Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 28-9-2012


image of ypanΤο δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας  ενημερώνει για την απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με την απόφαση αυτή δίνονται πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν προκύψει κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των Επιχειρήσεων.

 

Αριθμ. Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

 

Κ1-1798οικ./28.9.2012 (ΦΕΚ 2660/Β’/1.10.2012) (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως τη διάταξη του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’).
Δ. Του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α’) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις».
Ε. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
ΣΤ. Του Π.Δ.397/1988 (ΦΕΚ 185/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ζ. Του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
Η. Του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, Μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής».
Θ. Του Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
Ι. Του Π.Δ.86/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ΙΑ. Της υπ’ αριθ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β’) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
ΙΒ. Της υπ’ αριθ. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β’) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 2589/1.8.2012 επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών Σκορδά με θέμα «Προβλήματα «Υπηρεσιών ΓΕΜΗ», «Υπηρεσιών Μιας Στάσης» και «Διαδικασίας Αυτοαπογραφής» και προτάσεις για την επίλυσή των».
3. Τα υπ’ αριθ. Κ1-1508/10.8.2012, Κ1-1674/20.9.2012 και Κ1-1763/25.9.2012 ενημερωτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 «Υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΓΕΜΗ» της υπ’ αριθ. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β’) απόφασής μας αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου της παρ. 1, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ με χρήση κωδικών του TAXISNET. Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν.3419/2005, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής για κάθε κατηγορία υπόχρεου σε εγγραφή. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά.
Στη συνέχεια υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ η βεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης. Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα από την αρμόδια αρχή ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από αυτή, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Επίσης, στην περίπτωση νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων για τα οποία υπάρχει αδυναμία υποβολής ακολουθείται η διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.
Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης παραγράφου της παρούσας περίπτωσης διαπιστωθεί από τον υπόχρεο λανθασμένη ή ελλιπής καταχώριση ή ανάρτηση λανθασμένου αρχείου, οφείλει αυτός να υποβάλει ή να αποστείλει με συστημένη επιστολή στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ αίτηση διόρθωσης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή, συνυποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
3. Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 2, την αίτησή του για την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να την υποβάλλει στα γραφεία της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, η οποία διενεργεί την εγγραφή εφόσον προηγουμένως καταβληθεί το σχετικό τέλος. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πρωτότυπα νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, όπως αυτά ορίζονται για κάθε κατηγορία υπόχρεου. Εφόσον τα αναφερόμενα αντίγραφα δεν είναι θεωρημένα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταχωριστούν στο ΓΕΜΗ».

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 «Προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής» της υπ’ αριθ. Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β’) απόφασης μας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τους υπόχρεους της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με εξαίρεση τους αστικούς συνεταιρισμούς, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
· Μέχρι την 27.10.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
· Μέχρι την 3.11.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
· Μέχρι την 10.11.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
· Μέχρι την 17.11.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
· Μέχρι την 24.11.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
· Μέχρι την 1.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
· Μέχρι την 8.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
· Μέχρι την 15.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
· Μέχρι την 22.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
· Μέχρι την 29.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τους υπόχρεους των περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής είναι από 1.11.2012 έως τις 29.12.2012 και εξειδικεύεται ως εξής:
· Μέχρι την 20.11.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
· Μέχρι την 10.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
· Μέχρι την 29.12.2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.
2. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Η προθεσμία εξειδικεύεται ως εξής:
· Μέχρι την 21.1.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
· Μέχρι την 15.2.2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
3. Αν πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα υποβλήθηκε και εκκρεμεί αίτημα προς καταχώριση πράξης ή στοιχείου σε μητρώο του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.3419/2005, οι υπόχρεοι γνωστοποιούν αμελλητί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ, ευθύς μόλις τους κοινοποιηθεί.
4. Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του Ν.3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.
5. Μετά την παραλαβή της βεβαίωσης εγγραφής του εκάστοτε υπόχρεου, η υπηρεσία ΓΕΜΗ προβαίνει στην οριστική καταχώριση ως ανωτέρω. Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ, εφόσον διαπιστώσουν ελλείψεις ή αποκλίσεις, ζητούν να προσκομισθούν τα θεωρημένα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών έγγραφων του προηγούμενου άρθρου.
6. Βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο ΓΕΜΗ χορηγούνται από τις αρχές που τηρούσαν το οικείο μητρώο πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ. Μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ μπορούν να ζητούν από τις Αρχές που τηρούν τα μητρώα και βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο ΓΕΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΕΜΗ αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ».

