Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Διευκρινιστικές Αποφάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Φεβρουάριος 2011


MINISTRY OF EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTIONΤο δίκτυο συνεργατών www.aggelopoulos.net σας ενημερώνει για τις διευκρινιστικές αποφάσεις στο ασφαλιστικό. Οι δύο διευκρινιστικές αφορούν τα ταμεία ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Οι σχετικές οδηγίες που αναρτούμε θα σας βοηθήσουν να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα σας.

Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999»

Σχετ: Εγκύκλιος 3/2001, Γεν. Έγγραφο Σ81/31/18-9-01

ΙΚΑ Εγκύκλιος αρ. 16/25-2-2011

Όπως είναι γνωστό, με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται από 5-1-2001, με τις οποίες τέθηκαν περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι εργάζονταν και ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με την ασφάλιση των συνταξιούχων, το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης καθώς και άλλα σχετικά θέματα.

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις ασφαλιστικές σχέσεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 115/15-7-2010 τεύχος Α΄, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999 και επεκτείνεται η εφαρμογή του και στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα με το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Α. Περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης – Αναστολή – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

 

1. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.

Σύμφωνα με την περ.1 της παρ. 1 του άρθ. 16 του Ν. 3863/2010 προβλέπεται αναστολή καταβολής τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης για τους ανωτέρω συνταξιούχους, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Δεδομένου ότι το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν τόσο κατά την 31-12-2009 όσο και κατά την 31-12-2010 σε 33,04 €, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 991,20 € θα καταβάλλεται κατά τα έτη 2010 και 2011 μειωμένο κατά 70%.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Εξάλλου, το ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος έχει ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 36 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που για το 2010 και το 2011 είναι το ποσό των 1.189,44 €, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Στην περίπτωση που ο απασχολούμενος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, οι συντάξεις αυτές θα αθροίζονται και η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις, ενώ στην περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις. Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο απασχολούμενος συνταξιούχος λαμβάνει δύο κύριες συντάξεις το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 800 και 500 € αντίστοιχα, η περικοπή θα γίνεται ως ακολούθως:

800+500=1.300 €

1.300 – 991,20=308,80 €

308,80Χ70%=216,16 €

800-216,16=583,84 €

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή το καταβαλλόμενο μετά την περικοπή ποσό θα ανέρχεται σε: 583,84+500=1.083,84 €

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει σχετική συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών φορέων.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ποσό για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, ενώ στην περίπτωση που τα ποσά των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, θα περικόπτονται αναλόγως ως ανωτέρω.

Στους ανωτέρω περιορισμούς υπόκεινται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισής τους στον ιδιωτικό τομέα , οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις ως αιρετά όργανα ΟΤΑ , διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010.

Εξάλλου, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ανωτέρω συνταξιούχους.

2. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται.

Σύμφωνα με την περ.2 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας ενώ παράλληλα υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Δεδομένου ότι το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν τόσο κατά την 31-12-2009 όσο και κατά την 31-12-2010 σε 33,04 €, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1982,40 € θα καταβάλλεται κατά τα έτη 2010 και 2011 μειωμένο κατά 70%. Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Πέραν της ανωτέρω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος οι οποίοι αυτοαπασχολούνται , μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Εξυπακούεται ότι και για αυτή την κατηγορία απασχολούμενων συνταξιούχων, όσον αφορά στην προσαύξηση του αριθμού των ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη , εφόσον υπάρχει ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας ή παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, στον περιορισμό της σύνταξης στο οργανικό ποσό σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στο τρόπο περικοπής της σύνταξης στην περίπτωση συρροής συντάξεων, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία.

Με την περ.2 της παρ. 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται εξαίρεση από την καταβολή των προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για τους ανωτέρω συνταξιούχους, οι οποίοι λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από έναν από τους φορείς αυτούς, συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ασφάλισης. Για παράδειγμα, ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31-12-1992 (υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του ΤΣΑΥ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται.

 

Σύμφωνα με την περ.4 της παρ. 1 του άρ. 16 του Ν. 3863/2010 για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους κύριων και επικουρικών.

Όσον αφορά στον τρόπο επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά τη διακοπή εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 3/2001.

Β. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από τον απασχολούμενο συνταξιούχο.

Σύμφωνα με την περ.3 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης.

Στην περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στο φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας. Όσον αφορά στην αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιείται από συνταξιούχο λόγω αναπηρίας εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 3/2001.

Γ. Δήλωση απασχόλησης – Παράλειψη υποβολής της σχετικής δήλωσης

Σύμφωνα με την περ.5 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, οφείλουν να δηλώσουν την ανάληψη εργασίας ή ότι αυτοαπασχολούνται στον φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από όπου συνταξιοδοτούνται.

Στην περίπτωση παράλειψης της δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου προβλέπεται καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το διάστημα που εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και επιβάλλεται πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού, ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Το καταλογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.

Δ. Εξαιρούμενα από τη ρύθμιση πρόσωπα

 

Σύμφωνα με την περ. 6 της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ισχύει, δεν έχουν εφαρμογή:

Α) στον επιζώντα των συζύγων

Β) στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Γ) στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Δ) στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν.( ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 και των διμερών συμβάσεων εργασίας

Ε) στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 6-9 του Ν. 3185/2003

(ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

 

Ε. Καταργούμενες διατάξεις

Σύμφωνα με την περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης συνταξιούχων καταργούνται. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1999 εξακολουθούν να ισχύουν (συνταξιούχοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνεχίζουν να εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα).

ΣΤ. Έναρξη ισχύος

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για τους συνταξιούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 από 15-7-2010 και εξής.

