Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Αλλαγές στις αποσβέσεις παγίων από 01/01/2013.


declaration of fixed assetsΑπό 01/01/2013 άλλαξαν οι συντελεστές απόσβεσης που όριζε το Π.Δ. 299/2003 ΦΕΚ 255/Α/4.11.2003 με τον Ν.4110/13 και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 παρ. 22.

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές εκτός από τους συντελεστές, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά πολύ και αφορούν όλο το σύνολο τον ελληνικών επιχειρήσεων και χωρίς την επιλογή ανώτερου ή κατώτατου συντελεστή, επηρεάζουν και τα πάγια τα οποία η αξία κτήσης τους είναι μέχρι 1.500,00€ τα οποίο μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου.

Επιπλέων με τον καινούργιο νόμο ο νομοθέτης καταργεί τις διατάξεις που προέβλεπαν την απόσβεση των ποσών – προβλέψεων – για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία καθώς και την διάταξη που επέτρεπε την απόσβεση των εξόδων πρώτων εγκατάστασης, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε μία πενταετία.

Η αλλαγές αφορούν και στην κατάργηση της μεθόδου απόσβεσης, με την σταθερή μέθοδος να είναι πια η μόνη επιτρεπτή, μετά την κατάργηση της φθίνουσας.

Τέλος ο νομοθέτης ξεκαθαρίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων, δηλαδή όταν η εταιρεία δεν διενεργεί απόσβεση για ένα πάγιο σε μία χρήση τότε χάνει το δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων για το ποσό αυτό τις επόμενες χρήσεις. Το δικαίωμα αυτό χάνεται και όταν διενεργείται απόσβεση με συντελεστή ανώτερου του προβλεπόμενου, τότε το επιπλέον του νόμιμου ποσό απόσβεσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Το δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας παρουσιάζει την παράγραφο 22 του άρθρου 3, που ορίζει όλες τις αλλαγές στους συντελεστές και τον τρόπο αποσβέσεων των παγίων στοιχείων των εταιρειών.

22. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

αα) Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το

λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική.

Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο.

γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων

περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

01. Για όλους τους κλάδους:

Εδαφικές εκτάσεις: 0%

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες: 4%

Βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί,

μη κτιριακές εγκαταστάσεις: 4%

Μηχανήματα: 10%

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού): 10%

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό: 20%

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 10%

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12%

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 10%

Λοιπά πάγια στοιχεία: 10%

02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

Εδαφικές εκτάσεις: 5%

για τον τομέα Β (Ορυχεία−Λατομεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 12%

Για τους τομείς N77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων)

και Ο85 (Εκπαίδευση)

Μέσα μεταφοράς φορτίων: 16%

Για τον τομέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών)

Λοιπά μέσα μεταφοράς: 5%

Για τους τομείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων), Η50 (Πλωτές μεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές μεταφορές)−Για τραίνα, πλοία και αεροπλάνα, αντιστοίχως

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα: 100%

Για τον τομέα Ρ90 (Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση) 50%

Για τον τομέα Ι59.1 (Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων)

Λοιπά πάγια στοιχεία: 50%

Για τον τομέα Ν77.2 (Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης) Μόνο για τα εκμισθούμενα είδη. 30%

Για τον τομέα Ν 77.3 (Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών)− Μόνο για τα εκμισθούμενα είδη.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

δδ) Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή

τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 − «Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

στστ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο π.δ. 299/2003 (Α’ 255) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι

επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη μέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2).

ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν

αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η..

ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.»

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!