Άρθρο 3

Τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. Κ1-941/2012 αντικαθιστώνται από τα επισυναπτόμενα στην παρούσα Παραρτήματα.

Άρθρο 4

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται

Α) Εάν ο υπόχρεος είναι Α.Ε.:
1. Οι Α.Ε. υποβάλλουν τα παρακάτω:
I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ).
II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
III. Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου (ύψος μετοχικού κεφαλαίου – καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο – αριθμός και είδη μετοχών – ονομαστική αξία μετοχής / μετοχών).
IV. Στοιχεία έδρας (Δήμος και διεύθυνση γραφείων).
V. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό.
VI. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως) (Ημερομηνία ιδρυτικής καταχώρισης …. ).
VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως).
VIII. Τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. της (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού).
IX. Τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. της (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού).
X. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου.
XI. Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ. της ή των εκκαθαριστών της εφόσον συντρέχει περίπτωση.
XII. Τον αριθμό των μελών του ισχύοντος Δ.Σ. της.
XIII. Τους ΑΦΜ και την ιδιότητα των μελών του ισχύοντος Δ.Σ. της καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Τους ΑΦΜ των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
XVI. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα.
XVII. Τους ΑΦΜ των ελεγκτών της χρήσης 2012, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικών ή αναπληρωματικών.
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα υπό ΧΙ-XVII στοιχεία.
XIX. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2011.
XX. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Β) Εάν ο υπόχρεος είναι Ε.Π.Ε.:
1. Οι Ε.Π.Ε. υποβάλλουν τα παρακάτω:
I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο.
II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου.
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος – πλήθος μεριδίων – ονομαστική αξία μεριδίου).
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και διεύθυνση γραφείων).
VI. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό.
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως).
VIII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως).
IX. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, τον ΑΦΜ του μοναδικού εταίρου.
X. Τους ΑΦΜ του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XI. Την διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών (όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού).
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού).
XIII. Τους ΑΦΜ των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
XV. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα.
XVI. Τους ΑΦΜ των ελεγκτών της χρήσης 2012, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως τακτικού ή αναπληρωματικού.
XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία.
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2011.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Γ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.:
1. Οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. υποβάλλουν τα παρακάτω:
I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο.
II. Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης της εταιρικής σύμβασης.
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
IV. Στοιχεία εταιρικού κεφαλαίου (ύψος – πλήθος μεριδίων – ονομαστική αξία μεριδίου).
V. Στοιχεία έδρας (Δήμος και διεύθυνση γραφείων).
VI. Τον σκοπό της εταιρείας όπως αυτός αναγράφεται στην εταιρική σύμβαση.
VII. Τη διάρκεια εταιρείας (από – έως), εφόσον αυτή προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση.
VIII. Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως).
IX. Τους ΑΦΜ των εταίρων, την ιδιότητα εκάστου ως Ο.Ε. ή Ε.Ε. και τον αριθμό των μεριδίων εκάστου ή το ποσοστό αυτού.
X. Το είδος και το ύψος της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων.
XI. Τους ΑΦΜ του ή των διαχειριστών, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας τους, εφόσον αυτή προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
XII. Τον αριθμό των διαχειριστών (όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της εταιρικής σύμβασης).
XIII. Τους ΑΦΜ των λοιπών εκπροσώπων αυτής καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Δ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα:
1. Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού των οποίων η έδρα έχει ορισθεί με τη σύμβαση σύστασής τους στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα παρακάτω:
· Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Πρωτοδικείο.
· Τον Αριθμό Μητρώου Πρωτοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο).
· Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
· Την έδρα και την διεύθυνση γραφείων του ομίλου.
· Το σκοπό του ομίλου, όπως αυτός αναγράφεται στη σύμβαση σύστασης του ομίλου.
