Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών.


Νέες αλλαγές του Νέου Φορολογικού ΝόμουΜια πρωτοβουλία των λογιστών του δικτύου είναι να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που έγιναν με τον Νόμο 3842 / 23-04-2010 στο καθεστώς Φ.Π.Α.

Σύμφωνα και με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100 / 24-06-2010 δόθηκαν οι οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή του Φ.Π.Α. από 01/07/2010 στα παραπάνω επαγγέλματα.

Η υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς (συντελεστής 23%) θα πρέπει να γίνει για όσα στοιχεία εκδίδονται από 01/07/2010.

Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μεταβολής, καθώς η απαιτούμενη μεταβολή του μητρώου θα διενεργηθεί αυτόματα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 • Για τους δικηγόρους το ποσό στο οποίο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. είναι η συνολική αμοιβή που εισπράττει από τον πελάτη του, που συνιστά την αντιπαροχή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άμεσα με αυτή. Για τον λόγο αυτό ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο σύνολο της προείσπραξης, σε αντίθεση με την Φορολογία Εισοδήματος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του Φ.Π.Α., όπως γίνεται και με την Παρακράτηση Φόρου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα ενημερώνει τα μέλη του για το ύψος του Φ.Π.Α. που έχει εισπράξει όσο και την Εφορία με ηλεκτρονικό αρχείο. Οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στον ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές.
 • Στους άμισθους υποθηκοφύλακες η αξία πάνω στην οποία υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. είναι το δικαίωμα άμισθου υποθηκοφύλακα (3‰) που εισπράττεται σύμφωνα με το Ν. 325/76. Τα υπόλοιπα τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται, σύμφωνα με το Ν. 325/76, υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και αποδίδονται άμεσα στο δημόσιο, δεν υπάγονται στο φόρο. Οι άμισθοι υποθηκοφύλακες μπορούν να μεταφέρουν με μια εγγραφή τα σύνολα που προκύπτουν από το βιβλίο εισοδημάτων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την δέκατη μέρα από το τέλος του τριμήνου. Επειδή όμως δεν θα ταυτίζεται η φορολογητέα αξία με την αξία που υπάγεται σε Φ.Π.Α., γι’ αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σε ιδιαίτερες στήλες, όπως αυτή προκύπτει από τη στήλη 19 του Βιβλίου Τελών και Δικαιωμάτων. Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδονται προς επιτηδευματίες θα πρέπει να αναγράφεται έστω και χειρόγραφα το δικαίωμα του υποθηκοφύλακα και ο αναλογούν ΦΠΑ.
 • Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης τότε θα αναγράφεται συνολικά το ποσό και θα πρέπει να τίθεται η ένδειξη «στο δικαίωμα άμισθου υποθηκοφύλακα περιλαμβάνεται ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%».

Επίσης με την Πολ. 1163/19-11-2010 δόθηκαν οδηγίες για τον χρόνο έκδοσης Α.Π.Υ. για τους δικαστικούς επιμελητές από 1/1/2011 καθώς και οι περιπτώσεις που επιτρέπεται να εκδοθεί ένα στοιχείο για πολλαπλές παροχές. Όλη η εγκύκλιος φαίνεται στο ακόλουθο link:

(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)

Πολ. 1163/19-11-2010

Με την Πολ. 1208/29-12-2010 δόθηκαν οδηγίες και για την έκδοση των Α.Π.Υ. των δικηγόρων. Όλες οι περιπτώσεις έκδοσης των ΑΠΥ φαίνονται στο link

Πολ. 1208/29-12-2010

Για οποιονδήποτε προβληματισμό σας επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ονοματεπώνυμο: Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλ.: +30 2109930111

Ονοματεπώνυμο: Τάσης Λεωνίδας
Τηλ.: +30 2109930111

40 Σχόλια στο “Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών.”

