Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Αποφάσεις και εγκύκλιοι Ι.Κ.Α. μηνός Ιουλίου 2011


image of ikaΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για μια σειρά αποφάσεων και εγκυκλίων που κοινοποιήθηκαν από το Ι.Κ.Α. τον Ιούλιο 2011.

Αποφάσεις και εγκύκλιοι

  1. Αρ.Πρωτ.Φ3/6/οικ.16702/3084/15-7-2011

ΘΕΜΑ: «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»

 

2. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/81/22-7-2011

ΘΕΜΑ : «Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ»

 

3. Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/117/22-7-2011 Εγκύκλιος Αρ. 48/22-7-2011

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της διαδικασίας επανέκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας, περιόδων 2002-2009».

 

4. Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/ 116/22-7-2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση Εργοδότη», ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης».

 

5. Αριθμ. Πρωτ. Π12/229 Εγκύκλιος Αρ. 50/26-7-2011

ΘΕΜΑ : «Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού»

 

6. Αριθμ. Πρωτ. Α41/1/25-7-2011

ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 έως 31/7/2012»

 

-—————————————————————————————————————————————————————————————

  1. Αρ.Πρωτ.Φ3/6/οικ.16702/3084/15-7-2011

 

ΘΕΜΑ: «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.10, 11, 12 και 13 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.

(1) Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 44 τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) καθώς και του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) αναπροσαρμόζονται από 1/8/2011 ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.700,01 € μέχρι 2.000,00 € ποσοστό 6%

β. Για συντάξεις από 2.000,01 € μέχρι 2.300,00 € ποσοστό 7%

γ. Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.600,00 € ποσοστό 9%

δ. Για συντάξεις από 2.600,01 € μέχρι 2.900,00 € ποσοστό 10%

ε. Για συντάξεις από 2.900,01 € μέχρι 3.200,00 € ποσοστό 12%

στ. Για συντάξεις από 3.200,01 € μέχρι 3.500,00 € ποσοστό 13%

ζ. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω ποσοστό 14%.

Το ποσοστό της παρακράτησης για συντάξεις από 1400,01€ μέχρι 1.700,00€ παραμένει ως έχει.

(2) Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου από 1/8/2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας

τους, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά σε όσους λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.700€.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1.700,01 € μέχρι 2.300,00 € ποσοστό 6%

β. Για συντάξεις από 2.300,01 € μέχρι 2.900,00 € ποσοστό 8%

γ. Για συντάξεις από 2.900,01 € και πάνω ποσοστό 10%

Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό σύνταξης όπως διαμορφώνεται μετά την

παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου (1).

Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.

 

Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ(1.700 €).

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

 

(3) Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου οι διατάξεις των δύο ανωτέρω παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010.

 

(4) Σύμφωνα με την παράγραφο 13 από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων

Επικουρικής Ασφάλισης η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α).

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης. Το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείμματος του κλάδου επικουρικής σύνταξης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Η εισφορά παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε ΦΚΑ. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως εξής:

α. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%

β. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%

γ. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%

δ. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%

ε. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%

στ. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%

ζ. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%

η. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%

Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €).

Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165),που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι, του ενός, δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη των φορέων αποδίδονται σε Λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ το

αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτηση μήνα.

Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων

Επικουρικής Ασφάλισης είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.

Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης μεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.

Τα ποσά των παραγράφων 10, 11 και 12 των του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 καθώς και της

παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) και του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120Α) θα εξακολουθήσουν να αποδίδονται στον λογαριασμό ΑΚΑΓΕ-ΕΑΣ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN GR 29 010 0024 0000000250134209) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Για την απόδοση της εισφοράς της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 που θα παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις θα ανοιχτεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΚΑΓΕ ενδιάμεσος λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος με δικαιούχο το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού προκειμένου να αποδίδονται εκεί τα ποσά της παρακράτησης επί των επικουρικών συντάξεων.

Προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ειδική Εισφορά να ξεκινήσει να παρακρατείται από τις

συντάξεις του μηνός Αυγούστου 2011 για την κύρια σύνταξη και του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 για την επικουρική, παρακαλούμε να δώσετε εντολή σε όλα τα μηχανογραφικά κέντρα που εκκαθαρίζουν συντάξεις να προχωρήσουν άμεσα στις σχετικές εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Νόμου «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

-—————————————————————————————————————————————————————————————

 

2. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/81/22-7-2011

 

ΘΕΜΑ : «Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ.Α’) : «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», σχετικά με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 44 του ανωτέρω νόμου , ορίζεται ότι: « Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν.Δ. 2961/1954 ( Α’ 197) , όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 ( Α’ 165) εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1-8-2011»

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθίσταται σαφές ότι, για μισθολογικές περιόδους από 1-8-2011 και εφεξής , η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΝΔ2961/1954 (δηλ. 2% εις βάρος του εργοδότη και 1% εις βάρος του ασφαλισμένου), όπως αυτή διαμορφώθηκε στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2084/92 (δηλ. 2,67% εις βάρος του εργοδότη και 1,33% εις βάρος του ασφαλισμένου), αυξάνεται κατά 0,50% αντίστοιχα , έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται σε 5% , και επιμερίζεται σε 3,17% σε βάρος του εργοδότη και 1,83% σε βάρος του ασφαλισμένου .

Ειδικά για την ασφάλιση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων η παραπάνω εργοδοτική εισφορά, μετά την προσθήκη σ’ αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ (25%) , διαμορφώνεται σε 3,963% ( 3,17% Χ 125%= 3,963%).

Άρα η συνολική εισφορά από 1/8/11 και μετά διαμορφώνεται σε 5,793% ( εργοδότη 3,963% και ασφαλισμένου 1,83%).

Διευκρινίζουμε ότι, όπως αναφέρεται ρητά στο νόμο, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή στους μισθωτούς ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση και κατά συνέπεια ισχύει τόσο για τους «παλαιούς» ( δηλ. υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92) όσο και για τους «νέους» ασφαλισμένους ( μετά την 1/1/93).

 

Για διευκόλυνσή σας , επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλισης , όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω αυξήσεις εισφορών.

 

Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά Κλάδο Ασφάλισης , όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/8/2011 και μετά ( μισθολογική περίοδος Αυγούστου 2011 και μετά).

Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

      ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/8/2011

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΙΣΧ. ΑΠΟ

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝ.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1,85

3,70

5,55

1/1/1970

0,30

0,60

0,90

1/1/1993

2,15

4,30

6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40

0,80

1,20

1/1/1970

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

5,75

11,50

17,25

1/7/1991

0,92

1,83

2,75

1/1/1993

6,67

13,33

20,00

ΕΠΑΓΓ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1,00

1,00

1/8/1961

ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ

2,20

1,40

3,60

1/3/1976

ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

3,00

3,00

6,00

1/2/1983

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

(3)+1,25

(3)+0,75

(6)+2=8

1/1/1993

Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝΕΡΓΙΑ

1,00

2,00

3,00

25/8/1954

0,33

0,67

1,00

1/1/1993

0,50

0,50

1,00

1/8/2011

1,83

3,17

5,00

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

1,00

1,00

1/6/1952

Δ ΛΟΕΜ

1,00

1,00

2,00

1/11/1958

ΛΠΕα Α.Ε.

0,15

0,15

1/3/1990

ΛΑΕΚ > (ΛΕΠΕΕ)

0,20

0,20

1/1/1988

> ΕΛΠΕΚΕ

0,25

0,25

1/1/1994

> ΕΚΛΑ

0,10

0,26

0,36

1/1/1994

0,10

0,71

0,81

Ο.Ε.Κ.

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1,00

0,75

1,75

1/1/1988

Ο.Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,25

0,25

0,50

1/1/1978

0,05

0,05

0,10

29/4/2002

0,05

0,05

0,10

1/1/2003

0,35

0,35

0,70

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 31/7/2011

ΑΠΌ 1/8/2011

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝ.

