την ως άνω Συμφωνία. Ως εκ τούτου, με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης, παρακαλούνται οι ορισθέντες υπάλληλοι ως «users» να θέσουν άμεσα σε λειτουργία την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα της Γερμανικής Ασφάλισης Συντάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα των ενδιαφερομένων για διαπίστωση χρόνου ασφάλισης στη Γερμανία (δηλαδή η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, με το επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και τις γερμανικές ασφαλιστικές κάρτες τους, από τις οποίες προκύπτει ο γερμανικός αριθμός ασφάλισής τους), που υποβάλλονται στα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε., δε θα διαβιβάζονται πλέον στο Ι.Κ.Α., προκειμένου να αποσταλούν στο γερμανικό φορέα, αλλά θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Ο υπάλληλος που έχει ορισθεί ως «user» για την εν λόγω εφαρμογή, θα προβαίνει σε on line πρόσβαση στα γερμανικά ασφαλιστικά δεδομένα και μέσω της εφαρμογής θα εκτυπώνει το έντυπο E505DE, με το γερμανικό χρόνο ασφάλισης του ενδιαφερομένου, το οποίο στη συνέχεια θα αποστέλλει στο Περιφερειακό Τμήμα. Το E505DE θα κρατείται στο φάκελο του ασφαλισμένου, ενώ συγχρόνως ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη (για το Ε205) διαδικασία, όπως αυτή αναγράφεται στην αρ. 67/13-7-07 εγκύκλιό μας.

Υπενθυμίζουμε ότι συστατικά στοιχεία της Συμφωνίας αυτής είναι το Συνημμένο 1 αυτής, στο οποίο υπάρχει λεπτομερής τεχνική περιγραφή της όλης διαδικασίας, καθώς και το Συνημμένο 2, σχετικά με τον αριθμό και τη διαχείριση των κωδικών ταυτότητας χρήστη. Τόσο το κείμενο της Συμφωνίας, όσο και τα Συνημμένα 1 και 2 αυτής έχουν κοινοποιηθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις με την αρ. 43/19-5-10 εγκύκλιό μας.

Είναι ευνόητο ότι οι «users» οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τη «Συμφωνία» με τα Συνημμένα της και να εφαρμόσουν πιστά τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτήν. Για τυχόν τεχνικά ή άλλης φύσης προβλήματα, που δυνατόν να ανακύψουν κατά τη λειτουργία της on line εφαρμογής, οι users παρακαλούνται να επικοινωνούν με την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε., όπου επίσης παρακαλούμε να αποστέλλονται στο εξής τα αιτήματα για νέα απόδοση – αλλαγή – διαγραφή ταυτοτήτων χρηστών.

Συνημμένα στην παρούσα σας διαβιβάζουμε, ως υπόδειγμα, ένα αντίγραφο εντύπου E505DE, που μας έχει αποσταλεί από το Ι.Κ.Α., το οποίο πραγματοποίησε την on line πρόσβαση στο γερμανικό ασφαλιστικό ιστορικό.

Συνημμένα : Ένα (1) έντυπο E505DE (2 φύλλα).

 

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με τις Νομικές Υπηρεσίες του Δικτύου http://www.aggelopoulos.net

Ονοματεπώνυμο: Σπυρόπουλος Ανδρέας

Τηλ.: +30 2104519535

Κιν.: +30 6974121288

Ονοματεπώνυμο: Φωτόπουλος Ιωάννης

Τηλ.: +30 2104172988

Κιν.: +30 6947846488

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!