· Τη διάρκεια του ομίλου (από – έως), εφόσον αυτός προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του ομίλου.
· Την διάρκεια της εταιρικής χρήσης (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του ομίλου.
· Εφόσον οι εταίροι του ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τον ΑΦΜ καθενός από αυτούς.
· Εφόσον οι εταίροι του ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τον ΑΦΜ καθενός από αυτά.
· Τον αριθμό των διαχειριστών, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της σύμβασης σύστασης του ομίλου.
· Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του ομίλου είναι φυσικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ αυτών).
· Εφόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του ομίλου είναι νομικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ αυτών καθώς και τον ΑΦΜ του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους.
· Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εάν τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν τον όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα.
· Μνεία εάν ο όμιλος έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσης (λ.χ. απόφαση των μελών του ομίλου, τυχόν δικαστική απαγγελία της λύσης του ομίλου ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
· Εφόσον ο όμιλος έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον όμιλο από κοινού ή μεμονωμένα.
· Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας των διαχειριστών ή εκκαθαριστών του ομίλου, εφόσον αυτή προβλέπεται στη σύμβαση σύστασης του ομίλου.
· Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία.
· Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης του ομίλου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Ε) Εάν ο υπόχρεος είναι αστικός, αλληλοασφαλιστικός και πιστωτικός συνεταιρισμός:
Οι αστικοί, αλληλοασφαλιστικοί και πιστωτικοί συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα παρακάτω:
I. Το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου τους Ειρηνοδικείο.
II. Τον Αριθμό Μητρώου Ειρηνοδικείου (αριθμό καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο).
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
IV. Την έδρα και την διεύθυνση γραφείων του Συνεταιρισμού.
V. Τον σκοπό του Συνεταιρισμού, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό του.
VI. Τη διάρκεια του Συνεταιρισμού (από – έως), όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού.
VII. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως).
VIII. Τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων και την αξία τους.
IX. Μνεία της έκτασης ευθύνης των συνεταίρων, όπως αυτή προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού σε σχέση με την ευθύνη των συνεταίρων.
X. Τον αριθμό των μελών του Δ.Σ., όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού του Συνεταιρισμού.
XI. Εφόσον τα μέλη του Δ.Σ. είναι φυσικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ αυτών.
XII. Εφόσον μέλη του Δ.Σ. είναι νομικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ αυτών καθώς και τον ΑΦΜ του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους.
XIII. Μνεία εάν τα μέλη του Δ.Σ. εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα.
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ., όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό του Συνεταιρισμού.
XV. Μνεία εάν ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών του Συνεταιρισμού κάτω από το όριο που ορίζει ο νόμος ή κήρυξή του σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
XVI. Εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει λυθεί, τους ΑΦΜ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, όταν αυτό ενεργεί την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού ή, κατά περίπτωση, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό από κοινού ή μεμονωμένα.
XVII. Την ημερομηνία και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία έχουν δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2011.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του Συνεταιρισμού, από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (ΕΣΕ):
1. Η ΕΣΕ υποβάλλει τα παρακάτω:
I. Τον Αριθμό Μητρώου της, κατά το σύστημα της Α.Ε.
II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.
III. Την έδρα και την διεύθυνση γραφείων της.
IV. Το σκοπό της, όπως αυτός αναγράφεται στο καταστατικό.
V. Τη διάρκεια της ύπαρξής της, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της.
VI. Τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως (από – έως).
VII. Το κεφάλαιο, τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν αυτό και την ονομαστική τους αξία.
VIII. Εφόσον τα μέλη της ΕΣΕ είναι φυσικά πρόσωπα, τον ΑΦΜ καθενός από αυτά.
IX. Εφόσον τα μέλη της ΕΣΕ είναι νομικά πρόσωπα, τον ΑΦΜ καθενός από αυτά.
X. Σε περίπτωση πρόβλεψης διευθυντικού οργάνου (δυαδικό σύστημα) ή, κατά περίπτωση διοικητικού οργάνου (μονιστικό σύστημα), τον αριθμό των μελών του διευθυντικού ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της ΕΣΕ.
XI. Εφόσον τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι φυσικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ τους.