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝ.

ΜΙΚΤΑ

13,00

25,06

38,06

13,50

25,56

39,06

Με επαγ. κίνδυνο

13,00

26,06

39,06

13,50

26,56

40,06

ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

16,00

28,06

44,06

16,50

28,56

45,06

Με επαγ. κίνδυνο

16,00

29,06

45,06

16,50

29,56

46,06

ΒΑΡΕΑ

15,20

26,46

41,66

15,70

26,96

42,66

Με επαγ. κίνδυνο

15,20

27,46

42,66

15,70

27,96

43,66

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

19,45

30,21

49,66

19,95

30,71

50,66

Με επαγ. κίνδυνο

19,45

31,21

50,66

19,95

31,71

51,66

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

6,33

11,73

18,06

6,83

12,23

19,06

Με επαγ. κίνδυνο

6,33

12,73

19,06

6,83

13,23

20,06

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

9,33

14,73

24,06

9,83

15,23

25,06

Με επαγ. κίνδυνο

9,33

15,73

25,06

9,83

16,23

26,06

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

10,45

19,96

30,41

10,95

20,46

31,41

Με επαγ. κίνδυνο

10,45

20,96

31,41

10,95

21,46

32,41

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ) (ΑΠΛΑ)

13,45

22,96

36,41

13,95

23,46

37,41

Με επαγ. κίνδυνο

13,45

23,96

37,41

13,95

24,46

38,41

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΒΑΡΕΑ)

12,65

21,36

34,01

13,15

21,86

35,01

Με επαγ. κίνδυνο

12,65

22,36

35,01

13,15

22,86

36,01

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ (τέως ΤΕΑΜ)

16,90

25,11

42,01

17,40

25,61

43,01

Με επαγ. κίνδυνο

16,90

26,11

43,01

17,40

26,61

44,01

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΩΣ 31/7/2011

ΑΠΟ 1/8/2011

 

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝ.

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝ.

ΕΤΕΑΜ

19,45

40,266

59,716

19,95

40,891

60,841

ΕΛΔΕΟ

25%

25%

 

 -—————————————————————————————————————————————————————————————

 

3. Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/117/22-7-2011 Εγκύκλιος Αρ. 48/22-7-2011

 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της διαδικασίας επανέκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας, περιόδων 2002-2009».

 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το αριθμ. Γ99/1/153/16-10-2002 Γενικό έγγραφο της Διεύθυνσης

Ασφάλισης – Εσόδων.

 

Με τις οδηγίες του Γ99/1/153/16-10/2002 του Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων, είχε ορισθεί η διαδικασία επανέκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α). Η διαδικασία αυτή υποστηρίζονταν από το Κέντρο Επεξεργασίας (Κεπ-ΙΚΑ.) και σκοπό είχε να καλύψει τις ανάγκες σε περίπτωση απώλειας Α.Α.Λ.Α κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η διαδικασία αυτή είναι σήμερα άνευ αντικειμένου, διότι ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου τηρείται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμος σ’ όλες τις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο η επανέκδοση Α.Α.Λ.Α περιόδων 2002 – 2009  να ζητείται ακόμη και από υπαλλήλους ανακεφαλαίωσης και απονομών συντάξεων, επιβαρύνοντας χωρίς λόγο τις υπηρεσίες Μητρώου Ασφαλισμένων, την Διεύθυνση Εφαρμογών αλλά και τους ίδιους τους ασφαλισμένους, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που χρησιμοποιούν την ασφαλιστική ιστορία περιόδων από 2002-2009 για απονομή συντάξεων (ανακεφαλαιωτές , εισηγητές), οφείλουν να λαμβάνουν την ασφαλιστική ιστορία από τον ηλεκτρονικά τηρούμενο Λογαριασμό του Ασφαλισμένου. Εξάλλου ακόμη και αν υπάρχουν Α.Α.Λ.Α στο φάκελο ενός ασφαλισμένου, πρέπει να χρησιμοποιείται ο ηλεκτρονικά τηρούμενος Λογαριασμός του, γιατί μπορεί να υπάρχουν μεταβολές (ακυρώσεις, μετατροπές κλπ). Από τη λήψη του παρόντος καταργείται η διαδικασία επανέκδοσης απολεσθέντων Α.Α.Λ.Α περιόδων 2002-2009.

