Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Αλλαγή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ από 1-7-2014


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.netσας ενημερώνει για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ που θα ισχύσει για όλους τους εργοδότες από 1/7/2014.

Αθήνα   11 / 6 /2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 45

ΘΕΜΑ : «Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014».

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος της ΓΓΚΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.3 παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014τ.Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας  στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» με τις οποίες προβλέπεται μείωση, από 1/7/2014 και εφεξής, των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών (μη μισθολογικό κόστος) που καταβάλουν οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί για το προσωπικό που απασχολούν, με σκοπό την προώθηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ–ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.3 περ.1Α του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι: «Από 1/7/2014 καταργούνται:

α)Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.δ.3868/1958(Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.

β)Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ.3868/1958 ( Α΄178) εργατική εισφορά 1%.

γ)Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2336/1995(Α΄189)»

Διευκρινίζουμε ότι, οιανωτέρω αναφερθείσες περιπτώσεις α΄και β΄αφορούν στην κατάργηση της εισφοράς 1% που κατέβαλε ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), ενώ η περίπτωση γ΄αφορά στην ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπέρ Στράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών.

Επίσης,  από   την   ίδια   ως   άνω   ημερομηνία   προβλέπεται  η κατάργηση των άρθρων 1,2 και 3 παρ.1 περίπτωση γ και παράγραφοι 2 και 3,των άρθρων 4 έως και 11, του άρθρου 13 του ν.δ.3868/1958 (Α΄178), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.

Σημειώνεται ότι ,με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους. Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από τον.δ. 3868/1958 (Α΄178) ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

2.Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ. Β ορίζεται ότι: «Από 1/7/2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν.2434/1996 (Α΄188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2224/1994(Α΄112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013(Α΄88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής:

α)Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο14 του ν.2224/1994(Α΄122).

β)Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας(Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994(Α΄122).

γ)Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.2224/1994(Α΄122).

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188,Α΄) πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ο οποίος με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ88,Α΄) ενοποιήθηκε με το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής και δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

3. Στην υποπαράγραφο ΙΑ3 περ.Γ ορίζεται ότι: «Από 1/7/2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν.1846/51 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ.465/1970 (Α΄57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα, σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%».

Συνεπώς, από 1/7/2014 και εφεξής, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.

Για διευκόλυνσή σας , επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω μειώσεις εισφορών.

Ευνόητο δε είναι ότι, οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) παραμένουν ως έχουν.

Τα νέα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά Κλάδο Ασφάλισης, όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1/7/2014 και εφεξής.

Με ευθύνη των Δ/ντώντων Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Συν.: 2φ & 7 ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΜΕΡΙΜΝΑΣ                                              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

ΕΡΓΟΔΟΤ.

ΣΥΝΟΛΟ

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΥΥ)

 2,15

 4,30

 6,45

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 0,40

 0,25

 0,65

ΣΥΝΟΛΟ

2,55

4,55

7,10

Πίνακας 1

 

 ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

ΕΡΓΟΔΟΤ.

ΣΥΝΟΛΟ

 Ο.Α.Ε.Δ

 1,93

 3,68

 5,61

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

 1,00

 

 1,00

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

 0,35

 

 0,35

ΣΥΝΟΛΟ

3,28

3,68

6,96

Πίνακας 2

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

ΕΡΓΟΔΟΤ.

ΣΥΝΟΛΟ

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΥΥ)

 2,15

 5,375

 7,525

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 0,40

 1,562

 1,962

ΣΥΝΟΛΟ

2,55

6,937

9,487

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ (Ν.4254/14) ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014

 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜ.

ΕΡΓΟΔΟΤ.

ΣΥΝΟΛΟ

 Ο.Α.Ε.Δ

 1,93

 4,6

 6,53

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

 1,00

 1,00

Ο.Ε.Ε (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

 0,35

 

 0,35

ΣΥΝΟΛΟ

3,28

4,60

7,88

Πίνακας 4

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Ν.4254/14)

ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔΟΤ.

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Ι.Κ.Α.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΥΥ)ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ

 1,85

0,30

 3,70

0,60

5,55

0,90

 1/1/70

1/1/93

2,15

0,40

4,30

 0,80

-0,55

6,45

1/1/70

1/7/2014

0,40

 

5,75

0,92

0,25

 

11,50

1,83

0,65

 

17,25

2,75

1/7/91

1/1/93

 

 

 

 

1/8/61

1/3/76

1/2/83

1/1/93

25/8/54

1/1/93

1/8/11

6,67

 

 2,20

3

(3)+1,25

13,33

 

1

 1,40

3

(3)+0,75

20,00

 

1

 3,60

6

(6)+2=8

Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

 

 

ΔΛΟΕΜ

 

 

ΛΠΕα Α.Ε ΛΑΕΚ

(ΛΕΠΕΕ-ΕΛΠΕΚΕ

 

 

 

 

ΕΚΛΑ)

1

0,33

0,50

2

0,67

0,50

3

1

1

1,83

3,17

1

5

1

1/6/52

1

1

2

1/7/2014

1/11/58

1/7/2014

0,15

0,20

0,25

– 0,21

0,15

1/3/90

1/1/88

1/1/94

1/7/2014

0,10

0,24

0,26

-0,14

0,24

 

 

 