XII. Εφόσον μέλη του διευθυντικού οργάνου, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, είναι νομικά πρόσωπα, τους ΑΦΜ τους καθώς και τον ΑΦΜ του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που έχουν ορισθεί ως αντιπρόσωποί τους.
XIII. Τον αριθμό των μελών του διευθυντικού οργάνου ή, κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτός προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του καταστατικού της ΕΣΕ.
XIV. Τη διάρκεια της θητείας των μελών του διευθυντικού, ή κατά περίπτωση του διοικητικού οργάνου, όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΣΕ.
XV. Μνεία εάν η ΕΣΕ έχει λυθεί, με αναφορά του λόγου λύσεως (λ.χ. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕ, παρέλευση του χρόνου διαρκείας που προβλέπεται στο καταστατικό, μείωση των μελών της ΕΣΕ κάτω από το όριο που ορίζει ο Κανονισμός 1435/2003 ή κήρυξη της ΕΣΕ σε πτώχευση με αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης και η λύση της ΕΣΕ με δικαστική απόφαση με αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
XVI. Εφόσον η ΕΣΕ έχει λυθεί, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου (δυαδικό σύστημα), εφόσον αυτό ενεργεί την εκκαθάριση της ΕΣΕ ή, κατά περίπτωση, τα στοιχεία εξατομίκευσης καθενός από τους εκκαθαριστές (δυαδικό ή μονιστικό σύστημα), όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την ΕΣΕ από κοινού ή μεμονωμένα.
XVII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί ο ισολογισμός και οι λογαριασμοί χρήσης 2011.
XVIII. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές ανακοινώσεις για τα ανωτέρω στοιχεία.
XIX. Τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταχώρισης της ΕΣΕ στα οικεία μητρώα.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό της ΕΣΕ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ΕΣΕ, από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Ζ) Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή.
1. Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει τα παρακάτω ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή:
I. Τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), εφόσον της είχε αποδοθεί.
II. Το Μητρώο στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος με μνεία και του αριθμού εγγραφής της σε αυτό.
III. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, εφόσον είναι διαφορετική από αυτήν του υποκαταστήματος.
IV. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στην απόφαση σύστασης του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας.
V. Την ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος.
VI. Το αντικείμενο εργασιών του υποκαταστήματος.
VII. Τους ΑΦΜ του ή των μόνιμων εκπροσώπων της εταιρείας για την δραστηριότητα του υποκαταστήματος καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.
VIII. Εάν η εταιρεία έχει λυθεί αναφορά του λόγου λύσης (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και αναφορά του δικαστηρίου που εξέδωσε την σχετική απόφαση και του αριθμού της απόφασης).
IX. Εφόσον η εταιρεία έχει λυθεί, τους ΑΦΜ καθενός από τους εκκαθαριστές, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένδειξη εάν οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα.
X. Σε περίπτωση που το υποκατάστημα είναι σε κατάσταση παύσης εργασιών και τακτοποίησης εκκρεμών συναλλαγών λόγω κλεισίματος στην Ελλάδα δήλωση για την ημερομηνία έναρξης της τακτοποίησης και τα στοιχεία (ΑΦΜ) των οιονεί εκκαθαριστών.
XI. Τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στα οποία δημοσιεύθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω στοιχεία.
XII. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ που δημοσιεύθηκε η απόφαση εγκατάστασης του υποκαταστήματος, εφόσον εκδόθηκε.
XIII. Τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται:
· Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση.
· Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρεία δεν διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.
· Την συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Η) Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. Ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή:
Η ως άνω αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση Ζ’ και επιπλέον:
1. Την νομική μορφή της εταιρείας.
II. Την έδρα της εταιρείας.
III. Το αντικείμενο της εταιρείας.
IV. Το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου.
V. Το δίκαιο του κράτους από το οποίοι διέπεται η εταιρεία.
VI. Απόφαση εποπτικής αρχής για εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται από την ειδικότερη νομοθεσία.

2. Έγγραφα που συνυποβάλλονται
· Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.
· Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα υπό 1 στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση.
· Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρεία δεν διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.
· Τη συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος υποβάλλει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ψηφιακά αντίγραφα εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!