Στους ασφαλισμένους που αιτούνται επανέκδοση απολεσθέντος Α.Α.Λ.Α, θα εκτυπώνεται ο Λογαριασμός τους για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων που τυχόν έχουν σε εκκρεμότητα υποθέσεις με ελλείποντα δικαιολογητικά απολεσθέντα Α.Α.Λ.Α θα πρέπει διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις με βάση τον Λογαριασμό του Ασφαλισμένου που τηρείται στο ΟΠΣ, χωρίς να περιμένουν την επανέκδοση των Α.Α.Λ.Α. Εάν εκκρεμούν αιτήματα ασφαλισμένων που δεν έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εφαρμογών, δεν θα αποσταλούν και θα χορηγηθεί από το Υποκατάστημα Απόσπασμα Λογαριασμού.

Του παρόντος εγγράφου να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων και ειδικά οι υπάλληλοι της Γραμματείας Απονομών Συντάξεων (work flow) προκειμένου να μη θεωρούνται ως ελλείποντα δικαιολογητικά απολεσθέντα Α.Α.Λ.Α περιόδων 2002-2009. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους των Τμημάτων Μητρώου ασφαλισμένων προκειμένου να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους για την κατάργηση της διαδικασίας επανέκδοσης Α.Α.Λ.Α.

 

-—————————————————————————————————————————————————————————————

 

4. Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/ 116/22-7-2011

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση Εργοδότη», ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης».

 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/111/19.7.2011 Γενικό Έγγραφο των Διευθύνσεων

Ασφάλισης – Εσόδων και Παροχών.

 

Με βάση τις οδηγίες του αριθ. Γ99/1/111/19.7.2011 Γενικού Εγγράφου ο κανόνας είναι ότι δεν θα θεωρούνται πλέον οι Βεβαιώσεις Εργοδότη από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων και δεν θα θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα (ασφαλιστική ικανότητα, χορήγηση παροχών συντάξεων-ασθενείας κλπ) με συμπλήρωση χρόνου από Βεβαίωση Εργοδότη, χωρίς υποβολή ΑΠΔ ή έλεγχο της ασφάλισης.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με:

1.Την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οριακές περιπτώσεις στις οποίες ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται με ημέρες που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη».

2.Την εκμετάλλευση οριστικοποιημένων και μη εγγραφών του Ατομικού Λογαριασμού των Ασφαλισμένων

3. Τη χορήγηση Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης σε τρίτους Φορείς (ΟΕΚ, ΑΣΕΠ),

 

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

1. Η πρώτη περίπτωση θα απαντηθεί όταν ο απαιτούμενος αριθμός ημερομισθίων για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας υπολογίζεται βάσει 15μήνου και το αίτημα υποβάλλεται σε ημερομηνία κατά την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με χρήση της Βεβαίωσης Εργοδότη.

Κατ’ εξαίρεση, σε ορισμένες περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ασφαλισμένου ή προστατευομένων μελών, μπορεί ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος να χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα περιορισμένης ισχύος λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που περιέχεται σε «Βεβαίωση Εργοδότη» χωρίς θεώρηση, συνεκτιμώντας το περιεχόμενο της Βεβαίωσης σε σύγκριση με τον Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα θα χορηγείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα απ’ αυτόν της υποβολής του αιτήματος.