 1. ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ:
  1) 650 ΕΥΡΟ
  2) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΦΠΑ 650 Χ 23%=149,5
  3) ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ 500,5 ΕΥΡΟ
  4) ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙ ΦΟΡΟ 20% (500,5 Χ 20% )=100,1
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 650 ΕΥΡΟ Η ΣΤΑ 500,5 ΕΥΡΟ?

 2. Κύριε Δημόπουλε,

  Η απόδειξη που μου αναφέρεται είναι σωστή, σύμφωνα με την Ερμηνευτική Απόφαση ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τις ακαθάριστες αμοιβές, είτε πρόκειται για προείσπραξη είτε πρόκειται για άμοιβη προς Επιτηδευματία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πάντα στην διάθεσή σας.

  Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

 3. Παρέχω νομικές υπηρεσίες σε ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γραπτές συμβάσεις (τετραετούς διάρκειας) που καθορίζουν στάνταρ μηναία αμοιβή για την οποία εκδίδω κάθε μήνα Α.Π.Υ. με παρακράτηση φόρου που αποδίδεται από τον πελάτη στην αρμόδια ΔΟΥ,χωρις όμως να μου πληρώνουν ταμεία κ.λ.π. Οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένς από τους πελάτες στη ΔΟΥ που αυτοί φορολογούνται.Στο τέλος κάθε έτους μου χορηγούν βεβαιώσεις αποδοχών και παρακράτησης φόρου τις οποίες επισυνάπτω στις φορολογικές μου δηλώσεις. Επιθυμώ απάντηση στο εάν για τις συγκεκριμένες αμοιβές μου είμαι υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης Φ.Π.Α. ή θεωρούνται πάγια αντιμισθία και εξαιρούνται. Ευχαριστώ.

 4. Κύριε Χρήστο,

  Σύμφωνα με αυτά που μου γράφεται η σχέση σας με το Ν.Π.Ι.Δ. είναι όπως μια οποιαδήποτε σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Καταρτίζεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που επικυρώνεται στην Δ.Ο.Υ. και περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η έννοια της πάγιας αντιμισθίας σύμφωνα με τον Νόμο δεν έχει αυτή την έννοια. Όταν υπάρχει πάγια αντιμισθία ο λήπτης της υπηρεσίας σας πληρώνει με τον μήνα και για τον σκοπό αυτό εκδίδει εκείνος απόδειξη πληρωμής όπως και σε κάθε υπάλληλο του. Η κράτηση του φόρου γίνεται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε έτους. Ο Δικηγόρος δεν εκδίδει κανένα δικό του στοιχείο ούτε υπάρχει σταθερός συντελεστής παρακράτησης (15% ή 20%). Από την στιγμή που εκδίδετε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) είσαστε υποχρεωμένος να υπολογίσετε και ΦΠΑ. Δυστυχώς όλες οι ερμηνείες που έχουμε διαβάσει μέχρι σήμερα συγκλίνουν στο εξής, αν ο Δικηγόρος εκδίδει ΑΠΥ τότε είναι υποχρεωμένος να υπολογίσει ΦΠΑ στο σύνολο της αμοιβής. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε και στον σύλλογο σας το ίδιο θα σας απαντήσουν.

  Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή αντίθετη άποψη είμαστε στην διάθεση σας.

  Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

  Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

 5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΥΟ ΣΤΗΛΕΣ. ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΕΓΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΝΑΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. Κυρία Κοριτίδου,

  Στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων θα παρουσιάζετε και τις 2 στήλες ξεχωριστά, η μια είναι για το φορολογητέο εισόδημα και η άλλη για την υπαγόμενη αξία σε ΦΠΑ. Τις δύο στήλες θα πρέπει να τις δημιουργήσετε εσείς αν δεν υπάρχουν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον σύλλογο σας, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα.

  Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον Οικονομικό Προγραμματισμό ή τους Λογιστές του Δικτύου.

