Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Πλήρης άρση παρακράτησης μισθοδοσίας και μηδενικές καταβολές αίτησης Νόμου Κατσέλη.


image of complete removal payroll withholdingΤο Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κωνσταντέλλου σας ενημερώνει σχετικά με την πρόσφατη προσωρινή διαταγή που πέτυχε για την πλήρη άρση παρακράτησης μισθοδοσίας και την χορήγηση μηδενικών καταβολών έως την οριστική εκδίκαση το 2022 της αίτησης Ν.3869/2010 (Νόμου Κατσέλη).

 Μετά την τροποποίηση του Ν.4161/2013 πλέον όλες οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά διέρχονται από το στάδιο της προσωρινής διαταγής κατά την οποία ο Ειρηνοδίκης ερευνά, κατά πρώτο, το ενδεχόμενο προδικαστικού συμβιβασμού και σε περίπτωση που δεν αυτός δεν επιτυγχάνεται χορηγεί προσωρινή διαταγή για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της λοιπής περιουσίας του αιτούντος διατάσσοντας την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι και τη συζήτηση της αιτήσεως με αντάλλαγμα την καταβολή σε μηνιαία βάση του ισόποσου του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που όφειλε να καταβάλλει συνολικά αυτός προς όλους τους πιστωτές του.

Ωστόσο με βάση το άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3869/2010 σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλους λόγους ιδίας βαρύτητας, το Δικαστήριο έχει δικαίωμα να ορίσει ακόμη και μηδενική δόση με δυνατότητα επανεξέτασης της υπόθεσης σε νέα δικάσιμο που ορίζεται μετά από πέντε μήνες κατ’ ελάχιστο.

( H δημοσίευση έγινε από τον Δικηγόρο Νικόλαο Κωνσταντέλλο http://www.konstadellos.gr. Παρακαλώ μην αφαιρέσετε τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης.)

Εξάλλου στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας ο Ειρηνοδίκης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και σε άρση της παρακράτησης που γίνεται στη μισθοδοσία του οφειλέτη από συγκεκριμένες Τράπεζες  και Ν.Π.Δ.Δ. δεδομένου ότι, εκτός των άλλων, η τακτική αυτή αποτελεί προνομιακή ικανοποίηση από την περιουσία του οφειλέτη, έναντι των λοιπών δανειστών.

Σε πρόσφατη υπόθεση που χειρίστηκε το Γραφείο μας, το Ειρηνοδικείο Πειραιά αντιμετώπισε υπόθεση δημοσίας υπαλλήλου, καρκινοπαθούς με ποσοστό αναπηρίας 67%, διαζευγμένης από το έτος 2005, με δυο ανήλικα τέκνα στην οποία γίνονταν παρακράτηση στο σύνολο σχεδόν της μισθοδοσίας της (980,00€) με αποτέλεσμα να λαμβάνει αυτή το ελάχιστο ποσό των Ευρώ 8,40€ μηνιαίως. Το ύψος των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων δόσεων ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των Ευρώ 4.000 € προς έντεκα (11) συνολικά τράπεζες, ιδιωτικές και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ως εκ τούτου το 10% αυτών ανέρχονταν σε ποσό 400€ μηνιαίως.

Το Δικαστήριο με την απόφασή του, ξεπερνώντας της νομικές ενστάσεις που προέβαλε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων περί μη υπαγωγής του στο Ν. 3869/2010, διέταξε την προστασία της πρώτης κατοικίας και λοιπή περιουσίας της και περαιτέρω την πλήρη άρση της μηνιαίας παρακράτησης από το μισθό της αιτούσας από το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι και το 2022, «χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωσή της για μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές της, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, υποβαλλόμενη σε χημειοθεραπεία, αλλά και του ανεπαρκούς για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, εισοδήματός της, μη συντρεχούσης περιπτώσεως ορισμού δικασίμου για την επανεξέταση της παρούσης προσωρινής διαταγής, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού αιτήματος που υπεβλήθη από το «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος».

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!