Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Έναρξη υπηρεσιών Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TAXISNET 17-12-2012.


image of ggps taxisnetΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos στα πλαίσια της ενημέρωσης των αναγνωστών για τις νέες υπηρεσίες του TAXISNET, σας δίνει οδηγίες για την υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης που ενεργοποιήθηκε στις 17-12-2012. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν σαν στόχο στην μείωση των επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ. Πλέον ο φορολογούμενος θα μπορεί να λαμβάνει την φορολογική του εικόνα και όλες τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες. Στην συνέχεια αναλύονται όλες οι υπηρεσίες:

Για να μπει ο φορολογόυμενος στην υπηρεσία θα πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο που ακολουθεί και να συμπληρώσει τους κωδικούς που διαθέτει στο TAXISNET:

 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info

 

Στην πρώτη οθόνη εμφανίζεται ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο στο οποίο φαίνονται οι ημερομηνίες των υποχρεώσεων των φορολογούμενων για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Εισόδημα
 • ΦΠΑ-Vies
 • ΚΒΣ
 • Παρακρατούμενοι Φόροι
 • Τέλη και Ειδικοί Φόροι

Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μια μεμονομένη κατηγορία ή να δει το σύνολο των υποχρεώσεων.

Επίσης μπορεί να πάει πίσω στους προηγούμενους μήνες και να δει ποιές υποχρεώσεις έχουν καλυφθεί και ποιές όχι επιλέγοντας από την λίστα επιλογής που βρίσκεται πάνω από το ημερολόγιο. Μόλις ο φορολογούμενος δει μια υποχρέωση στο ημερολόγιο και θέλει να την υποβάλλει αρκεί να πατήσει πάνω στην χρωματιστή γραμμή που έχει δημιουργηθεί χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθεί στις υπόλοιπες υπηρεσίες του TAXISNET.

Δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών που εμφανίζονται στο αριστερό μενού είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ του φορολογούμενου όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Στην πρώτη επιλογή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ εμφανίζονται τα στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS καθώς και οι σχέσεις του φυσικού προσώπου.

 • Στοιχεία Φυσικού Προσώπου
  • Σχέσεις Φυσικού Προσώπου

και στην δεύτερη επιλογή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ φαίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης (εφόσον ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας) όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

 • Στοιχεία Επιχείρησης
  • Δραστηριότητες Επιχείρησης
  • Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού
  • Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

Τρίτη κατηγορία υπηρεσιών που εμφανίζονται στο αριστερό μενού είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται στοιχεία ανοιχτών ατομικών οφειλών εκτός ρύθμισης όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοιχτές οφειλές που :
α) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής στο σύνολό τους
β) προέρχονται από εταιρείες στις οποίες συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. Ομόρρυθμο μέλος, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος κλπ)
γ) έχουν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ευθύνεστε λόγω σχέσης (π.χ. κληρονόμος, εγγυητής κλπ)

Για πληροφορίες σχετικά με οφειλές συνυποχρέωσης ή και συνυπευθυνότητας μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά για τις μερικώς ρυθμισμένες οφειλές εμφανίζεται μόνο το ποσό που δεν έχει ρυθμιστεί.

Για κάθε γραμμή Ανοιχτής Οφειλής όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία Δόσεων πατώντας στο πλήκτρο επιλογής (radio button) στη στήλη Εμφάνιση στοιχείων δόσεων-εκπτώσεων. Σε περίπτωση πληρωμής με έκπτωση απαιτείται η εξόφληση του συνολικού ποσού της οφειλής μέχρι την ημερομηνία ισχύος της έκπτωσης (τα ποσά εμφανίζονται χωρίς τη μείωση λόγω έκπτωσης). Επίσης μπορείτε να εμφανίσετε την ταυτότητα οφειλής και στη συνέχεια να εκτυπώσετε το Σημείωμα για Πληρωμή πατώντας το κουμπί «Ταυτότητα Οφειλής». Τυχόν οφειλές για τις οποίες δεν εμφανίζεται ανάλυση υπόλοιπων πληρώνονται μόνο στην Δ.Ο.Υ.

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και όσες έχετε πρόσφατα πληρώσει στην τράπεζα ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της οφειλής και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Απαιτούνται δυο (2) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.

Τέταρτη κατηγορία υπηρεσιών που εμφανίζονται στο αριστερό μενού είναι τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΣ.

Στην πρώτη επιλογή ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ενημερότητα εξωτερικών φορέων όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS.

Εμφανίζεται αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικού ενημερότητας επιμελητηρίου καθώς και οι ημερομηνίες που λήγουν τα παραπάνω έγγραφα.

Στην δεύτερη επιλογή ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ εμφανίζεται η τελευταία θεώρηση ανά στοιχείο και βιβλίο.

Εάν θέλετε να εμφανίσετε τις θεωρήσεις για συγκεκριμένη Εγκατάσταση ή για συγκεκριμένο Θεωρημένο Είδος πατήστε το κουμπάκι δίπλα στα πεδία αυτά και επιλέξτε την εγκατάσταση ή/και το θεωρημένο είδος που επιθυμείτε. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν αυτόματα μόλις κάνετε την επιλογή σας.

Στην τρίτη επιλογή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΦΗΜ) εμφανίζονται τα στοιχεία των ενεργών ταμειακών μηχανών σύμφωνα με τα κριτήρια που φαίνονται αριστερά.

Εάν θέλετε να εμφανίσετε τις ταμειακές μηχανές για συγκεκριμένη Εγκατάσταση πατήστε το κουμπάκι δίπλα στο πεδίο αυτό και επιλέξτε την εγκατάσταση που επιθυμείτε. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν αυτόματα μόλις κάνετε την επιλογή σας.

Μια απάντηση στο “Έναρξη υπηρεσιών Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TAXISNET 17-12-2012.”

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!