 7. Καθώς αυτή θα είναι η πρώτη ΑΠΥ που θα εκδώσω, θα ήθελα να ρωτήσω τι θα έπρεπε να γράψω στην περίπτωση που η αμοιβή που έχει συμφωνηθεί να λάβω είναι 260 ευρώ για παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιτηδευματία;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 8. Κυρία Άννα,

  Αν η καθαρή αξία της αμοιβής σας είναι 260 ευρώ. Τότε πάνω στην ΑΠΥ πρέπει να γράψετε:

  Καθαρή Αξία: 260,00 Ευρώ
  Φ.Π.Α.: 59,80 Ευρώ
  Σύνολο: 319,80 Ευρώ

  Σε κάποιο κενό της ΑΠΥ θα γράψετε επίσης
  Μείον Παρακράτηση Φόρου 20% (260,00 Ευρώ * 20% = 52,00 Ευρώ)
  Οπότε τελικό που θα πληρωθείτε είναι 267,80 Ευρώ. Το υπόλοιπο της αμοιβής σας (52 Ευρώ) θα το πάρετε στο τέλος του έτους με βεβαίωση για να το συμπεριλάβετε στην φορολογική σας δήλωση.

 9. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

  ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ 100 ΕΥΡΩ + 23% ΦΠΑ =123. ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ 23 ΕΥΡΩ Η ΤΟ 23% ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 123 ΕΥΡΩ?

 10. Κυρία Αναστασία,

  Το ΦΠΑ υπολογίζεται όπως ακριβώς το εισόδημα σας. Δηλαδή ΦΠΑ εσόδων – ΦΠΑ εξόδων = ΦΠΑ προς απόδοση ή επιστροφή. Αν στην περίπτωση που με ρωτάτε έχετε μόνο μια ΑΠΥ με 100 Ευρώ + 23 Ευρώ ΦΠΑ. Τότε σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο θα αποδώσετε με την περιοδική σας δήλωση (ΦΠΑ εσόδων) 23 Ευρώ – (ΦΠΑ εξόδων) 0 Ευρώ = 23 Ευρώ προς απόδοση στην Εφορία.

 11. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
  ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΑΛΛΟΝ, ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΩ ΦΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ) ΠΟΣΟ.
  ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΓΩΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ.

 12. Κυρία Αναστασία,

  Η άποψη μου είναι ότι λογιστής – φοροτεχνικός δεν θα έκανε ΠΟΤΕ τέτοιο λάθος. Δείτε μήπως δεν το καταλάβατε καλά. Γιατί αλλιώς έχετε πρόβλημα με τον άνθρωπο που σας εκπροσωπεί φορολογικά.

 13. Καλησπέρα,
  θα ήθελα και γω να μου διευκρινίσετε το εξής:
  Σε περίπτωση που παρέυμε υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο, γεγονός που σημαίνει ότι παρακρατείται το 20%, ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της καθαρής εισπραχθείσας αμοιβής, ή επί της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης ΄του 20%.
  π.χ. αν η καθαρή αμοιβή είναι 1000, δηλαδή με το παλιά θα κόβαμε απόδειξη 1250 € (και το Ν.Π ) θα παρακρατούσε το 20%, δηλαδή 250 € και εισπραχθέν θα ήταν το ποσό των 1.000 €
  Τώρα πια ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί με βάση το 1000 €, ή με βάση το 1.250 € ???
  Στην ΑΠΥ αν έχω καταλάβει καλά θα γράψω
  1.287 €?? δηλαδή 1000+ 287(1250 χ 23%)??

  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!!!

 14. Κυρία Κατερίνα,

  Με το παλιό καθεστώς το 20% της παρακράτησης γινόταν σε όλο το ποσό. Από 1/7/2010 αυτό έχει αλλάξει επειδή επιβαρύνεστε και εσείς με ΦΠΑ. Σας παρουσιάζω ένα απλό παράδειγμα που θα λύσει τις απορίες σας.