2. Οι οδηγίες του αριθ. Γ99/1/111/19.7.2011 Γενικού Εγγράφου, αφορούν τις περιπτώσεις που για θεμελίωση κάποιου δικαιώματος λαμβάνονταν υπόψη ημέρες απασχόλησης από τη «Βεβαίωση Εργοδότη», γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγραφές (οριστικοποιημένες ή μη οριστικοποιημένες) στο Λογαριασμό του Ασφαλισμένου. Επομένως οι νέες οδηγίες για τη Βεβαίωση Εργοδότη δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε οδηγία έχει δοθεί στο παρελθόν σχετικά με την εκμετάλλευση των εγγραφών (οριστικοποιημένων ή μη οριστικοποιημένων) που υπάρχουν στο Λογαριασμό του Ασφαλισμένου.

3. Μετά την κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των Βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες Εσόδων, ευνόητο είναι ότι οι Βεβαιώσεις που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον ΟΕΚ και το ΑΣΕΠ δεν θα περιλαμβάνουν χρόνο ασφάλισης (τελευταίου τριμήνου) για τον οποίο δεν έχει νόμιμα υποβληθεί ΑΠΔ. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στους φορείς αυτούς «βεβαίωση εργοδότη», χωρίς θεώρηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης Βεβαιώσεων Εργοδότη αφορά και τους ασφαλισμένους υπηκόους τρίτων χωρών που χρειάζονται τις ημέρες ασφάλισης του τελευταίου τριμήνου για το οποίο δεν έχει νόμιμα υποβληθεί ΑΠΔ για ανανέωση της άδειας εργασίας ή παραμονής.

Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη περίπτωση που ζητείται θεώρηση Βεβαίωσης Εργοδότη με χρόνο τελευταίου τριμήνου για το οποίο δεν έχει νόμιμα υποβληθεί ΑΠΔ (όπως Αποδεικτικό Απασχόλησης για Παιδικούς Σταθμούς κλπ).

Παρακαλούμε με ευθύνη του Διευθυντή να λάβουν γνώση του Γενικού Εγγράφου

όλοι οι υπάλληλοι του Υποκαταστήματος.

-—————————————————————————————————————————————————————————————

5. Αριθμ. Πρωτ. Π12/229 Εγκύκλιος Αρ. 50/26-7-2011

 

ΘΕΜΑ : «Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού»

 

Με βάση το άρθρο 3 παρ. Α και Β της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012 (πράξη κατάθεσης 14/16-7-2010), καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε €33,57 από 1/7/2011 έως 31/7/2012. Συνεπώς το εφάπαξ βοήθημα τοκετού από 1/7/2011 έως 31/7/2012 διαμορφώνεται στο ποσό των (33,57×30=1.007,00€).

Για τους τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/7/2011 μέχρι τη λήψη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των €991,20, θα καταβληθεί η διαφορά εφόσον ζητηθεί.

 

-—————————————————————————————————————————————————————————————

 

6. Αριθμ. Πρωτ. Α41/1/25-7-2011

 

ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 έως 31/7/2012»

 

Βάσει του άρθρου 3 παρ. Α΄ και Β΄ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012 (Πράξη κατάθεσης 14/16-7-2010), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού έτους 2010.

Η ετήσια μεταβολή του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010 όπως ανακοινώθηκε ανέρχεται στο ποσοστό του 1,6%.

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών ημερομισθίων και την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν.2837/00, ΦΕΚ 178/Α΄/00) όπως ισχύουν από 1/7/2011 έως 31/7/2012.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΑΠΟ 1/1/2008 – 31/7/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ

1.

Χωρίς προϋπηρεσία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

30,40 €

33,45 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

31,32 €

34,45 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

33,04 €

36,34 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

33,57 €

36,92 €

2.

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

31,52 €

34,56 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

32,47 €

35,60 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

34,25 €

37,56 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

34,80 €

38,16 €

3.

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

33,03 €

36,07 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

34,02 €

37,16 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

35,89 €

39,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

36,46 €

39,83 €

4.

