Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Απασχόληση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με τους Ν. 3863/2010 και Ν. 3996/2011 3-10-2011


image of oaeeΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για την εγκύκλιο 48/2011 του Ο.Α.Ε.Ε. που αναφέρεται στην απασχόληση των συνταξιούχων του εν λόγω ασφαλιστικού ταμείου με τις αλλαγές που επήλθαν με τους Νόμους 3863/2010 και 3996/2011. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές περιπτώσεις απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας.

 

 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Νο 48 / 3-10-2011

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3863/2010 ΚΑΙ Ν.3996/2011 ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Με το αρ.Φ.80000/οικ.20685/1190/9-11-2010 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας οι διατάξεις του αρθρ. 16 Ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115 τεύχος Α΄) με τις οποίες αντικαθίσταται το αρθρ. 63 Ν. 2676/99 περί απασχόλησης συνταξιούχων (σχετική η εγκύκλιος 31/2011 των Διευθύνσεων Ασφάλισης και Εσόδων κατά το σκέλος που αφορά την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού των συνταξιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης)

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις αρθρ. 42 Ν. 3996/5-8-2011 ( ΦΕΚ 170 τεύχος Α΄) αντικαθίσταται μέρος των διατάξεων του προηγούμενου νόμου.

Με την παρούσα εγκύκλιο αναλύονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις, κατά το σκέλος που αφορά την απασχόληση των συνταξιούχων του φορέα μας, δηλαδή τις επιπτώσεις στη συνταξιοδότηση ανάλογα με την ηλικία, το είδος και το ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, και το είδος της απασχόλησης.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1)Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, λόγω γήρατος (παρ. 1.1 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

 

α) ηλικίας μικρότερης των 55 ετών

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, προβλέπεται αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Επομένως για την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων του Οργανισμού δεν επέρχεται καμία μεταβολή σε σχέση με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη διάταξη του αρθρ. 63 Ν. 2676/99 και είτε αναλάβουν εργασία υπαγόμενη σε άλλο φορέα κύρια ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ, είτε επανασκήσουν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Οργανισμού, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται σε κάθεπερίπτωση.

 Κατά συνέπεια, ως ασφαλισμένοι πλέον, υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του μειωμένου ορίου ηλικίας, η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή μόνο στις παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων λόγω γήρατος του Οργανισμού οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών:

Με 37 έτη ασφάλισης, βάσει αρθρ. 16 Ν. 3232/04

– Με 25 έτη ασφάλισης, βάσει αρθρ. 5 Ν. 3232/04 όπως ισχύει σήμερα, ως σύζυγοι ή μητέρες – πατέρες ή αδελφοί αναπήρων

β) ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών

 

Ι. Ανάληψη μισθωτής εργασίας

Στην περίπτωση αυτή δεν αναστέλλεται μεν η καταβολή της σύνταξης, πλην όμως επέρχεται ο παρακάτω περιορισμός:

 Αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών – εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης – υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Την 31-12-2009 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν σε 33,03 Ευρώ, οπότε από την εφαρμογή των διατάξεων (15-7-2010) και μέχρι την αναπροσαρμογή του ημερομισθίου, η σύνταξη θα περιορίζεται εάν αυτή υπερβαίνει τα 990,90 Ευρώ μηνιαίως μεικτά.

Το όριο του 30πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια, για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο απασχολούμενος έχει ένα ανήλικο τέκνο, το ποσόν της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών που υπερβαίνει τα 36 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή τα 1.189,08 Ευρώ καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται στη μεγαλύτερη από αυτές και εφόσον το ποσόν δεν επαρκεί, το υπόλοιπο περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ως προς το ύψος κύρια σύνταξη κ.ο.κ.

Επισημαίνουμε ότι κατά τον υπολογισμό του παραπάνω εισοδηματικού κριτηρίου:

– δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη λαμβάνεται όμως κάθε κύρια σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και

– δεν λαμβάνεται υπόψη η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία εμπίπτει στους ειδικούς όρους αρθρ. 62 Ν. 2676/99 όπως τροποποιήθηκαν από αρθρ. 13 Ν. 3863/2010

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό κριτήριο, περικόπτεται αναλόγως.