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ 1.000,00 Ευρώ + ΦΠΑ 23% 230,00 Ευρώ = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 1.230,00 Ευρώ.
  Με την παρακράτηση του 20% έχουμε:

  1.000,00 Ευρώ * 20% = 200,00 Αποδίδεται στην εφορία για λογαριασμό σας απο τον πελάτη σας
  Υπόλοιπο πληρωτέο 800,00 + ΦΠΑ 23% 230,00 Ευρώ = 1.030,00 Ευρώ

 15. Μια ερωτηση παρακαλω, Όταν συμπεριλαμβάνω έξοδα στην απόδειξή μου πρέπει να υπολογίζω και Φ.Π.Α. 23% επ αυτών?
  Τι γίνεται γενικότερα με τα έξοδα που πρέπει να συμπεριλάβω στην απόδειξή μου? π.χ. δικαστικό ένσημο, αγωγόσημα,χαρτόσημα, φωτοτυπίες, έξοδα μετακίνησης?
  για τα οποία ο πελάτης ζητά απόδειξη προκειμένου να μου τα καταβάλλει?

 16. Κύριε Θωμά,

  Το θέμα μας έχει απασχολήσει και εμάς, επειδή το πρόβλημα είναι πρακτικό. Το σίγουρο είναι ότι από την στιγμή που ενσωματώνεται η αξία των εξόδων στην ΑΠΥ, τότε θα υπολογιστεί το ΦΠΑ στο σύνολο της καθαρής αξίας (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων). Ο μόνος τρόπος που προτείνουμε είναι να ζητάτε αποδείξεις από όσα έξοδα είναι δυνατόν (φωτοτυπίες, έξοδα μετακίνησης, επιδόσεις απόεπιμελητή) τα οποία είναι μεγάλης αξίας και να τις επιδεικνύετε στους πελάτες σας. Τα υπόλοιπα (χαρτόσημα, δικαστικά ένσημα, αγωγόσημα) ενσωματώστε τα στην καθαρή αξία της ΑΠΥ, αλλά υποχρεωτικά θα υπολογίσετε ΦΠΑ στην συνολική αξία. Περιμένουμε διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει ειδικός λογιστικός χειρισμός.

 17. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος λεει:
  Ιανουαρίου 14th, 2011

  «Κυρία Αναστασία,
  Η άποψη μου είναι ότι λογιστής – φοροτεχνικός δεν θα έκανε ΠΟΤΕ τέτοιο λάθος. Δείτε μήπως δεν το καταλάβατε καλά. Γιατί αλλιώς έχετε πρόβλημα με τον άνθρωπο που σας εκπροσωπεί φορολογικά.»

  Κε Αγγελόπουλε το λάθος είναι στην ανθρώπινη φύση και ως γνωστόν οι φοροτεχνικοί είναι και αυτοί άνθρωποι.
  Επίσης ένας δικηγόρος δεν αντιμετωπίζει συχνά αλλαγές στο Αστικό/Εμπορικό δίκαιο , αντίθετα στο επάγγελμα του φοροτεχνικού αλλάζουν δεκάδες πράγματα κάθε χρόνο, απαιτείται μελέτη εκ νέου και φυσικά θα υπάρξουν παραλείψεις.
  Μόνο οι ανόητοι δεν κάνουν λάθη.

  Ευχαριστώ

 18. Κύριε Βασίλη,

  Δεν έχουμε διάθεση να αντιπαρατεθούμε με κανέναν και ειδικά όταν κάνουμε το ίδιο επάγγελμα. Απλά η διαφορά είναι ότι για να εκφράσεις μια γνώμη πρέπει πρώτα να διαβάσεις τι λέει ο Νόμος ή η Υπουργική Απόφαση. Είναι αρχή μας να μην δίνουμε απαντήσεις αν πρώτα δεν έχουμε κοιτάξει το παραπάνω θέμα. Μερικά πράγματα δυστυχώς πρέπει να γίνονται όπως απαιτούν τα επαγγελματικά προσόντα του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Κατανοώ ότι γίνονται λάθη και ότι δυστυχώς ο χρόνος πιέζει αλλά έτσι είναι το επάγγελμα μας.