Με 3 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

34,52 €

37,56 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

35,56 €

38,69 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

37,51 €

40,82 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

38,11 €

41,47 €

5.

Με 4 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

36,03 €

39,07 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

37,11 €

40,25 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

39,15 €

42,46 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

39,78 €

43,14 €

6.

Με 5 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

37,53 €

40,57 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

38,66 €

41,79 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

40,78 €

44,09 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

41,43 €

44,80 €

7.

Με 6 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

39,05 €

42,09 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

40,22 €

43,35 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

42,43 €

45,74 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

43,11 €

46,47 €

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΑΠΟ 1/1/2008 – 31/7/2012

Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1.

Χωρίς προϋπηρεσία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

680,59 €

748,65 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

701,00 €

771,11 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

739,56 €

813,52 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

751,39 €

826,54 €

2.

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

737,29 €

805,35 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

759,41 €

829,51 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

801,17 €

875,13 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

813,99 €

889,13 €

3.

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

804,31 €

872,37 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

828,44 €

898,54 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

874,01 €

947,96 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

887,99 €

963,13 €

4.

Από 3 τριετίες και άνω

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

871,34 €

939,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

897,48 €

967,58 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

946,84 €

1.020,80 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

961,99 €

1.037,13 €

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ 1/1/2008 – 31/7/2012

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (ανά ημέρα εργασίας)

Χωρίς προϋπηρεσία

6,67%

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

30,40 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

31,32 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

33,04 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

33,57 €

2,24 €

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

31,52 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

32,47 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

34,25 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

34,80 €

2,24 €

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

33,03 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

34,02 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

35,89 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

36,46 €

2,24 €

Με 3 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

34,52 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

35,56 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

37,51 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

38,11 €

2,24 €

Με 4 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

36,03 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

37,11 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

39,15 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

39,78 €

2,24 €

Με 5 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

37,53 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

38,66 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

40,78 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

41,43 €

2,24 €

Με 6 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

39,05 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

40,22 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

42,43 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

43,11 €

2,24 €

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (ανά ημέρα εργασίας)

Χωρίς προϋπηρεσία

6,67%

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

33,45 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

34,45 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

36,34 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

36,92 €

2,24 €

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

34,56 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

35,60 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

37,56 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

38,16 €

2,24 €

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

36,07 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

37,16 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

39,20 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

39,83 €

2,24 €

Με 3 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

37,56 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

38,69 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

40,82 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

41,47 €

2,24 €

Με 4 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

39,07 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

40,25 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

42,46 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

43,14 €

2,24 €

Με 5 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

40,57 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

41,79 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

44,09 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

44,80 €

2,24 €

Με 6 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

42,09 €

2,03 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

43,35 €

2,09 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

45,74 €

2,20 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

46,47 €

2,24 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (ανά ημέρα εργασίας)

Χωρίς προϋπηρεσία

6,67%

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

680,59 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

701,00 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

739,56 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

751,39 €

50,12 €

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

737,29 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

759,41 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

801,17 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

813,99 €

50,12 €

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

804,31 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

828,44 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

874,01 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

887,99 €

50,12 €

Από 3 τριετίες και άνω

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

871,34 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

897,48 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

946,84 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

961,99 €

50,12 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (ανά ημέρα εργασίας)

Χωρίς προϋπηρεσία

6,67%

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

748,65 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

771,11 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

813,52 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

826,54 €

50,12 €

Με 1 τριετία

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

805,35 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

829,51 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

875,13 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

889,17 €

50,12 €

Με 2 τριετίες

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

872,37 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

898,54 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

947,96 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

963,13 €

50,12 €

Από 3 τριετίες και άνω

Από 1/1/2008 έως 31/8/2008

939,40 €

45,40 €

Από 1/9/2008 έως 30/04/2009

967,58 €

46,76 €

Από 1/5/2009-30/6/2011

1.020,80 €

49,33 €

Από 1/7/2011-31/7/2012

1.037,13 €

50,12 €

 

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!