Διευκρινίζουμε ότι λόγω του ηλικιακού κριτηρίου, σε περίπτωση που ο συνταξιούχος του Οργανισμού αναλάβει εργασία σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών και συνεχίζει και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τότε η σύνταξη θα ανασταλεί αρχικά και θα επαναχορηγηθεί από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, με τους περιορισμούς του ποσού που προαναφέρθηκαν.

 

 ΙΙ. Ανάληψη καθηκόντων βάσει Ν. 3833/2010 ( παρ. 2 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

 Στους περιορισμούς των απασχολούμενων ως μισθωτοί, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από τον Οργανισμό, υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 2 αρθρ. 2 Ν. 3833/2010 δηλαδή αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές , υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κλπ.

Με τα πρόσωπα αυτά εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα επιλεγόμενα για το αξίωμα του <<συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης>> βάσει αρθρ. 77 Ν. 3852/2010.

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

 

ΙΙΙ. Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ( παρ. 3 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

 

Εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Επειδή όντως οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ( αρθρ. 32 Π.Δ. 258/05) προβλέπουν την αναστολή της σύνταξης γήρατος για όσο διάστημα ο συνταξιούχος αναλάβει την άσκηση επαγγέλματος που υπάγεται στη ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αυτές παραμένουν σε εφαρμογή.

 

Ι V . Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (παρ. 1.2 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

 

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ηλικίας μεγαλύτερης του 55ου έτους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων προβλέπεται συνέχιση της συνταξιοδότησης, με περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Επομένως, για το έτος 2010, και μέχρι την αναπροσαρμογή του η.α.ε., το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης σύνταξης ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.981,80 Ευρώ (60 X 33,03 ) περικόπτεται (ολόκληρο και όχι ποσοστό αυτού).

Για τον καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου, ως προς το είδος των συντάξεων που λαμβάνονται υπόψη, ισχύουν οι διευκρινήσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Το όριο του 60πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια, για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται στη μεγαλύτερη από αυτές και εφόσον το ποσό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ως προς το ύψος κύρια σύνταξη κ.ο.κ.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά, για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνουν το κατά περίπτωση εισοδηματικό κριτήριο, περικόπτεται αναλόγως.

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ (παρ. 1 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Οι περιορισμοί οι οποίοι προαναφέρθηκαν δεν έχουν εφαρμογή:

α) για τους συνταξιούχους Ν. 612/77 όπως ισχύει,

β) για τους συνταξιούχους γήρατος που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα Ν. 1140/81 όπως ισχύει, είτε από το φορέα μας είτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης

Η συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, δεν αναστέλλεται ούτε μειώνεται σε περίπτωση ανάληψης είτε μισθωτής απασχόλησης είτε επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ.

Καθίσταται λοιπόν εφικτή, για πρώτη φορά η υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού, παράλληλα με τη συνταξιοδότηση από το φορέα, χωρίς περιορισμό στη σύνταξη. Τονίζουμε ωστόσο ότι πρόκειται για εκ νέου άσκηση επαγγέλματος, μετά τη συνταξιοδότηση και όχι συνταξιοδότηση άνευ διακοπής.

 

2) Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ, λόγω αναπηρίας

 

Ι. Ανάληψη μισθωτής απασχόλησης (παρ. 1. 4 αρθρ. 16 Ν. 3863/2010)

Για την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων δεν επέρχεται τροποποίηση και εξακολουθεί να ισχύει το εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 2676/99, αρθρ. 63 σύμφωνα με το οποίο η σύνταξη διακόπτεται εάν από την απασχόλησή του ο συνταξιούχος κερδίζει, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής.

(Σχετική η αρ. 35 /2009 Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ)

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας διακόπτεται όταν συντρέξει η παραπάνω προϋπόθεση και δεν αναστέλλεται όπως συμβαίνει στη σύνταξη γήρατος.

 

ΙΙ. Άσκηση επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ( παρ. 3 αρθρ. 42 Ν. 3996/2011)

Εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη οι καταστατικές διατάξεις των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!