 19. καλησπέρα.. δεν ξέρω αν γράφω στο σωστό σημείο αλλα θα ήθελα μια «δικηγορικη» απάντηση.. όταν γίνεται ένα δικαστήριο, πληρώνουμε κάποια παράβολα, χαρτόσημα κτλ. γι αυτά πέρνουμε κάποια απόδειξη απο κάπου? εκδίδει ο δικηγόρος απόδειξη μαζί με την αμοιβή του? έχω την εντύπωση ότι έχω πληρώσει κάποια παραπανίσια χρήματα για ένα δικαστήριο που είχα αλλα δεν έλαβα ποτέ κάποια απόδειξη. πως μπορώ να το ελέγξω αυτό? ευχαριστώ!

 20. Κυρία Μαρία,

  Συνήθως τα έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του πελάτη στην περίπτωση των Νομικών Υπηρεσιών ενσωματώνονται στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδει ο Δικηγόρος. Αν έχετε πληρώσει παραπάνω ποσά και θεωρείται ότι δεν έχετε παραλάβει απόδειξη θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικηγόρο σας και να του ζητήσετε να σας αναλύσει ποιά έξοδα συμπεριλαμβάνονται στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχετε στα χέρια σας. Σίγουρα θα έχει αποδεικτικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των εξόδων που επικαλείστε.

 21. καλησπερα εχω και εγω μια ερωτηση. συνεργαζομαι με ΝΠΔΔ εκδιδω την ΑΠΥ πχ. τον απριλι 2011 και την καταθετω. Το ΝΠΔΔ με πληρωνει σημερα 24 Οκτωβριου.ποτε πρεεπι να αποδοσω το ΦΠΑ. Επρεπε τον τριμηνο του Απριλιου ή το τελευταιο τριμηνο (οκτ- Νοεμ- Δεκεμβριο).Επρεπε να περασω στα βιβλια μου την ΑΠΥ τον Απριλιοή τον οκτωβριο

 22. Κυρία Ευρώπη,

  Για τα Ν.Π.Δ.Δ. υπάρχει εγκύκλιος που καθορίζει τον χρόνο έκδοσης της ΑΠΥ. Σύμφωνα με αυτή θα πρέπει η ΑΠΥ να εκδίδεται τον χρόνο που εισπράττετε την αμοιβή σας. Αν δηλαδή πληρώνεστε τον Οκτώβριο θα πρέπει να έκδίδεται την ΑΠΥ τον ίδιο μήνα. Στην περίπτωση που εκδίδεται την ΑΠΥ τον Απρίλιο εκείνη θα πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία σας με ημερομηνία Απριλίου και να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. με την δήλωση του τρίμηνου Απριλίου – Μαίου – Ιουνίου, δηλαδή τον Ιούλιο. Για τον φορολογικό έλεγχο πάντα ισχύει ο χρόνος έκδοσης των παραστατικών και όχι η ημερομηνία της είσπραξης ή της πληρωμής.

 23. ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΑΝ ΕΙΧΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ Κ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΤΕ….Κ ΜΑΡΕΣΕΙ!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΥΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΤΕ.ΝΑ ΣΤΕ ΚΑΛΑ!!!!

 24. ……

 25. Κύριε Αγγελόπουλε ,
  Μια ερώτηση παρακαλώ, Όταν συμπεριλαμβάνει καποιος δικηγόρος στην αποδειξή του εκτός της αμοιβής του και έξοδα , όπως δικαστικό ένσημο, αγωγόσημα,χαρτόσημα, φωτοτυπίες, έξοδα μετακίνησης και έχει υπολογίσει Φ.Π.Α. 23% επ αυτών (αμοιβής+δαπάνες), Τι γίνεται πρέπει να παρακρατήσω φορο 20% για όλο το ποσό αμοιβής + εξόδων ;
  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!!!

 26. Κυρία Γιαννούτσου,

  Δυστυχώς από την στιγμή που εκδίδεται ΑΠΥ και η καθαρή αξία είναι άνω των 300,00 Ευρώ υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της ΑΠΥ αλλά η έκδοση του φορολογικού στοιχείου. Οπότε είτε στην ΑΠΥ περιέχεται μόνο καθαρή αμοιβή είτε αμοιβή με έξοδα υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης.

