Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Συμπληρωματικές οδηγίες οφειλόμενων εισφορών ΙΚΑ 3/2014.


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για τις νέες οδηγίες που κοινοποίησε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις  της   υποπαραγράφου   ΙΑ.2   της   παρ.   ΙΑ’  του   άρθρου   πρώτου   του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή».

Εγκύκλιος 27/20-3-2014

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε    συνέχεια    των    με   αριθ.    37/20.6.2013,   48/5.8.2013,   50/12.8.2013   και 66/21.11.2013 εγκυκλίων οδηγιών μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι εργοδότες – οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις  της   υποπαραγράφου   ΙΑ.2   της   παρ.   ΙΑ’  του   άρθρου   πρώτου   του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», θα πρέπει εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 31.12.2013, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2013, είτε να τις εξοφλήσουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου  ο  οφειλέτης  να  θεωρηθεί  ασφαλιστικά  ενήμερος  θα  πρέπει  να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

2.  ΕΚΤΑΣΗ      ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      –     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ      ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δικαίωμα  υπαγωγής  στο  παράλληλο  καθεστώς  τμηματικής  καταβολής  της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» έχουν :

Α. Οι εργοδότες – οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή  α’  δόσης)  κατά  τις  διατάξεις  της  υποπαραγράφου  ΙΑ.2  του  άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή».

Β. Οι εργοδότες – οφειλέτες που υπέβαλλαν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα χορηγούν νέα επταήμερη προθεσμία, μετά την διεκπεραίωση σχετικού ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων, στους εργοδότες – οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «Νέα Αρχή» είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθμισης, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί σε αυτές (καταβολή α’ δόσης).

Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Αντίθετα, υποβολή αίτησης υπαγωγής στους όρους της παρούσας απαιτείται μόνο στις  περιπτώσεις  ύπαρξης  οφειλών  μισθολογικών  περιόδων  απασχόλησης  από 1.1.2013 και εφεξής.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  οδηγίες  των  αναφερομένων  στο  θέμα  εγκυκλίων οδηγιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!