Για τους συνταξιούχους οι οποίοι ήδη είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνταν ή είχαν διοριστεί σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, και δεν καταλαμβάνονταν από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την 14-7-2010, οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από 1-1-2013, ενώ για τους συνταξιούχους οι οποίοι ήδη είχαν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνταν και καταλαμβάνονταν από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως ίσχυε μέχρι την 14-7-2010, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον καθεστώς μέχρι την 31-12-2012, ενώ οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από 1-1-2013 καταργουμένης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

————————————————————————————————————————————————————————

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 7/22.2.2011

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του

άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10»

 

ΣΧΕΤ:

1) εγκύκλιο ΟΑΕΕ.110/10 της Δ/νσης Ασφάλισης

2) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

α) Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/11 και εφεξής και καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα τύχουν πέραν της προβλεπόμενης μείωσης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 και της κατά 15% μείωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 με αναγνώριση 1 (ενός) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης στην κατηγορία που έχει υπαχθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης ανέρχονται σε 315,59 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 1358/83 θα ανέλθει σε 315,59Χ12μήνες =3.787,08 ευρώ και μετά τη μείωσή του κατά 30% (μείωση που ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014) σε 2650,96 ευρώ (το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 3.787,08 Χ 30% = 1136,12 και κατά συνέπεια 3.787,08 – 1136,12 = 2650,96). Στο προκύπτον ποσό εξαγοράς (2650,96 ευρώ) θα γίνει στη συνέχεια και η μείωση 15% που προβλέπεται από τον Ν. 1358/83 (άρθρο 2 παρ. 4) οπότε το τελικό ποσό εφάπαξ καταβολής υπολογίζεται ως εξής:

2650,96 Χ 15% = 397,64

2650,96 – 397,64 = 2253,32 ευρώ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας επισημαίνουμε ότι το μηνιαίο ποσό της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μετά την κατά περίπτωση έκπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 

Ημ/σθιο ανειδίκευτου εργάτη: 33,04€ Χ 25πλάσιο = 826€ Χ 20% (τρόπος υπολογισμού της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας για μισθωτούς) = 165,20€

Εάν μετά τις εκπτώσεις έχουμε τελικό ποσό πχ 156 € τότε η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνει με το ποσό των 165,20€.

1.      Η μείωση του 15% που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται επί του ποσού που προκύπτει μετά την έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα u956 μέχρι 31/12/2014 ή 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015) και όχι στο αρχικό ποσόν.

2.      Δυνατότητα ανάκλησης ήδη υποβληθείσας αίτησης για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επανυποβάλλει στον ΟΑΕΕ αίτηση για να τύχει της προβλεπόμενης έκπτωσης 30% ή 50% αντίστοιχα, υπάρχει μόνο όταν ο προαναφερόμενος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εφεξής και εφόσον είτε δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση αναγνώρισης από την αρμόδια Περ/κή Δ/νση του Οργανισμού, είτε έχει εκδοθεί η απόφαση αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλλει ακόμα εισφορές.

3.      Ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος πειθαρχικής φυλάκισης πέραν έως και είκοσι (20) ημερών, άσχετα αν εκτίθηκε ή όχι, σύμφωνα με την παρ.1β) του άρθρου 42 του Ν. 3421/2005 (ισχύς νόμου από 13/12/05).

β) Σχετικά με την αναγνώριση θητείας βουλευτή, υπουργού, υφυπουργού και αιρετών προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και νομαρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αναγνωρίσουν οποτεδήποτε τους χρόνους που αντιστοιχούσαν και αντιστοιχούν στη θητεία τους και είχαν ή έχουν διακόψει το επάγγελμά τους λόγω ασυμβίβαστου.

Οι αναλογούσες εισφορές που αφορούν την εν λόγω αναγνώριση βαρύνουν τα πρόσωπα αυτά.

Περαιτέρω διευκρινήσεις για τον τρόπο αναγνώρισης αναμένουμε από το αρμόδιο Υπουργείο. Για την αναγνώριση ως δικαιολογητικό θα προσκομίζεται βεβαίωση χρόνου θητείας από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (πχ Βουλή, Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρεια).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

1. Χρόνος που είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν (στρατιωτικής υπηρεσίας ή χρόνος προ εγγραφής στο τέως ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) αφαιρείται από τον συνολικό χρόνο για αναγνώριση που προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (2011-> 4 έτη, 2012-> 5 έτη κλπ).

2. Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ανεργίας πέρα από την Υπεύθυνη Δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ.110/10, ισχυρό στοιχείο απόδειξης μη δραστηριότητας είναι και τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ανεργίας.

3. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι αναγνωρίζουν οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους για τον ΟΑΕΕ χρόνους για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εκδίδεται πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης από το αρμόδιο περ/κό τμήμα και θα αποστέλλεται ο ατομικός φάκελος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περ/κής Δ/νσης προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναγνώρισης (για προσαύξηση) θα διαβιβάζεται μόνο ο ατομικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περ/κής Δ/νσης για την έκδοση σχετικής απόφασης.

4. Τα περ/κά τμήματα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ.110/10. Στην περίπτωση της αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής θα παραλαμβάνουν το σχετικό αίτημα με Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν με νεώτερες οδηγίες της Υπηρεσίας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα για τις αναγνωρίσεις θα αναρτηθούν στον ιστότοπο εντύπων του ΟΑΕΕ.

Για τους αναγνωριζόμενους χρόνους θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μετά την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα τα προσωπικό της μονάδας σας.

Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με τις Νομικές Υπηρεσίες του Δικτύου www.aggelopoulos.net .

Ονοματεπώνυμο: Σπυρόπουλος Ανδρέας

Τηλ.: +30 2104519535

Κιν.: +30 6974121288

Ονοματεπώνυμο: Φωτόπουλος Ιωάννης

Τηλ.: +30 2104172988

Κιν.: +30 6947846488

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!