 27. Κύριε Αγγελόπουλε,
  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  θέλω να κόψω Α.Π.Υ. σε τράπεζα για δικαστηριακή ενέργεια (έχει εκδοθεί τετραπλότυπο). Η τράπεζα μου καταβάλλει το ΦΠΑ και τις κρατήσεις του Συλλόγου, ενώ μου χορηγεί και επιπλέον αμοιβή. Πως θα κόψω την απόδειξη μου;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 28. Κυρία Βερόνικα,

  Κανονικά θα αναφέρεται σαν αμοιβή σας την συνολική αμοιβή που λάβατε απο την τράπεζα. Πάνω στην συνολική αμοιβή θα πρέπει να υπολογίσετε τον ΦΠΑ. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε αναλυτικά όλες τις κρατήσεις που έγιναν σύμφωνα με το Γραμμάτειο του δικηγορικού συλλόγου. Στην ΑΠΥ θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα ποσά τών εσόδων, ΦΠΑ και κρατήσεων.

 29. Εχει κοπει γραμματιο για ένα δικαστήριο. Το ΦΠΑ που θα αποδώσω ειναι στο ποσο του γραμματιου δηλ. το 23%. Γινεται να αποδώσω λιγοτερο ΦΠΑ απο το κανονικό αν κανω εκ των υστέρων ιδιωτικο συμφωνητικο?

 30. Κυρία Βάνα,

  Η αξία της Νόμιμης Αμοιβής που εμφανίζεται στο γραμμάτιο είναι σχετικά μικρή. Σίγουρα μπορεί μια αμοιβή να είναι μικρότερη από την Νόμιμη. Αυτό είναι το καθεστώς που ισχύει. Αλλά επειδή τα δεδομένα των γραμματίων προείσπραξης μεταφέρονται από τους συλλόγους στην εφορία πολύ πιθανόν να προκληθεί φορολογικός έλεγχος στις περιπτώσεις αυτές και σίγουρα θα ζητηθούν εξηγήσεις για την μικρότερη αξία ΦΠΑ.

 31. Τα νησια του Αιγαιου εχουν μειωμενο ΦΠΑ. Σημασια εχει ο τοπος φορτωσης.Αν συνοδευω το εμπορευμα με φορτωτικη απο Αθηνα στο κεντρικο καταστημα στο νησι και με αλλη φορτωτικη απο το κεντρικο για διανομη ειναι σωστο?

 32. Κυρία Αργουδέλη,

  Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κύριο Σουλιμιώτη Δημήτριο στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://www.aggelopoulos.net/what-we-offer/accountants/soulimiotis-dimitrios/

 33. ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ. ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗ 100 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΛΠ 20,00 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΦΠΑ 23% ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΣΤΑ 100 Ε ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ Ή ΣΤΑ 120 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ Κ ΤΑ ΕΞΟΔΑ;

 34. Κυρία Καμιντζή,

  Το ΦΠΑ 23% πάντα υπολογίζεται στην συνολική αξία, όχι μόνο στην αμοιβή σας. Δηλαδή στα 120,00 Ευρώ.

