Aggelopoulos :: Δίκτυο Συνεργατών Αγγελόπουλος

Ειδικός χρηματοδοτικός φορέας για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» από το ΤΕΜΠΜΕ


Τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» ανακοίνωσε την Τρίτη 7/9/2010 το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Ο νέος χρηματοδοτικός φορέας ονομάζεταί «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα προκύψει από τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, για την παροχή ανακυκλούμενων χορηγήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ, περίπου, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το ΤΕΜΠΜΕ δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τα τέλη του 2010 θα αρχίσει η χορήγηση των δανείων σε φυσικά πρόσωπα.
Ανώτατο ύψος των χορηγήσεων είναι τα 15.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις το δάνειο θα επιδοτείται και η αποπληρωμή θα γίνεται σε 5 χρόνια.

Το αρχικό κεφάλαιο του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» από το ΤΕΜΠΜΕ είναι 190 εκατ. ευρώ, ενώ όσες τράπεζες συμμετάσχουν θα πρέπει να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό απ’ αυτό, ώστε η σχέση συμμετοχής να είναι 1 προς 2.

Έτσι, το Ταμείο εκτιμά ότι στην επόμενη πενταετία θα χορηγηθούν δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ. Η σύνταξη δανείων, η εκταμίευση και η παρακολούθηση θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες και συνεπώς θα έχουν τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε ενδιαφερόμενο.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνθετικά και συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής:

Δομή Συγχρηματοδοτούμενο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής από δύο (2) μέρη.
Ισχύουσα Νομοθεσία Το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θα διέπεται από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.
Μορφή Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης για την συγχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου δανείων με ευνοϊκούς όρους για τα φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Όριο υποχρέωσης Η υποχρέωση του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον», μέσω της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, προς κάθε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό θα ορίζεται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.
Ποσοστό συγχρηματοδότησης Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα παρέχει συγχρηματοδότηση σε κάθε δάνειο διπλάσια της συμμετοχής του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» (αναλογία 1:2) .
Ποσοστό ανάληψης κινδύνου Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», και ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καλύψουν κατ’ αναλογία της συγχρηματοδότησης, τον κίνδυνο κάθε δανείου.  Έτσι, το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα καλύψει το κατά το ποσοστό συγχρηματοδότησής του (π.χ. 33,3%%)  ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου, λαμβάνοντας όμως υπόψη και την απομείωση από την επιχορήγηση επί του κεφαλαίου που έχει λάβει ο ωφελούμενος.
Επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση άτοκου δανείου, και επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Παρατηρήσεις:

 • Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α, ενώ οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών με υψηλότερα εισοδήματα της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία κινήτρων Γ.
 • Τα κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα IV.  Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 €/ τ.μ., και βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αναβαθμισθούν κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.
Γεωγραφική κατανομή Τα κεφάλαια του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, θα έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή και θα χρησιμοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
Επιλέξιμες μορφές δανείων και επενδύσεων Δάνεια για επενδύσεις που αφορούν παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κελύφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Νόμισμα δανείων Σε ευρώ
Διάρκεια δανείων 5 έτη ή άλλης προκαθορισμένης διάρκειας όχι όμως κατώτερης των 3 ετών, με περίοδο χάριτος 1 έτους χρεολυσίων. Οι οριστικοί όροι θα ενσωματωθούν στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.
Ύψος δανείων Έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου στο ανωτέρω ποσό και του ΦΠΑ)
Σύνθεση χαρτοφυλακίου Η τελική σύνθεση του χαρτοφυλακίου δανείων θα καθορισθεί με βάση την πορεία των αιτήσεων των δυνητικών ωφελουμένων. Στην ΚΥΑ προκήρυξης της Δράσης θα καθοριστεί η ποσοστιαία συμμετοχή της κατηγορίας Γ στο σύνολο των δανειοδοτούμενων.
Διάρκεια Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής Θα εξαρτηθεί από την προτεινόμενη διάρκεια των δανείων και την προτεινόμενη διάρκεια του πρώτου κύκλου εφαρμογής της Δράσης
Καταβολή κεφαλαίων στο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής Ένα αρχικό ποσό κεφαλαίου θα καταβληθεί άμεσα και αναλογικά από τα δύο μέρη με την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και τα υπόλοιπα ποσά εντός 2 μηνών από τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ωφελούμενων ή αν οριστεί άλλως στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.
Ορισμός κατάπτωσης / τελικής ζημιάς Θα προσδιοριστεί επακριβώς στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές διαδικασίες του Χρηματοπιστωτικού οργανισμού και άλλες θεσμικές κανονιστικές διατάξεις.
Ρήτρες και εξασφαλίσεις από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δύναται να θέσει ρήτρες και δεσμεύσεις στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγυήσεις από τον επιλεγμένο/ους Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέχυρων ή άλλων εξασφαλίσεων.
Επιστροφές κεφαλαίων με βάση τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης Οι επιστροφές από το προϊόν των δανείων θα γίνονται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα (π.χ. 3μηνο) που θα αντιπροσωπεύουν: 1) αποπληρωμές κεφαλαίου (αναλογικά), (2) πληρωμές τόκων (αναλογικά) και 3) οποιοδήποτε ποσό που έχει εισπραχθεί από δάνεια που έχουν καταπέσει (αναλογικά).   Οι επιστροφές κεφαλαίου για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα μειωθούν /διαγραφούν αναλογικά με τις ζημιές που έχουν προκύψει.
Τιμολογιακή πολιτική και εξασφαλίσεις Το τελικό κόστος δανεισμού των φυσικών προσώπων/νοικοκυριών θα εξαρτηθεί από την τελική προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική των επιλεγμένων Χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τους όρους προσφοράς των κεφαλαίων του «Ταμείου εξοικονομώ κατ’ οίκον» στο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. Τα δάνεια που θα χορηγούνται από το παρόν Μέσο θα ακολουθούν συνεπώς, την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική που υποβάλλεται από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος (βλέπε. κριτήρια αξιολόγησης) ή την τελική και ευνοϊκότερη από την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική μετά από διαπραγματεύσεις, που θα εμπεριέχει η Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τον/τους επιλεγμένο/ους Χρηματοπιστωτικό/ους Οργανισμό/ους, την εφαρμογή ενός μειωμένου επιτοκίου, επί των κεφαλαίων που θα συνεισφέρει στο Μέσο Χρηματοοικονομικής ΤεχνικήςΔεν θα ζητούνται εξασφαλίσεις για την χορήγηση της μορφής αυτής των μικροδανείων.
Διαχειριστικό κόστος Περιλαμβάνει τα έξοδα φακέλου και λοιπά κόστη για τα νέα δάνεια, όπως ορίζεται στην πρόταση του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής (Παράρτημα ΙΙ, ενότητα ΙΙ).
Επιπρόσθετο επιτόκιο για το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής – Επιπλέον του επιτοκίου που περιγράφεται στο σημείο «Επιστροφές κεφαλαίου με βάση τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης» Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλει τόκους με βάση προσυμφωνημένο στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης επιτόκιο, για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί ως συνεπένδυση στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί σε επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα /νοικοκυριά (στην περίπτωση της χρηματοδότησης που παρέχεται εκ των προτέρων στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό), 2. Αποπληρωμές που έχουν γίνει στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό αλλά δεν έχουν μεταφερθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Εκθέσεις Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα παρέχουν  τριμηνιαία εκθέσεις / στοιχεία με βάση τυποποιημένα έντυπα, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού με την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις διατάξεις του παρόντος Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Παρακολούθηση και Έλεγχος Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους και στα έγγραφα σχετικά με τα εν λόγω δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κατά της εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού.  Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα περιλάβουν το παρόν σε κάθε σύμβαση με τα φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά.
Δημοσιότητα Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και δημοσιότητας, με σκοπό την γνωστοποίηση του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον» στα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο/οι επιλεγμένος/οι Χρηματοπιστωτικός/οι Οργανισμός/οι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα παρακάτω:

 • Αναφορά στο όνομα του προϊόντος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Προώθηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μέσω του ιστοχώρου του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. Επίσης, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός  οφείλει να κάνει χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρεί  τους όρους δημοσιότητας που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος και να παραπέμπει στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1828/2006 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας, και τις προδιαγραφές των δράσεων δημοσιότητας που θα υλοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της προβολής τουΠρογράμματος  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο καταστημάτων για το εν λόγω Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
 • Ύπαρξη σε όλα τα σχετικά έγγραφα (πχ. αιτήσεις δανείου, συμβάσεις δανείου, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), μιας  τυποποιημένης πρότασης η οποία θα αναφέρει ότι, μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το τυποποιημένο κείμενο και τα λογότυπα θα αποσταλούν στον επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό πριν την Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Στην περίπτωση που επιτυγχάνεται οικονομικό όφελος στα νοικοκυριά, λόγω του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται και να κοινοποιείται τυπικά  και ουσιαστικά στο φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό Το οικονομικό όφελος θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο, εργαλείο μάρκετινγκ από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.

Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής θα καθοριστούν λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της Πρότασης, στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.

2 Σχόλια στο “Ειδικός χρηματοδοτικός φορέας για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» από το ΤΕΜΠΜΕ”

 1. ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟς ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΓΙΑΤΙ ΒΟΛΕΥΟΤΑΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΟΙΟ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π ΤΟ ΕΙΧΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣΕΙ.

 2. Κυρία Ισαακίδου,

  Σεβόμαστε την απάντηση και την άποψη σας, αλλά δυστυχώς τα πράγματα στην κατανάλωση του πετρελαίου δεν θα μείνουν ως έχουν. Ήδη έχει ψηφιστεί ότι από τον επόμενο Χειμώνα ο φόρος στα πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα εξισωθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι το έξοδο για αγορά πετρελαίου θα είναι σχεδόν διπλάσιο. Πείτε μου εσείς πόσα νοικοκυριά γνωρίζετε που θα μπορούν να πληρώσουν τα διπλάσια κοινόχρηστα; Αυτό που σας λέμε δεν είναι παρότρυνση για να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, απλά σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το πετρέλαιο θα γίνει ασύμφορο.

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!