Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 25-9-2014.


image of correct enfiaΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για όλα τα θέματα που δεν έχουν διευκρινιστεί σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ 2014. Οι διευκρινίσεις έχουν δοθεί από την κα. Άννα Αδαμ – Κόλλια σε σεμινάριο που παρατέθηκε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα βασικά σημεία των διευκρινίσεων σας τις κοινοποιούμε:

Ποιοί έχουν υποχρέωση να πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α.

α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
β) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
γ) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
δ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα:

 • ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους,
 • ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.

ε) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.

Επίσης έχουν υποχρέωση να πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. :

α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς με τον όρο της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο, ακόμα και πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου.
γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα.
ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.

στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή αυτό έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο, πριν την παρέλευση των τεσσάρων αυτών ετών. Μέχρι την υποχρέωση δήλωσης των ακινήτων από τον εργολάβο, το εργολαβικό αντάλλαγμα δηλώνεται από τον οικοπεδούχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική αλλαγή ως προς τον υποκείμενο εργολάβο για το εργολαβικό του αντάλλαγμα σε σχέση με τα ισχύοντα από 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.Για τα έτη αυτά υποκείμενος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα, ήταν ο εργολάβος εφόσον είχαν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.

θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα.

ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξάρτητα του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν η κατοχή του ακινήτου. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα.
ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχει εκδοθεί αποζημίωση γι’ αυτό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

Ποιοί απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • Απαλλάσσεται το σύνολο των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ Α.Ε., του Παρακτίου Αττικού
  Μετώπου Α.Ε. και του Αγίου Όρους. Σημειώνεται όμως ότι τα ακίνητα αυτά φορολογούνται από τον κάτοχο του ακινήτου (εκτός του δημοσίου).
 • Απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα καθώς και εκείνα που παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, των ν.π.δ.δ. και των μη κερδοσκοπικών ν.π.ι.δ., που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης.
 • Απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ΟΤΑ καθώς και εκείνα που παραχωρούνται δωρεάν από τους ΟΤΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού καθώς και εκείνα που παραχωρούνται δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο, των ν.π.δ.δ. και των μη κερδοσκοπικών ν.π.ι.δ., που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης.
 • Απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους, ακίνητα των γνωστών θρησκειών.
 • Απαλλάσσονται τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.
  i. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται
  κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
  ii. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
 • Απαλλάσσονται τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχειδιαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από κάθε είδους δέσμευση και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης.
 • Απαλλάσσονται τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα έτος από το έτος έκδοσης της απόφασης.
 • Απαλλάσσονται τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας, η οποία πιστοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Απαλλάσσονται κτίσματα εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φωκίδας και Φθιώτιδας που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου του 2014 και Αυγούστου του 2013, αντίστοιχα, για τα έτη 2014 και 2015. Ειδικά για το έτος 2014 απαλλάσσονται τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια), τα οποία βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία.
 • Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας – Πανάρετης και Πυλωρών του νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5/12/2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτοδοτήθηκαν.
 • Για το έτος 2014, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι.

Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, με εξαίρεση τις συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου, που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, εφόσον σε αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΤΟΥΣ 2014

Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.

Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου.

 

2 Σχόλια στο “Διευκρινίσεις σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 25-9-2014.”

 1. σοβαρη ενημερωση

 2. Κύριε Λαμτσίδη,

  Ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!