 35. το ποσο αναφορασ στο γραμματιο προκαταβολησ ειναι 236,00€,τα εξοδα 12% 28,30€ και επι του ποσου των 236,00€ φπα 23% 54,28€.εχουμε συμφωνησει τα εξοδα 12% να τα πληρωσουμε εμεις,οποτε η δικηγορος που ερχεται τωρα να πληρωθει μας ζηταει 236,00€ ως ελαχιστη αμοιβη,πλεον 28,30€ που ειναι το 12% το οποιο εχει προπληρωσει κατα την εκδοση του γραμματιου προκαταβολης,πλεον 8,15€ για χαρτοσημα,πλεον 20,00€ για φωτοτυπιες.τον φπα 23% τον υπολογιζει στο αθροισμα των ανωτερω,δηλαδη 292,45€*23% 67,26€,συνολικα ζηταει 359,71€.ειναι σωστο να υπολογιζει φπα 23% επι των κρατησεων 12% που θα τις καταβαλλουμε?δεν το διπλοχρεωνομαστε ετσι το ΦΠΑ,αφου ηδη εχουμε πληρωσει φπα 23% επι του ποσου των 236,00€,στο οποιο συμπεριλαμβανονται τα εξοδα που εντελει συμφωνησαμε να της καταβαλλουμε?και επισης πρεπει να υπολογιστει φπα επι των χαρτοσημων της παραστασης και επι των φωτοτυπιων που πληρωσε?και αν ναι για τις φωτοτυπιες,δε θα επρεπε το ποσο που μας ζηταει για φωτοτυπιες ναναι αποφορολογημενο του 23%,ωστε να το υπολογισουμε μετα μια φορα μο0νο το φπα που εχει ηδη καταβαλλει κατα την πληρωμη των φωτοτυπιων?ειδικα για τα χαρτοσημα της παραστασης και την κρατηση 12% μου φαινεται πολυ παραξενο να φορολογουνται με φπα.ευχαριστω αρα πολυ εκ των προτερων

 36. Κύριε Ιπποκράτη,

  Σύμφωνα με όσα μας αναφέρεται ο δικηγόρος θα έπρεπε να σας χρεώσει:

  1) Αμοιβή Δικηγόρου από Γραμμάτιο Προκαταβολής 207,70 Ευρώ
  2) Έξοδα Ταμείων Ασφάλισης από Γραμμάτιο Προκαταβολής 28,30 Ευρώ
  3) Χαρτόσημα 8,15 Ευρώ
  4) Φωτοτυπίες 20,00 Ευρώ

  Όλες οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδει η Δικηγόρος (Χαρτόσημα, Κρατήσεις, Φωτοτυπίες). Η αποφορολόγηση του ΦΠΑ στις φωτοτυπίες δεν είναι δυνατή αν έχει πληρωθεί από τον Δικηγόρο με Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

  Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα εκδοθεί θα πρέπει να αναφέρει:

  Καθαρή Αξία: 264,15 Ευρώ (207,70+28,30+8,15+20,00)
  ΦΠΑ 23% : 60,75 Ευρώ
  Σύνολο: 324,90 Ευρώ

 37. Κυριε Αγγελοπουλε καλησπερα σας. Θα παρακαλουσα για λιγη βοηθεια συμφωνα με την εμπειρια σας. Φιλη μου (οικονομολογος) κατεθεσε αιτηση σε υπηρεσια του υπουργειου παιδειας για θεση διοικητικου υπαλληλου (ορισμενου χρονου σε κεντρο περιβαλλοντικης εκπαιδευσης). Την καλεσαν για προσληψη και της ενημερωσαν για ποσο 1000 ευρω μικτα μηνιαιως κι οτι αυτη θα κοβει ΑΠΥ και θα επιβαρυνεται με ολα τα υπολοιπα.
  Θα παρακαλουσα αν περιπου γνωριζεται τι ποσο καθαρο θα της μενει; Ποιες ειναι οι κρατησεις της; Θα πρεπει να κανει εναρξη εργασιων στην δου; Θα πρεπει να ασφαλιστει υποχρεωτικα στον οαεε (τεβε);
  Ευχαριστω…

 38. Κύριε Γιώργο,

  Το ερώτημα σας είναι πολύπλοκο και σίγουρα δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαδικτύου.

 39. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ,ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΟΔΑ(ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΚΛΠ).ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΨΩ ΣΤΟ ΤΠΥ(ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ,ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΦΠΑ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 40. Κυρία Παναγιώτου,

  Αυτό που σας ζητάνε είναι φορολογική παράβαση. Δεν μπορείτε να αναφέρετε στο τιμολόγιο σας έξοδα χωρίς να υπάρχει αξία. Επίσης τα έξοδα αυτά επιβαρύνονται με φπα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!