1/1/941/7/2014
0,10 0,12 0,22
 

Ο.Ε.Κ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1

1

0,75

1,75

1

1/1/88

1/11/12

Ο.Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

 0,25

0,05

0,05

 0,25

0,05

0,05

 0,50

0,10

0,10

1/1/78

29/4/02

1/1/03

 

 

 

1/11/12

 

0,350,35 0,35- 0,700,35

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Υποσημείωση: Με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4 του Ν.4144 /2013 , ο Λογαριασμός Κοινωνικής   Πολιτικής   (με   έσοδα   προερχόμενα   από   τους καταργούμενους Οργανισμούς του ΟΕΚ και του ΟΕΕ) και ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ. ) ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) με ποσοστά ασφάλισης, από 1/7/2014 εφεξής, εργοδότη 0,36%, ασφαλισμένου 1,45%, σύνολο 1,81%.

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν.4254/14)

 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΜΕΧΡΙ 30/6/2014

 ΑΠΟ 1/7/2014

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

 1.    ΜΙΚΤΑΜε επαγγελματικό κίνδυνο

 13,50

13,50

 24,46

25,46

 37,96

38,96

 12,5

12,5

 21,56

22,56

 34,06

35,06

 2.    ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜΜε επαγγελματικό κίνδυνο

 16,50

16,50

 27,46

28,46

43,96

44,96

15,50

15,50

 24,56

25,46

40,06

41,06

 3.    ΒΑΡΕΑΜε επαγγελματικό κίνδυνο

 15,70

15,70

 25,86

26,86

41,56

42,56

 14,70

14,70

22,96

23,96

37,66

38,66

4.    ΒΑΡΕΑ– ΕΤΕΑΜ Με επαγγελματικό κίνδυνο

 19,95

19,95

 29,61

30,61

 49,56

50,56

 18,95

18,95

 26,71

27,71

 45,66

46,66

 5. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΜε επαγγελματικό κίνδυνο

 6,83

6,83

 11,13

12,13

 17,96

18,96

 5,83

5,83

 8,23

9,23

 14,06

15,06

6. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ– ΕΤΕΑΜ Με επαγγελματικό κίνδυνο

 9,83

9,83

14,13

15,13

 23,96

24,96

 8,83

8,83

 11,23

12,23

 20,06

21,06

 7. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)Με επαγγελματικό κίνδυνο

 10,95

10,95

 19,36

20,36

 30,31

31,31

 9,95

9,95

17,01

18,01

 26,96

27,96

 8. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ– ΕΤΕΑΜ (ΑΠΛΑ)Με επαγγελματικό κίνδυνο

 13,95

13,95

 22,36

23,36

 36,31

37,31

 12,95

12,95

 20,01

21,01

 32,96

33,96

9. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ Με επαγγελματικό κίνδυνο

 13,15

13,15

 20,76

21,76

 33,91

34,91

 12,15

12,15

 18,41

19,41

 30,56

31,56

10.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ – ΕΤΕΑΜΜε επαγγελματικό κίνδυνο

17,40

17,40

 24,51

25,51

 41,91

42,91

 16,40

16,40

 22,16

23,16

 38,56

39,56

Πίνακας 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ 01-01-2003 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

 ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ  ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 1/1/2003 – 31/7/2011

 1/8/2011 –31/10/2012  01/11/2012  – 30/06/2014 01/07/2014 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Α Ε Σ Α Ε Σ Α Ε Σ Α Ε Σ
 

Ι.Κ.Α.

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15 5,375 7,525 2,15 5,375 7,525 2,15 5,375 7,525 2,15 5,375 7,525
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40 2,25 2,65 0,40 2,25 2,65 0,40 2,25 2,65 0,40 1,562 1,962
 ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67 16,663 23,333 6,67 16,663 23,333 6,67 16,663 23,333   6,67   16,663           23,333            
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25
 ΒΑΡΕΩΝ 2,20 1,75 3,95 2,20 1,75 3,95 2,20 1,75 3,95 2,20 1,75 3,95
 

Ο.Α.Ε.Δ.

 ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1,33 3,338 4,668 1,83 3,963 5,793 1,83 3,963 5,793 1,83 3,963 5,793
 ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 0,00 0,00
 ΔΛΟΕΜ 1 1,25 2,25 1 1,25 2,25 1 1,25 2,25 0 0,00 0,00
 ΛΠΕαΑΕ 0 0,187 0,187 0 0,187 0,187 0 0,187 0,187 0 0,187 0,187
 ΛΑΕΚ 0,10 0,887 0,987 0,10 0,887 0,987 0,10 0,887 0,987 0,10 0,45 0,55
 Ο.Ε.Κ.  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ  1  0,938  1,938  1  0,938  1,938  1  0  1  1  0 1
Ε.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  0,35  0,438  0,788  0,35  0,438  0,788  0,35  0  0,35  0,35  0  0,35
 ΤΕΑΜ 4,25  4,69  8,94  4,25  4,69  8,94  4,25  4,69  8,94  4,25  4,69  8,94
 ΣΥΝΟΛΟ 19,450 40,266 59,716 19,950 40,891 60,841 19,950 39,515 59,465 18,950 35,890 54,840
 ΕΛΔΕΟ  25  25  25  25  25  25  25  25
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19,450  65,266  84,716  19,950  65,891  85,841  19,950  64,515  84,465  18,950  60,890  79,840

Πίνακας 7

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!